Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Husflidens Venner Trondheim
Juridisk navn:  Husflidens Venner Trondheim
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73833230
Postboks 19 Olav Tryggvasons Gate 18 Fax: 73833231
7400 Trondheim 7011 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 914778093
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 2/19/1995
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Trio Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.96%
Resultat  
  
192.22%
Egenkapital  
  
5.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 25.247.000 25.007.000 26.310.000 24.574.000 23.515.000
Resultat: 1.502.000 514.000 2.826.000 3.145.000 1.733.000
Egenkapital: 21.670.000 20.539.000 20.185.000 18.075.000 15.754.000
Regnskap for  Husflidens Venner Trondheim
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 25.247.000 25.007.000 26.310.000 24.574.000 23.515.000
Driftskostnader -23.825.000 -24.571.000 -23.480.000 -21.336.000 -21.721.000
Driftsresultat 1.422.000 437.000 2.830.000 3.236.000 1.794.000
Finansinntekter 87.000 96.000 77.000 52.000 75.000
Finanskostnader -9.000 -18.000 -80.000 -144.000 -136.000
Finans 78.000 78.000 -3.000 -92.000 -61.000
Resultat før skatt 1.502.000 514.000 2.826.000 3.145.000 1.733.000
Skattekostnad -376.000 -161.000 -716.000 -824.000 -480.000
Årsresultat 1.126.000 353.000 2.110.000 2.321.000 1.253.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.385.000 6.771.000 6.831.000 6.671.000 6.986.000
Sum omløpsmidler 21.207.000 19.086.000 19.179.000 16.645.000 13.655.000
Sum eiendeler 27.592.000 25.857.000 26.010.000 23.316.000 20.641.000
Sum opptjent egenkapital 21.670.000 20.539.000 20.185.000 18.075.000 15.754.000
Sum egenkapital 21.670.000 20.539.000 20.185.000 18.075.000 15.754.000
Sum langsiktig gjeld 173.000 204.000 233.000 238.000 265.000
Sum kortsiktig gjeld 5.749.000 5.114.000 5.592.000 5.003.000 4.622.000
Sum gjeld og egenkapital 27.592.000 25.857.000 26.010.000 23.316.000 20.641.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.247.000 25.007.000 26.310.000 24.574.000 23.515.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 25.247.000 25.007.000 26.310.000 24.574.000 23.515.000
Varekostnad -11.104.000 -11.069.000 -11.177.000 -11.220.000 -10.551.000
Lønninger -9.204.000 -8.947.000 -8.997.000 -8.329.000 -8.285.000
Avskrivning -502.000 -477.000 -407.000 -380.000 -388.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.237.000 -3.283.000 -3.076.000 -2.315.000 -2.497.000
Driftskostnader -23.825.000 -24.571.000 -23.480.000 -21.336.000 -21.721.000
Driftsresultat 1.422.000 437.000 2.830.000 3.236.000 1.794.000
Finansinntekter 87.000 96.000 77.000 52.000 75.000
Finanskostnader -9.000 -18.000 -80.000 -144.000 -136.000
Finans 78.000 78.000 -3.000 -92.000 -61.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.126.000 353.000 2.110.000 2.321.000 1.253.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 100.000 0 0 0 0
Fast eiendom 5.440.000 5.708.000 5.976.000 6.244.000 6.512.000
Maskiner anlegg 623.000 775.000 776.000 321.000 397.000
Driftsløsøre 208.000 274.000 65.000 92.000 63.000
Sum varige driftsmidler 6.271.000 6.757.000 6.817.000 6.657.000 6.972.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Sum anleggsmidler 6.385.000 6.771.000 6.831.000 6.671.000 6.986.000
Varebeholdning 8.250.000 8.022.000 8.816.000 7.512.000 6.438.000
Kundefordringer 1.006.000 611.000 493.000 227.000 249.000
Andre fordringer 84.000 174.000 75.000 73.000 63.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.868.000 10.279.000 9.795.000 8.833.000 6.904.000
Sum omløpsmidler 21.207.000 19.086.000 19.179.000 16.645.000 13.655.000
Sum eiendeler 27.592.000 25.857.000 26.010.000 23.316.000 20.641.000
Sum opptjent egenkapital 21.670.000 20.539.000 20.185.000 18.075.000 15.754.000
Sum egenkapital 21.670.000 20.539.000 20.185.000 18.075.000 15.754.000
Sum avsetninger til forpliktelser 173.000 204.000 233.000 238.000 265.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 173.000 204.000 233.000 238.000 265.000
Leverandørgjeld 905.000 910.000 961.000 446.000 548.000
Betalbar skatt 407.000 190.000 721.000 850.000 514.000
Skyldig offentlige avgifter 1.201.000 1.070.000 1.158.000 1.072.000 1.023.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.236.000 2.944.000 2.753.000 2.634.000 2.538.000
Sum kortsiktig gjeld 5.749.000 5.114.000 5.592.000 5.003.000 4.622.000
Sum gjeld og egenkapital 27.592.000 25.857.000 26.010.000 23.316.000 20.641.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.458.000 13.972.000 13.587.000 11.642.000 9.033.000
Likviditetsgrad 1 3.7 3.7 3.4 3.3 3.0
Likviditetsgrad 2 2.3 2.2 1.9 1.8 1.6
Soliditet 78.5 79.4 77.6 77.5 76.3
Resultatgrad 5.6 1.7 10.8 13.2 7.6
Rentedekningsgrad 1 24.3 35.4 22.5 13.7
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 5.5 2.1 11.2 14.1 9.1
Signatur
21.04.2017
TO AV STYRETS MEDLEMMER I FELLESSKAP, HVORAV DEN ENE ER
FORMANN ELLER VISEFORMANN.
Prokurister
21.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex