Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Husfliden Hallingdal AS
Juridisk navn:  Husfliden Hallingdal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32074060
Sentrumsvegen 120 Sentrumsvegen 120 Fax: 32074060
3550 Gol 3550 Gol
Fylke: Kommune:
Viken Gol
Org.nr: 812274082
Aksjekapital: 122.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 7/1/1936 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Regnskapsteam Hallingdal As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.81%
Resultat  
  
38.29%
Egenkapital  
  
15.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.630.000 7.650.000 7.226.000 8.012.000 7.761.000
Resultat: 1.199.000 867.000 345.000 1.147.000 1.095.000
Egenkapital: 6.931.000 5.997.000 5.323.000 5.058.000 4.187.000
Regnskap for  Husfliden Hallingdal AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.630.000 7.650.000 7.226.000 8.012.000 7.761.000
Driftskostnader -7.455.000 -6.809.000 -6.904.000 -6.899.000 -6.672.000
Driftsresultat 1.176.000 840.000 322.000 1.113.000 1.089.000
Finansinntekter 31.000 34.000 27.000 36.000 10.000
Finanskostnader -7.000 -7.000 -5.000 -2.000 -3.000
Finans 24.000 27.000 22.000 34.000 7.000
Resultat før skatt 1.199.000 867.000 345.000 1.147.000 1.095.000
Skattekostnad -265.000 -193.000 -80.000 -276.000 -274.000
Årsresultat 934.000 674.000 265.000 871.000 822.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 167.000 173.000 179.000 184.000 190.000
Sum omløpsmidler 8.330.000 7.366.000 6.314.000 6.519.000 5.830.000
Sum eiendeler 8.497.000 7.539.000 6.493.000 6.703.000 6.020.000
Sum opptjent egenkapital 6.809.000 5.875.000 5.201.000 4.936.000 4.065.000
Sum egenkapital 6.931.000 5.997.000 5.323.000 5.058.000 4.187.000
Sum langsiktig gjeld 11.000 12.000 14.000 13.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 1.554.000 1.530.000 1.156.000 1.633.000 1.818.000
Sum gjeld og egenkapital 8.496.000 7.539.000 6.493.000 6.704.000 6.020.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.516.000 7.550.000 7.070.000 7.842.000 7.593.000
Andre inntekter 114.000 100.000 156.000 169.000 168.000
Driftsinntekter 8.630.000 7.650.000 7.226.000 8.012.000 7.761.000
Varekostnad -4.257.000 -3.573.000 -3.465.000 -3.703.000 -3.674.000
Lønninger -2.410.000 -2.290.000 -2.470.000 -2.301.000 -2.223.000
Avskrivning -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -782.000 -940.000 -963.000 -889.000 -769.000
Driftskostnader -7.455.000 -6.809.000 -6.904.000 -6.899.000 -6.672.000
Driftsresultat 1.176.000 840.000 322.000 1.113.000 1.089.000
Finansinntekter 31.000 34.000 27.000 36.000 10.000
Finanskostnader -7.000 -7.000 -5.000 -2.000 -3.000
Finans 24.000 27.000 22.000 34.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 934.000 674.000 265.000 871.000 822.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 11.000 17.000 23.000
Sum varige driftsmidler 157.000 163.000 169.000 174.000 180.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 167.000 173.000 179.000 184.000 190.000
Varebeholdning 4.066.000 4.291.000 3.673.000 3.580.000 3.615.000
Kundefordringer 90.000 176.000 80.000 98.000 30.000
Andre fordringer 3.000 0 0 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.171.000 2.899.000 2.560.000 2.842.000 2.182.000
Sum omløpsmidler 8.330.000 7.366.000 6.314.000 6.519.000 5.830.000
Sum eiendeler 8.497.000 7.539.000 6.493.000 6.703.000 6.020.000
Sum opptjent egenkapital 6.809.000 5.875.000 5.201.000 4.936.000 4.065.000
Sum egenkapital 6.931.000 5.997.000 5.323.000 5.058.000 4.187.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 12.000 14.000 13.000 15.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.000 12.000 14.000 13.000 15.000
Leverandørgjeld 180.000 113.000 89.000 233.000 407.000
Betalbar skatt 264.000 194.000 79.000 279.000 270.000
Skyldig offentlige avgifter 303.000 323.000 313.000 345.000 315.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 808.000 900.000 674.000 776.000 826.000
Sum kortsiktig gjeld 1.554.000 1.530.000 1.156.000 1.633.000 1.818.000
Sum gjeld og egenkapital 8.496.000 7.539.000 6.493.000 6.704.000 6.020.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.776.000 5.836.000 5.158.000 4.886.000 4.012.000
Likviditetsgrad 1 5.4 4 5.5 4 3.2
Likviditetsgrad 2 2.7 2 2.3 1.8 1.2
Soliditet 81.6 79.5 8 75.4 69.6
Resultatgrad 13.6 1 4.5 13.9 1
Rentedekningsgrad 168.0 1 64.4 556.5 3
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 14.2 11.6 5.4 17.1 18.3
Signatur
27.10.2015
DAGLIG LEIAR OG STYRELEIAR I FELLESSKAP ELLER TO STYREMED-
LEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.10.2015
STYRAREN (DAGLEG LEIAR).
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex