Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hvittingfoss Servicesenter As
Juridisk navn:  Hvittingfoss Servicesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32768263
Gravdalsveien 1 Gravdalsveien 1 Fax:
3647 Hvittingfoss 3647 Hvittingfoss
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 913004957
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 12/3/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.22%
Resultat  
  
333.18%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 42.013.000 34.659.000 35.795.000 38.668.000 39.067.000
Resultat: 940.000 217.000 4.000 28.000 10.000
Egenkapital: 567.000 567.000 550.000 547.000 527.000
Regnskap for  Hvittingfoss Servicesenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 42.013.000 34.659.000 35.795.000 38.668.000 39.067.000
Driftskostnader -41.076.000 -34.442.000 -35.788.000 -38.638.000 -39.056.000
Driftsresultat 937.000 216.000 6.000 30.000 11.000
Finansinntekter 10.000 9.000 6.000 8.000 1.000
Finanskostnader -8.000 -9.000 -8.000 -10.000 -2.000
Finans 2.000 -2.000 -2.000 -1.000
Resultat før skatt 940.000 217.000 4.000 28.000 10.000
Skattekostnad -204.000 -46.000 -1.000 -8.000 -8.000
Årsresultat 735.000 171.000 4.000 20.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 248.000 310.000 401.000 500.000 717.000
Sum omløpsmidler 4.085.000 3.335.000 2.925.000 3.226.000 2.343.000
Sum eiendeler 4.333.000 3.645.000 3.326.000 3.726.000 3.060.000
Sum opptjent egenkapital 332.000 332.000 316.000 312.000 292.000
Sum egenkapital 567.000 567.000 550.000 547.000 527.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.766.000 3.078.000 2.776.000 3.179.000 2.533.000
Sum gjeld og egenkapital 4.333.000 3.645.000 3.327.000 3.726.000 3.060.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.840.000 34.505.000 35.598.000 38.455.000 38.652.000
Andre inntekter 173.000 154.000 197.000 214.000 415.000
Driftsinntekter 42.013.000 34.659.000 35.795.000 38.668.000 39.067.000
Varekostnad -33.367.000 -27.625.000 -28.025.000 -30.674.000 -31.025.000
Lønninger -5.050.000 -4.449.000 -5.117.000 -5.245.000 -5.163.000
Avskrivning -90.000 -88.000 -98.000 -257.000 -260.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.569.000 -2.280.000 -2.548.000 -2.462.000 -2.608.000
Driftskostnader -41.076.000 -34.442.000 -35.788.000 -38.638.000 -39.056.000
Driftsresultat 937.000 216.000 6.000 30.000 11.000
Finansinntekter 10.000 9.000 6.000 8.000 1.000
Finanskostnader -8.000 -9.000 -8.000 -10.000 -2.000
Finans 2.000 -2.000 -2.000 -1.000
Konsernbidrag -735.000 -154.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 735.000 171.000 4.000 20.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 100.000
Sum Immatrielle midler 56.000 53.000 55.000 56.000 132.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 15.000 20.000
Driftsløsøre 52.000 117.000 205.000 288.000 394.000
Sum varige driftsmidler 52.000 117.000 205.000 303.000 414.000
Sum finansielle anleggsmidler 140.000 140.000 140.000 140.000 171.000
Sum anleggsmidler 248.000 310.000 401.000 500.000 717.000
Varebeholdning 1.483.000 1.279.000 1.435.000 1.391.000 1.250.000
Kundefordringer 86.000 54.000 582.000 125.000 215.000
Andre fordringer 93.000 274.000 244.000 444.000 212.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.080.000 1.639.000 575.000 1.265.000 667.000
Sum omløpsmidler 4.085.000 3.335.000 2.925.000 3.226.000 2.343.000
Sum eiendeler 4.333.000 3.645.000 3.326.000 3.726.000 3.060.000
Sum opptjent egenkapital 332.000 332.000 316.000 312.000 292.000
Sum egenkapital 567.000 567.000 550.000 547.000 527.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 943.000 197.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.229.000 1.561.000 1.438.000 1.761.000 1.202.000
Betalbar skatt 0 33.000 30.000
Skyldig offentlige avgifter 555.000 403.000 354.000 370.000 308.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.039.000 917.000 984.000 1.015.000 992.000
Sum kortsiktig gjeld 3.766.000 3.078.000 2.776.000 3.179.000 2.533.000
Sum gjeld og egenkapital 4.333.000 3.645.000 3.327.000 3.726.000 3.060.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 319.000 257.000 149.000 47.000 -190.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.5 0.6 0.4
Soliditet 13.1 15.6 16.5 14.7 17.2
Resultatgrad 2.2 0.6 0 0.1 0
Rentedekningsgrad 117.1 24.0 0.8 3 5.5
Gjeldsgrad 6.6 5.4 5 5.8 4.8
Total kapitalrentabilitet 21.9 6.2 0.4 1 0.4
Signatur
18.07.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.07.2017
Styret kan meddele prokura.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex