Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hvebergsmoen Potetpakkeri AS
Juridisk navn:  Hvebergsmoen Potetpakkeri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62946510
c/o Bama Gruppen AS Postboks 263 Alnabru Fax: 62946511
0614 Oslo 2264 Grinder
Fylke: Kommune:
Innlandet Grue
Org.nr: 984655304
Aksjekapital: 10.000.000 NOK
Antall ansatte: 62
Etableringsdato: 5/23/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
23.63%
Resultat  
  
204.13%
Egenkapital  
  
0.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 286.652.000 231.864.000 206.355.000 204.085.000 219.682.000
Resultat: 21.779.000 7.161.000 4.527.000 6.013.000 8.423.000
Egenkapital: 20.445.000 20.442.000 18.746.000 18.709.000 18.526.000
Regnskap for  Hvebergsmoen Potetpakkeri AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 286.652.000 231.864.000 206.355.000 204.085.000 219.682.000
Driftskostnader -265.770.000 -225.133.000 -202.104.000 -197.794.000 -211.083.000
Driftsresultat 20.881.000 6.730.000 4.252.000 6.291.000 8.599.000
Finansinntekter 1.065.000 572.000 491.000 79.000 210.000
Finanskostnader -167.000 -142.000 -216.000 -357.000 -385.000
Finans 898.000 430.000 275.000 -278.000 -175.000
Resultat før skatt 21.779.000 7.161.000 4.527.000 6.013.000 8.423.000
Skattekostnad -4.636.000 -1.507.000 -970.000 -1.430.000 -2.071.000
Årsresultat 17.143.000 5.654.000 3.556.000 4.583.000 6.352.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.318.000 19.117.000 23.435.000 25.920.000 30.761.000
Sum omløpsmidler 68.299.000 50.598.000 33.685.000 42.243.000 38.863.000
Sum eiendeler 86.617.000 69.715.000 57.120.000 68.163.000 69.624.000
Sum opptjent egenkapital 10.445.000 10.442.000 8.746.000 8.709.000 8.526.000
Sum egenkapital 20.445.000 20.442.000 18.746.000 18.709.000 18.526.000
Sum langsiktig gjeld 2.840.000 9.264.000 6.817.000 9.403.000
Sum kortsiktig gjeld 66.172.000 46.432.000 29.110.000 42.637.000 41.695.000
Sum gjeld og egenkapital 86.617.000 69.714.000 57.120.000 68.163.000 69.624.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 285.123.000 230.866.000 205.452.000 203.155.000 219.209.000
Andre inntekter 1.530.000 997.000 902.000 930.000 473.000
Driftsinntekter 286.652.000 231.864.000 206.355.000 204.085.000 219.682.000
Varekostnad -217.085.000 -178.048.000 -154.764.000 -151.274.000 -164.244.000
Lønninger -25.610.000 -23.982.000 -24.584.000 -23.021.000 -22.818.000
Avskrivning -3.957.000 -4.815.000 -6.437.000 -6.753.000 -6.962.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.118.000 -18.288.000 -16.319.000 -16.746.000 -17.059.000
Driftskostnader -265.770.000 -225.133.000 -202.104.000 -197.794.000 -211.083.000
Driftsresultat 20.881.000 6.730.000 4.252.000 6.291.000 8.599.000
Finansinntekter 1.065.000 572.000 491.000 79.000 210.000
Finanskostnader -167.000 -142.000 -216.000 -357.000 -385.000
Finans 898.000 430.000 275.000 -278.000 -175.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -17.140.000 -3.957.000 -3.520.000 -4.400.000 -6.350.000
Årsresultat 17.143.000 5.654.000 3.556.000 4.583.000 6.352.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 380.000 183.000 0 0 0
Fast eiendom 870.000 1.004.000 1.302.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 21.364.000 23.286.000
Driftsløsøre 12.891.000 13.755.000 17.962.000 830.000 3.895.000
Sum varige driftsmidler 13.761.000 14.759.000 19.264.000 22.194.000 27.181.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.177.000 4.175.000 4.171.000 3.726.000 3.580.000
Sum anleggsmidler 18.318.000 19.117.000 23.435.000 25.920.000 30.761.000
Varebeholdning 6.469.000 4.872.000 5.168.000 10.488.000 5.180.000
Kundefordringer 33.346.000 35.826.000 27.356.000 27.152.000 27.944.000
Andre fordringer 1.057.000 577.000 396.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 27.428.000 9.322.000 765.000 9.847.000 5.739.000
Sum omløpsmidler 68.299.000 50.598.000 33.685.000 42.243.000 38.863.000
Sum eiendeler 86.617.000 69.715.000 57.120.000 68.163.000 69.624.000
Sum opptjent egenkapital 10.445.000 10.442.000 8.746.000 8.709.000 8.526.000
Sum egenkapital 20.445.000 20.442.000 18.746.000 18.709.000 18.526.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 44.000 402.000 843.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 102.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.840.000 9.264.000 6.817.000 9.403.000
Leverandørgjeld 35.992.000 33.581.000 19.770.000 28.540.000 28.131.000
Betalbar skatt 4.834.000 1.735.000 1.357.000 1.871.000 0
Skyldig offentlige avgifter 3.432.000 2.627.000 2.577.000 2.764.000 2.288.000
Utbytte -17.140.000 -3.957.000 -3.520.000 -4.400.000 -6.350.000
Annen kortsiktig gjeld 4.774.000 4.533.000 5.304.000 5.062.000 4.926.000
Sum kortsiktig gjeld 66.172.000 46.432.000 29.110.000 42.637.000 41.695.000
Sum gjeld og egenkapital 86.617.000 69.714.000 57.120.000 68.163.000 69.624.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.127.000 4.166.000 4.575.000 -394.000 -2.832.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 1 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 1 1 0.7 0.8
Soliditet 23.6 29.3 32.8 27.4 26.6
Resultatgrad 7.3 2.9 2.1 3.1 3.9
Rentedekningsgrad 125.0 47.4 19.7 17.6 22.3
Gjeldsgrad 3.2 2.4 2 2.6 2.8
Total kapitalrentabilitet 25.3 10.5 8.3 9.3 12.7
Signatur
16.08.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex