Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
I-Pack As
Juridisk navn:  I-Pack As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69126161
Jellestadveien 35 Jellestadveien 35 Fax: 69126160
1739 Borgenhaugen 1739 Borgenhaugen
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 979196067
Aksjekapital: 144.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 8/6/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Solhøi Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.31%
Resultat  
  
774.47%
Egenkapital  
  
19.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 26.809.000 31.657.000 30.399.000 26.977.000 29.158.000
Resultat: 822.000 94.000 1.974.000 89.000 463.000
Egenkapital: 3.911.000 3.270.000 4.766.000 3.699.000 3.723.000
Regnskap for  I-Pack As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 26.809.000 31.657.000 30.399.000 26.977.000 29.158.000
Driftskostnader -25.569.000 -31.544.000 -28.563.000 -26.888.000 -28.732.000
Driftsresultat 1.240.000 114.000 1.836.000 88.000 427.000
Finansinntekter 67.000 263.000 213.000 96.000 139.000
Finanskostnader -485.000 -283.000 -75.000 -95.000 -103.000
Finans -418.000 -20.000 138.000 1.000 36.000
Resultat før skatt 822.000 94.000 1.974.000 89.000 463.000
Skattekostnad -181.000 -21.000 -449.000 -12.000 -113.000
Årsresultat 641.000 73.000 1.524.000 76.000 349.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.403.000 21.029.000 1.536.000 2.604.000 2.486.000
Sum omløpsmidler 5.431.000 6.461.000 9.852.000 6.074.000 7.013.000
Sum eiendeler 26.834.000 27.490.000 11.388.000 8.678.000 9.499.000
Sum opptjent egenkapital 3.388.000 2.747.000 3.091.000 1.567.000 1.490.000
Sum egenkapital 3.911.000 3.270.000 4.766.000 3.699.000 3.723.000
Sum langsiktig gjeld 19.407.000 19.618.000 1.060.000 1.437.000 1.802.000
Sum kortsiktig gjeld 3.516.000 4.602.000 5.561.000 3.542.000 3.974.000
Sum gjeld og egenkapital 26.835.000 27.491.000 11.387.000 8.678.000 9.498.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.390.000 29.596.000 27.562.000 24.493.000 26.661.000
Andre inntekter 1.419.000 2.061.000 2.837.000 2.484.000 2.498.000
Driftsinntekter 26.809.000 31.657.000 30.399.000 26.977.000 29.158.000
Varekostnad -15.784.000 -16.717.000 -16.420.000 -15.785.000 -17.048.000
Lønninger -6.387.000 -8.428.000 -6.727.000 -6.327.000 -6.480.000
Avskrivning -931.000 -505.000 -335.000 -394.000 -376.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.660.000 -5.761.000 -4.821.000 -4.579.000 -4.877.000
Driftskostnader -25.569.000 -31.544.000 -28.563.000 -26.888.000 -28.732.000
Driftsresultat 1.240.000 114.000 1.836.000 88.000 427.000
Finansinntekter 67.000 263.000 213.000 96.000 139.000
Finanskostnader -485.000 -283.000 -75.000 -95.000 -103.000
Finans -418.000 -20.000 138.000 1.000 36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 641.000 73.000 1.524.000 76.000 349.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 19.000 25.000 31.000 0
Fast eiendom 19.216.000 19.685.000 0 0 0
Maskiner anlegg 560.000 845.000 688.000 1.686.000 1.484.000
Driftsløsøre 1.195.000 115.000 253.000 193.000 162.000
Sum varige driftsmidler 20.971.000 20.645.000 940.000 1.879.000 1.646.000
Sum finansielle anleggsmidler 420.000 366.000 570.000 693.000 840.000
Sum anleggsmidler 21.403.000 21.029.000 1.536.000 2.604.000 2.486.000
Varebeholdning 1.268.000 1.325.000 1.240.000 1.639.000 1.369.000
Kundefordringer 3.718.000 3.221.000 3.855.000 2.588.000 3.490.000
Andre fordringer 204.000 574.000 615.000 863.000 503.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 241.000 1.342.000 4.142.000 983.000 1.650.000
Sum omløpsmidler 5.431.000 6.461.000 9.852.000 6.074.000 7.013.000
Sum eiendeler 26.834.000 27.490.000 11.388.000 8.678.000 9.499.000
Sum opptjent egenkapital 3.388.000 2.747.000 3.091.000 1.567.000 1.490.000
Sum egenkapital 3.911.000 3.270.000 4.766.000 3.699.000 3.723.000
Sum avsetninger til forpliktelser 222.000 41.000 102.000 141.000 168.000
Gjeld til kredittinstitutt 260.000 201.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 19.407.000 19.618.000 1.060.000 1.437.000 1.802.000
Leverandørgjeld 1.589.000 2.945.000 3.136.000 1.988.000 2.344.000
Betalbar skatt 0 488.000 39.000 0
Skyldig offentlige avgifter 961.000 507.000 1.172.000 822.000 602.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 706.000 950.000 765.000 693.000 904.000
Sum kortsiktig gjeld 3.516.000 4.602.000 5.561.000 3.542.000 3.974.000
Sum gjeld og egenkapital 26.835.000 27.491.000 11.387.000 8.678.000 9.498.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.915.000 1.859.000 4.291.000 2.532.000 3.039.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.8 1.7 1.8
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.5 1.3 1.4
Soliditet 14.6 11.9 41.9 42.6 39.2
Resultatgrad 4.6 0.4 6 0.3 1.5
Rentedekningsgrad 2.6 0.4 24.5 0.9 4.1
Gjeldsgrad 5.9 7.4 1.4 1.3 1.6
Total kapitalrentabilitet 4.9 1.4 1 2.1 6
Signatur
25.02.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex