Hvaler Camping AS
Juridisk navn:  Hvaler Camping AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47289797
Linddalsveien 8 Linddalsveien 8 Fax:
1684 Vesterøy 1684 Vesterøy
Fylke: Kommune:
Viken Hvaler
Org.nr: 975333485
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/3/1995 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
53.98%
Resultat  
  
222.95%
Egenkapital  
  
151.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.168.000 1.408.000 1.575.000 1.627.000 1.540.000
Resultat: 1.182.000 366.000 15.000 -104.000 333.000
Egenkapital: 1.619.000 644.000 307.000 -63.000 41.000
Regnskap for  Hvaler Camping AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.168.000 1.408.000 1.575.000 1.627.000 1.540.000
Driftskostnader -1.162.000 -1.171.000 -1.624.000 -1.685.000 -1.356.000
Driftsresultat 1.007.000 238.000 -49.000 -58.000 183.000
Finansinntekter 251.000 229.000 197.000 68.000 298.000
Finanskostnader -77.000 -101.000 -132.000 -114.000 -148.000
Finans 174.000 128.000 65.000 -46.000 150.000
Resultat før skatt 1.182.000 366.000 15.000 -104.000 333.000
Skattekostnad -206.000 -30.000 355.000 0 0
Årsresultat 976.000 336.000 370.000 -104.000 333.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.820.000 2.108.000 2.370.000 2.246.000 2.353.000
Sum omløpsmidler 2.240.000 1.533.000 1.190.000 875.000 2.095.000
Sum eiendeler 4.060.000 3.641.000 3.560.000 3.121.000 4.448.000
Sum opptjent egenkapital 1.519.000 544.000 207.000 -163.000 -59.000
Sum egenkapital 1.619.000 644.000 307.000 -63.000 41.000
Sum langsiktig gjeld 2.054.000 2.258.000 2.462.000 2.666.000 2.870.000
Sum kortsiktig gjeld 387.000 740.000 791.000 518.000 1.538.000
Sum gjeld og egenkapital 4.060.000 3.642.000 3.560.000 3.121.000 4.449.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.168.000 1.407.000 1.226.000 1.235.000 1.177.000
Andre inntekter 1.000 348.000 392.000 364.000
Driftsinntekter 2.168.000 1.408.000 1.575.000 1.627.000 1.540.000
Varekostnad 0 -31.000 -13.000
Lønninger -132.000 -340.000 -508.000 -461.000 -168.000
Avskrivning -232.000 -232.000 -232.000 -227.000 -206.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -798.000 -599.000 -884.000 -966.000 -969.000
Driftskostnader -1.162.000 -1.171.000 -1.624.000 -1.685.000 -1.356.000
Driftsresultat 1.007.000 238.000 -49.000 -58.000 183.000
Finansinntekter 251.000 229.000 197.000 68.000 298.000
Finanskostnader -77.000 -101.000 -132.000 -114.000 -148.000
Finans 174.000 128.000 65.000 -46.000 150.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 976.000 336.000 370.000 -104.000 333.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 269.000 325.000 355.000 0 0
Fast eiendom 1.551.000 1.783.000 2.015.000 2.246.000 2.353.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.551.000 1.783.000 2.015.000 2.246.000 2.353.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.820.000 2.108.000 2.370.000 2.246.000 2.353.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.000 54.000 28.000 52.000 156.000
Andre fordringer 13.000 42.000 83.000 40.000 62.000
Sum investeringer 2.059.000 1.347.000 975.000 562.000 1.750.000
Kasse, bank 166.000 90.000 105.000 221.000 128.000
Sum omløpsmidler 2.240.000 1.533.000 1.190.000 875.000 2.095.000
Sum eiendeler 4.060.000 3.641.000 3.560.000 3.121.000 4.448.000
Sum opptjent egenkapital 1.519.000 544.000 207.000 -163.000 -59.000
Sum egenkapital 1.619.000 644.000 307.000 -63.000 41.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.054.000 2.258.000 2.462.000 2.666.000 2.870.000
Leverandørgjeld 41.000 22.000 17.000 66.000
Betalbar skatt 150.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 29.000 11.000 40.000 11.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 231.000 670.000 758.000 461.000 1.461.000
Sum kortsiktig gjeld 387.000 740.000 791.000 518.000 1.538.000
Sum gjeld og egenkapital 4.060.000 3.642.000 3.560.000 3.121.000 4.449.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.853.000 793.000 399.000 357.000 557.000
Likviditetsgrad 1 5.8 2.1 1.5 1.7 1.4
Likviditetsgrad 2 5.8 2.1 1.5 1.7 1.4
Soliditet 39.9 17.7 8.6 0.9
Resultatgrad 46.4 16.9 -3.1 -3.6 11.9
Rentedekningsgrad 13.1 2.4 -0.4 -0.5 1.2
Gjeldsgrad 1.5 4.7 10.6 -50.5 107.5
Total kapitalrentabilitet 31.0 12.8 4.2 0.3 10.8
Signatur
18.12.2020
STYRETS FORMANN.
Prokurister
18.12.2020
Styrets formann.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex