Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hvaler Bensin Og Service As
Juridisk navn:  Hvaler Bensin Og Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90726452
Ødegårdskilen Brattebakken Ødegårdskilen Fax:
1684 Vesterøy 1684 Vesterøy
Fylke: Kommune:
Viken Hvaler
Org.nr: 911982617
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 5/8/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Øko Drift As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.71%
Resultat  
  
798.51%
Egenkapital  
  
66.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.033.000 2.644.000 3.297.000 3.335.000 3.867.000
Resultat: 468.000 -67.000 -43.000 -23.000 145.000
Egenkapital: -234.000 -702.000 -635.000 -591.000 -569.000
Regnskap for  Hvaler Bensin Og Service As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.033.000 2.644.000 3.297.000 3.335.000 3.867.000
Driftskostnader -2.554.000 -2.669.000 -3.314.000 -3.325.000 -3.710.000
Driftsresultat 478.000 -25.000 -17.000 11.000 158.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -42.000 -26.000 -33.000 -12.000
Finans -11.000 -42.000 -26.000 -33.000 -12.000
Resultat før skatt 468.000 -67.000 -43.000 -23.000 145.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 468.000 -67.000 -43.000 -23.000 145.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 60.000 73.000 47.000 54.000 91.000
Sum omløpsmidler 650.000 563.000 502.000 248.000 336.000
Sum eiendeler 710.000 636.000 549.000 302.000 427.000
Sum opptjent egenkapital -334.000 -802.000 -735.000 -691.000 -669.000
Sum egenkapital -234.000 -702.000 -635.000 -591.000 -569.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 945.000 1.338.000 1.184.000 893.000 996.000
Sum gjeld og egenkapital 711.000 636.000 549.000 302.000 427.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.033.000 2.593.000 3.068.000 3.317.000 3.859.000
Andre inntekter 50.000 228.000 17.000 8.000
Driftsinntekter 3.033.000 2.644.000 3.297.000 3.335.000 3.867.000
Varekostnad -1.651.000 -1.422.000 -1.479.000 -1.546.000 -1.844.000
Lønninger -417.000 -731.000 -1.073.000 -973.000 -1.142.000
Avskrivning -13.000 -11.000 -26.000 -37.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -473.000 -505.000 -736.000 -769.000 -687.000
Driftskostnader -2.554.000 -2.669.000 -3.314.000 -3.325.000 -3.710.000
Driftsresultat 478.000 -25.000 -17.000 11.000 158.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -42.000 -26.000 -33.000 -12.000
Finans -11.000 -42.000 -26.000 -33.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 468.000 -67.000 -43.000 -23.000 145.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 25.000 27.000 29.000 31.000 33.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 35.000 46.000 18.000 23.000 58.000
Sum varige driftsmidler 60.000 73.000 47.000 54.000 91.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 60.000 73.000 47.000 54.000 91.000
Varebeholdning 71.000 102.000 102.000 99.000 126.000
Kundefordringer 72.000 0 3.000 2.000 15.000
Andre fordringer 409.000 334.000 308.000 120.000 153.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 98.000 127.000 89.000 26.000 42.000
Sum omløpsmidler 650.000 563.000 502.000 248.000 336.000
Sum eiendeler 710.000 636.000 549.000 302.000 427.000
Sum opptjent egenkapital -334.000 -802.000 -735.000 -691.000 -669.000
Sum egenkapital -234.000 -702.000 -635.000 -591.000 -569.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 135.000 74.000 278.000 191.000 275.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 66.000 102.000 203.000 150.000 167.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 744.000 1.162.000 704.000 552.000 555.000
Sum kortsiktig gjeld 945.000 1.338.000 1.184.000 893.000 996.000
Sum gjeld og egenkapital 711.000 636.000 549.000 302.000 427.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -295.000 -775.000 -682.000 -645.000 -660.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.4 0.4 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.6 0.3 0.3 0.2 0.2
Soliditet -32.9 -110.4 -115.7 -195.7 -133.3
Resultatgrad 15.8 -0.9 -0.5 0.3 4.1
Rentedekningsgrad 43.5 -0.6 -0.7 0.3 13.2
Gjeldsgrad -4.0 -1.9 -1.9 -1.5 -1.8
Total kapitalrentabilitet 67.2 -3.9 -3.1 3.6 3
Signatur
16.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex