Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hvalsafari AS
Juridisk navn:  Hvalsafari AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76115600
Postboks 58 Hamnegata 1C Fax: 76115610
8483 Andenes 8480 Andenes
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 954583996
Aksjekapital: 682.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 6/8/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Activregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.25%
Resultat  
  
167.72%
Egenkapital  
  
4.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.535.000 10.668.000 24.499.000 23.039.000 22.794.000
Resultat: 344.000 -508.000 3.123.000 4.132.000 -418.000
Egenkapital: 6.647.000 6.357.000 6.728.000 4.316.000 3.206.000
Regnskap for  Hvalsafari AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.535.000 10.668.000 24.499.000 23.039.000 22.794.000
Driftskostnader -10.053.000 -11.037.000 -21.245.000 -20.643.000 -23.010.000
Driftsresultat 482.000 -369.000 3.255.000 2.397.000 -215.000
Finansinntekter 36.000 66.000 154.000 2.018.000 85.000
Finanskostnader -173.000 -204.000 -286.000 -283.000 -288.000
Finans -137.000 -138.000 -132.000 1.735.000 -203.000
Resultat før skatt 344.000 -508.000 3.123.000 4.132.000 -418.000
Skattekostnad -54.000 136.000 -711.000 -522.000 91.000
Årsresultat 290.000 -372.000 2.412.000 3.610.000 -327.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.397.000 4.508.000 4.407.000 4.512.000 5.427.000
Sum omløpsmidler 9.120.000 9.087.000 12.183.000 12.117.000 8.592.000
Sum eiendeler 13.517.000 13.595.000 16.590.000 16.629.000 14.019.000
Sum opptjent egenkapital 5.965.000 5.675.000 6.046.000 3.634.000 2.524.000
Sum egenkapital 6.647.000 6.357.000 6.728.000 4.316.000 3.206.000
Sum langsiktig gjeld 5.572.000 6.318.000 7.341.000 8.184.000 8.874.000
Sum kortsiktig gjeld 1.299.000 920.000 2.521.000 4.128.000 1.939.000
Sum gjeld og egenkapital 13.518.000 13.595.000 16.590.000 16.628.000 14.019.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.425.000 9.522.000 23.253.000 21.959.000 22.411.000
Andre inntekter 1.110.000 1.146.000 1.247.000 1.081.000 383.000
Driftsinntekter 10.535.000 10.668.000 24.499.000 23.039.000 22.794.000
Varekostnad -4.757.000 -5.401.000 -13.342.000 -12.271.000 -11.313.000
Lønninger -3.164.000 -2.859.000 -4.410.000 -3.903.000 -6.332.000
Avskrivning -302.000 -300.000 -211.000 -311.000 -220.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.830.000 -2.477.000 -3.282.000 -4.158.000 -5.144.000
Driftskostnader -10.053.000 -11.037.000 -21.245.000 -20.643.000 -23.010.000
Driftsresultat 482.000 -369.000 3.255.000 2.397.000 -215.000
Finansinntekter 36.000 66.000 154.000 2.018.000 85.000
Finanskostnader -173.000 -204.000 -286.000 -283.000 -288.000
Finans -137.000 -138.000 -132.000 1.735.000 -203.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -2.500.000 0
Årsresultat 290.000 -372.000 2.412.000 3.610.000 -327.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 772.000 797.000 821.000 895.000 1.291.000
Fast eiendom 3.300.000 3.443.000 3.271.000 3.373.000 3.509.000
Maskiner anlegg 29.000 55.000 0 0 0
Driftsløsøre 61.000 41.000 142.000 173.000 163.000
Sum varige driftsmidler 3.389.000 3.539.000 3.413.000 3.545.000 3.671.000
Sum finansielle anleggsmidler 236.000 172.000 172.000 72.000 465.000
Sum anleggsmidler 4.397.000 4.508.000 4.407.000 4.512.000 5.427.000
Varebeholdning 645.000 832.000 813.000 821.000 888.000
Kundefordringer 191.000 4.000 518.000 369.000 594.000
Andre fordringer 121.000 192.000 214.000 126.000 177.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 8.163.000 8.058.000 10.637.000 10.801.000 6.934.000
Sum omløpsmidler 9.120.000 9.087.000 12.183.000 12.117.000 8.592.000
Sum eiendeler 13.517.000 13.595.000 16.590.000 16.629.000 14.019.000
Sum opptjent egenkapital 5.965.000 5.675.000 6.046.000 3.634.000 2.524.000
Sum egenkapital 6.647.000 6.357.000 6.728.000 4.316.000 3.206.000
Sum avsetninger til forpliktelser 399.000 426.000 299.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.572.000 6.318.000 7.341.000 8.184.000 8.874.000
Leverandørgjeld 558.000 384.000 990.000 730.000 875.000
Betalbar skatt 30.000 637.000 127.000 0
Skyldig offentlige avgifter 155.000 163.000 299.000 190.000 309.000
Utbytte 0 -2.500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 556.000 373.000 594.000 582.000 755.000
Sum kortsiktig gjeld 1.299.000 920.000 2.521.000 4.128.000 1.939.000
Sum gjeld og egenkapital 13.518.000 13.595.000 16.590.000 16.628.000 14.019.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.821.000 8.167.000 9.662.000 7.989.000 6.653.000
Likviditetsgrad 1 7.0 9.9 4.8 2.9 4
Likviditetsgrad 2 6.5 9.0 4.5 2.7 4
Soliditet 49.2 46.8 40.6 2 22.9
Resultatgrad 4.6 -3.5 13.3 10.4 -0.9
Rentedekningsgrad 2.8 -1.8 11.4 8.5 -0.7
Gjeldsgrad 1.0 1.1 1.5 2.9 3.4
Total kapitalrentabilitet 3.8 -2.2 20.5 26.6 -0.9
Signatur
07.02.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.02.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex