Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hvalersambandet AS
Juridisk navn:  Hvalersambandet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48186199
Postboks 9 Vadbenken 1 Fax: 69379900
1682 Skjærhalden 1680 Skjærhalden
Fylke: Kommune:
Viken Hvaler
Org.nr: 986352767
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 12/8/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørge, Fagerhøi & Theodorsen Revisjon As
Regnskapsfører: Hvaler Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.15%
Resultat  
  
-40.76%
Egenkapital  
  
-15.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.975.000 1.972.000 1.987.000 1.984.000 1.983.000
Resultat: 298.000 503.000 1.805.000 149.000 1.493.000
Egenkapital: 4.227.000 4.995.000 6.156.000 5.837.000 5.797.000
Regnskap for  Hvalersambandet AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.975.000 1.972.000 1.987.000 1.984.000 1.983.000
Driftskostnader -1.579.000 -1.555.000 -1.602.000 -1.665.000 -1.275.000
Driftsresultat 396.000 417.000 385.000 319.000 707.000
Finansinntekter 28.000 227.000 1.587.000 26.000 989.000
Finanskostnader -126.000 -141.000 -168.000 -196.000 -204.000
Finans -98.000 86.000 1.419.000 -170.000 785.000
Resultat før skatt 298.000 503.000 1.805.000 149.000 1.493.000
Skattekostnad -66.000 -64.000 -386.000 -8.000 -348.000
Årsresultat 232.000 439.000 1.419.000 141.000 1.144.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.817.000 14.874.000 15.931.000 17.008.000 18.102.000
Sum omløpsmidler 1.019.000 1.568.000 4.960.000 476.000 2.258.000
Sum eiendeler 14.836.000 16.442.000 20.891.000 17.484.000 20.360.000
Sum opptjent egenkapital 4.027.000 4.795.000 5.956.000 5.637.000 5.597.000
Sum egenkapital 4.227.000 4.995.000 6.156.000 5.837.000 5.797.000
Sum langsiktig gjeld 3.401.000 3.997.000 4.591.000 4.864.000 5.515.000
Sum kortsiktig gjeld 7.208.000 7.450.000 10.144.000 6.783.000 9.048.000
Sum gjeld og egenkapital 14.836.000 16.442.000 20.891.000 17.484.000 20.360.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Andre inntekter 475.000 472.000 487.000 484.000 483.000
Driftsinntekter 1.975.000 1.972.000 1.987.000 1.984.000 1.983.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 9.000 -9.000 0 0
Avskrivning -1.057.000 -1.057.000 -1.077.000 -1.093.000 -760.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -522.000 -507.000 -516.000 -572.000 -515.000
Driftskostnader -1.579.000 -1.555.000 -1.602.000 -1.665.000 -1.275.000
Driftsresultat 396.000 417.000 385.000 319.000 707.000
Finansinntekter 28.000 227.000 1.587.000 26.000 989.000
Finanskostnader -126.000 -141.000 -168.000 -196.000 -204.000
Finans -98.000 86.000 1.419.000 -170.000 785.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.600.000 -1.100.000 -100.000 -130.000
Årsresultat 232.000 439.000 1.419.000 141.000 1.144.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 13.717.000 14.774.000 15.831.000 16.908.000 18.002.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 13.817.000 14.874.000 15.931.000 17.008.000 18.102.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 475.000 0 0 0 300.000
Andre fordringer 3.000 1.000 1.000 19.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 541.000 1.369.000 3.399.000 457.000 960.000
Sum omløpsmidler 1.019.000 1.568.000 4.960.000 476.000 2.258.000
Sum eiendeler 14.836.000 16.442.000 20.891.000 17.484.000 20.360.000
Sum opptjent egenkapital 4.027.000 4.795.000 5.956.000 5.637.000 5.597.000
Sum egenkapital 4.227.000 4.995.000 6.156.000 5.837.000 5.797.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.205.000 1.142.000 1.078.000 692.000 684.000
Gjeld til kredittinstitutt 5.023.000 5.222.000 8.754.000 6.241.000 8.630.000
Sum langsiktig gjeld 3.401.000 3.997.000 4.591.000 4.864.000 5.515.000
Leverandørgjeld 287.000 253.000 5.000 265.000 241.000
Betalbar skatt 3.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 1.000 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.600.000 -1.100.000 -100.000 -130.000
Annen kortsiktig gjeld 895.000 375.000 283.000 177.000 47.000
Sum kortsiktig gjeld 7.208.000 7.450.000 10.144.000 6.783.000 9.048.000
Sum gjeld og egenkapital 14.836.000 16.442.000 20.891.000 17.484.000 20.360.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.189.000 -5.882.000 -5.184.000 -6.307.000 -6.790.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0.5 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.5 0.1 0.3
Soliditet 28.5 30.4 29.5 33.4 28.5
Resultatgrad 20.1 21.1 19.4 16.1 35.7
Rentedekningsgrad 3.1 3 2.3 1.6 8.3
Gjeldsgrad 2.5 2.3 2.4 2 2.5
Total kapitalrentabilitet 2.9 3.9 9.4 2 8.3
Signatur
07.03.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.03.2013
HÅKON LORENTZEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex