Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hydroscand Eiendom AS
Juridisk navn:  Hydroscand Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22918900
c/o Hydroscand AS Grorudveien 55 C Jeksleveien 100 Fax: 22256948
0976 Oslo 2016 Frogner
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 958124961
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/26/1990
Foretakstype: AS
Tidligere navn: ojo-service as
Revisor: Slm Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.98%
Resultat  
  
5.03%
Egenkapital  
  
193.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 692.000 672.000 672.000 671.000 671.000
Resultat: 334.000 318.000 -643.000 -1.183.000 292.000
Egenkapital: 396.000 135.000 -113.000 393.000 1.296.000
Regnskap for  Hydroscand Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 692.000 672.000 672.000 671.000 671.000
Driftskostnader -238.000 -226.000 -1.158.000 -1.764.000 -167.000
Driftsresultat 454.000 446.000 -486.000 -1.093.000 505.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -120.000 -128.000 -157.000 -91.000 -212.000
Finans -120.000 -128.000 -157.000 -91.000 -212.000
Resultat før skatt 334.000 318.000 -643.000 -1.183.000 292.000
Skattekostnad -74.000 -70.000 137.000 280.000 -65.000
Årsresultat 261.000 248.000 -505.000 -903.000 227.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.961.000 5.136.000 5.307.000 5.282.000 5.304.000
Sum omløpsmidler 225.000 139.000 55.000 591.000 172.000
Sum eiendeler 5.186.000 5.275.000 5.362.000 5.873.000 5.476.000
Sum opptjent egenkapital 296.000 35.000 -213.000 293.000 1.196.000
Sum egenkapital 396.000 135.000 -113.000 393.000 1.296.000
Sum langsiktig gjeld 4.763.000 5.112.000 5.461.000 5.480.000 4.129.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000 28.000 14.000 0 51.000
Sum gjeld og egenkapital 5.186.000 5.275.000 5.362.000 5.873.000 5.476.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 692.000 672.000 672.000 671.000 671.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 692.000 672.000 672.000 671.000 671.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -101.000 -101.000 -112.000 -115.000 -115.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -137.000 -125.000 -1.046.000 -1.649.000 -52.000
Driftskostnader -238.000 -226.000 -1.158.000 -1.764.000 -167.000
Driftsresultat 454.000 446.000 -486.000 -1.093.000 505.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -120.000 -128.000 -157.000 -91.000 -212.000
Finans -120.000 -128.000 -157.000 -91.000 -212.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 261.000 248.000 -505.000 -903.000 227.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 86.000 160.000 230.000 93.000 0
Fast eiendom 4.675.000 4.776.000 4.877.000 4.979.000 5.080.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 11.000 24.000
Sum varige driftsmidler 4.675.000 4.776.000 4.877.000 4.989.000 5.104.000
Sum finansielle anleggsmidler 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Sum anleggsmidler 4.961.000 5.136.000 5.307.000 5.282.000 5.304.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 392.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 225.000 139.000 55.000 199.000 172.000
Sum omløpsmidler 225.000 139.000 55.000 591.000 172.000
Sum eiendeler 5.186.000 5.275.000 5.362.000 5.873.000 5.476.000
Sum opptjent egenkapital 296.000 35.000 -213.000 293.000 1.196.000
Sum egenkapital 396.000 135.000 -113.000 393.000 1.296.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 187.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.763.000 5.112.000 5.461.000 5.480.000 4.129.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 51.000
Skyldig offentlige avgifter 27.000 28.000 14.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 28.000 14.000 0 51.000
Sum gjeld og egenkapital 5.186.000 5.275.000 5.362.000 5.873.000 5.476.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 198.000 111.000 41.000 591.000 121.000
Likviditetsgrad 1 8.3 5 3.9 3.4
Likviditetsgrad 2 8.3 5 3.9 0 3.4
Soliditet 7.6 2.6 -2.1 6.7 23.7
Resultatgrad 65.6 66.4 -72.3 -162.9 75.3
Rentedekningsgrad 3.8 3.5 -3.1 2.4
Gjeldsgrad 12.1 38.1 -48.5 13.9 3.2
Total kapitalrentabilitet 8.8 8.5 -9.1 -18.6 9.2
Signatur
09.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex