Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
I O S Tubular Management AS
Juridisk navn:  I O S Tubular Management AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48040500
Norsea Base Bygg 42 Norsea Base Bygg 42 Fax: 52040531
4056 Tananger 4056 Tananger
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 971056606
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 64
Etableringsdato: 6/30/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Dataplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.58%
Resultat  
  
-106.11%
Egenkapital  
  
-3.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 132.006.000 138.348.000 109.535.000 101.361.000 125.707.000
Resultat: -490.000 8.024.000 948.000 -3.714.000 -163.379.000
Egenkapital: 14.906.000 15.397.000 7.373.000 6.425.000 -160.166.000
Regnskap for  I O S Tubular Management AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 132.006.000 138.348.000 109.535.000 101.361.000 125.707.000
Driftskostnader -131.756.000 -129.467.000 -108.061.000 -104.544.000 -124.170.000
Driftsresultat 252.000 8.881.000 1.474.000 -3.185.000 1.537.000
Finansinntekter 501.000 164.000 88.000 322.000 208.000
Finanskostnader -1.243.000 -1.021.000 -359.000 -507.000 -1.123.000
Finans -742.000 -857.000 -271.000 -185.000 -915.000
Resultat før skatt -490.000 8.024.000 948.000 -3.714.000 -163.379.000
Skattekostnad 0 0 5.926.000 0
Årsresultat -490.000 8.024.000 948.000 2.212.000 -163.379.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.840.000 7.093.000 8.688.000 12.061.000 17.552.000
Sum omløpsmidler 26.344.000 31.528.000 24.105.000 24.070.000 22.658.000
Sum eiendeler 46.184.000 38.621.000 32.793.000 36.131.000 40.210.000
Sum opptjent egenkapital -163.016.000 -163.016.000 -171.040.000 -171.987.000 -171.166.000
Sum egenkapital 14.906.000 15.397.000 7.373.000 6.425.000 -160.166.000
Sum langsiktig gjeld 12.575.000 1.553.000 2.950.000 4.565.000 10.618.000
Sum kortsiktig gjeld 18.703.000 21.672.000 22.470.000 25.141.000 189.758.000
Sum gjeld og egenkapital 46.184.000 38.621.000 32.792.000 36.131.000 40.210.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 131.843.000 138.348.000 109.535.000 101.361.000 125.548.000
Andre inntekter 163.000 0 0 0 158.000
Driftsinntekter 132.006.000 138.348.000 109.535.000 101.361.000 125.707.000
Varekostnad -49.295.000 -51.115.000 -40.845.000 -35.477.000 -45.843.000
Lønninger -55.130.000 -51.023.000 -42.870.000 -41.893.000 -44.872.000
Avskrivning -4.296.000 -4.080.000 -4.886.000 -7.593.000 -9.520.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.776.000 -23.249.000 -19.460.000 -19.581.000 -23.935.000
Driftskostnader -131.756.000 -129.467.000 -108.061.000 -104.544.000 -124.170.000
Driftsresultat 252.000 8.881.000 1.474.000 -3.185.000 1.537.000
Finansinntekter 501.000 164.000 88.000 322.000 208.000
Finanskostnader -1.243.000 -1.021.000 -359.000 -507.000 -1.123.000
Finans -742.000 -857.000 -271.000 -185.000 -915.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -490.000 8.024.000 948.000 2.212.000 -163.379.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 16.690.000 5.398.000 5.487.000 9.832.000 15.366.000
Driftsløsøre 3.149.000 1.696.000 3.201.000 2.229.000 2.186.000
Sum varige driftsmidler 19.840.000 7.093.000 8.688.000 12.061.000 17.552.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.840.000 7.093.000 8.688.000 12.061.000 17.552.000
Varebeholdning 1.873.000 1.039.000 2.031.000 1.409.000 917.000
Kundefordringer 15.665.000 22.411.000 15.741.000 13.711.000 16.060.000
Andre fordringer 4.448.000 3.882.000 4.353.000 3.981.000 4.185.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.358.000 4.195.000 1.980.000 2.076.000 1.496.000
Sum omløpsmidler 26.344.000 31.528.000 24.105.000 24.070.000 22.658.000
Sum eiendeler 46.184.000 38.621.000 32.793.000 36.131.000 40.210.000
Sum opptjent egenkapital -163.016.000 -163.016.000 -171.040.000 -171.987.000 -171.166.000
Sum egenkapital 14.906.000 15.397.000 7.373.000 6.425.000 -160.166.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 5.445.000
Sum langsiktig gjeld 12.575.000 1.553.000 2.950.000 4.565.000 10.618.000
Leverandørgjeld 6.712.000 7.659.000 9.977.000 8.209.000 10.011.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.629.000 6.126.000 4.168.000 3.886.000 2.938.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.363.000 7.887.000 6.706.000 6.184.000 171.364.000
Sum kortsiktig gjeld 18.703.000 21.672.000 22.470.000 25.141.000 189.758.000
Sum gjeld og egenkapital 46.184.000 38.621.000 32.792.000 36.131.000 40.210.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.641.000 9.856.000 1.635.000 -1.071.000 -167.100.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1 1 0.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1 0.9 0.1
Soliditet 32.3 39.9 22.5 17.8 -398.3
Resultatgrad 0.2 6.4 1.3 -3.1 1.2
Rentedekningsgrad 0.2 8.7 4.1 -6.3 1.4
Gjeldsgrad 2.1 1.5 3.4 4.6 -1.3
Total kapitalrentabilitet 1.6 23.4 4.8 -7.9 4.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex