Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hvaler Elektriske AS
Juridisk navn:  Hvaler Elektriske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69379293
Storveien 6 Storveien 6 Fax: 69379203
1680 Skjærhalden 1680 Skjærhalden
Fylke: Kommune:
Viken Hvaler
Org.nr: 985239002
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 1/2/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Center Revisjon As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.29%
Resultat  
  
-66.92%
Egenkapital  
  
-44.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.657.000 10.765.000 8.677.000 7.963.000 6.738.000
Resultat: -439.000 -263.000 92.000 317.000 252.000
Egenkapital: 1.038.000 1.866.000 2.304.000 2.236.000 2.038.000
Regnskap for  Hvaler Elektriske AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.657.000 10.765.000 8.677.000 7.963.000 6.738.000
Driftskostnader -9.919.000 -9.984.000 -8.595.000 -7.607.000 -6.452.000
Driftsresultat -263.000 781.000 83.000 356.000 286.000
Finansinntekter 17.000 13.000 55.000 1.000 0
Finanskostnader -193.000 -1.058.000 -46.000 -40.000 -35.000
Finans -176.000 -1.045.000 9.000 -39.000 -35.000
Resultat før skatt -439.000 -263.000 92.000 317.000 252.000
Skattekostnad -389.000 -174.000 -23.000 -81.000 -73.000
Årsresultat -828.000 -438.000 68.000 236.000 179.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 742.000 1.105.000 2.146.000 589.000 830.000
Sum omløpsmidler 3.513.000 3.746.000 2.354.000 2.815.000 2.602.000
Sum eiendeler 4.255.000 4.851.000 4.500.000 3.404.000 3.432.000
Sum opptjent egenkapital 938.000 1.766.000 2.204.000 2.136.000 1.938.000
Sum egenkapital 1.038.000 1.866.000 2.304.000 2.236.000 2.038.000
Sum langsiktig gjeld 99.000 152.000 263.000 160.000 232.000
Sum kortsiktig gjeld 3.118.000 2.833.000 1.933.000 1.008.000 1.162.000
Sum gjeld og egenkapital 4.255.000 4.851.000 4.500.000 3.404.000 3.432.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.652.000 10.697.000 8.586.000 7.963.000 6.738.000
Andre inntekter 5.000 68.000 91.000 0 0
Driftsinntekter 9.657.000 10.765.000 8.677.000 7.963.000 6.738.000
Varekostnad -2.852.000 -3.487.000 -2.742.000 -2.338.000 -1.632.000
Lønninger -4.035.000 -3.829.000 -3.916.000 -3.529.000 -3.633.000
Avskrivning -261.000 -265.000 -273.000 -162.000 -173.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.771.000 -2.403.000 -1.664.000 -1.578.000 -1.014.000
Driftskostnader -9.919.000 -9.984.000 -8.595.000 -7.607.000 -6.452.000
Driftsresultat -263.000 781.000 83.000 356.000 286.000
Finansinntekter 17.000 13.000 55.000 1.000 0
Finanskostnader -193.000 -1.058.000 -46.000 -40.000 -35.000
Finans -176.000 -1.045.000 9.000 -39.000 -35.000
Konsernbidrag 0 -39.000 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -828.000 -438.000 68.000 236.000 179.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 102.000 125.000 194.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 683.000 919.000 901.000 399.000 561.000
Sum varige driftsmidler 683.000 919.000 901.000 399.000 561.000
Sum finansielle anleggsmidler 60.000 187.000 1.142.000 65.000 75.000
Sum anleggsmidler 742.000 1.105.000 2.146.000 589.000 830.000
Varebeholdning 288.000 432.000 359.000 375.000 569.000
Kundefordringer 2.316.000 3.159.000 1.735.000 1.325.000 711.000
Andre fordringer 68.000 43.000 0 31.000 31.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 840.000 112.000 260.000 0 227.000
Sum omløpsmidler 3.513.000 3.746.000 2.354.000 2.815.000 2.602.000
Sum eiendeler 4.255.000 4.851.000 4.500.000 3.404.000 3.432.000
Sum opptjent egenkapital 938.000 1.766.000 2.204.000 2.136.000 1.938.000
Sum egenkapital 1.038.000 1.866.000 2.304.000 2.236.000 2.038.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 284.000 377.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 99.000 152.000 263.000 160.000 232.000
Leverandørgjeld 289.000 961.000 671.000 221.000 148.000
Betalbar skatt 389.000 73.000 0 0 24.000
Skyldig offentlige avgifter 818.000 540.000 443.000 463.000 660.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.622.000 975.000 442.000 324.000 330.000
Sum kortsiktig gjeld 3.118.000 2.833.000 1.933.000 1.008.000 1.162.000
Sum gjeld og egenkapital 4.255.000 4.851.000 4.500.000 3.404.000 3.432.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 395.000 913.000 421.000 1.807.000 1.440.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 1 2.8 2.2
Likviditetsgrad 2 1.0 1.2 1 2.4 1.7
Soliditet 24.4 38.5 51.2 65.7 59.4
Resultatgrad -2.7 7.3 1 4.5 4.2
Rentedekningsgrad -1.4 0.7 1.8 8.9 8.2
Gjeldsgrad 3.1 1.6 1 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet -5.8 16.4 3.1 10.5 8.3
Signatur
17.12.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
10.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex