Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Identu AS
Juridisk navn:  Identu AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63000060
Gaustadalléen 21 Gaustadalléen 21 Fax: 63000061
0349 Oslo 349 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 985686904
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/15/2003
Foretakstype: AS
Tidligere navn: medieguiden as
Regnskapsfører: Unikum Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
64.25%
Egenkapital  
  
-10.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 100.000 0 0 0 10.000
Resultat: 340.000 207.000 265.000 69.000 164.000
Egenkapital: 492.000 547.000 340.000 75.000 6.000
Regnskap for  Identu AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 100.000 0 0 0 10.000
Driftskostnader -15.000 -14.000 -36.000 -51.000 -87.000
Driftsresultat 86.000 -15.000 -36.000 -51.000 -78.000
Finansinntekter 255.000 222.000 301.000 129.000 242.000
Finanskostnader 0 0 -8.000 0
Finans 255.000 222.000 301.000 121.000 242.000
Resultat før skatt 340.000 207.000 265.000 69.000 164.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 340.000 207.000 265.000 69.000 164.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 18.000 21.000 25.000 32.000
Sum omløpsmidler 986.000 734.000 524.000 254.000 291.000
Sum eiendeler 996.000 752.000 545.000 279.000 323.000
Sum opptjent egenkapital 368.000 424.000 217.000 -48.000 -118.000
Sum egenkapital 492.000 547.000 340.000 75.000 6.000
Sum langsiktig gjeld 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 504.000 105.000 105.000 105.000 217.000
Sum gjeld og egenkapital 996.000 753.000 546.000 281.000 323.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 10.000
Andre inntekter 100.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 100.000 0 0 0 10.000
Varekostnad 0 0 0 -9.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -8.000 -3.000 -5.000 -7.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -11.000 -31.000 -44.000 -69.000
Driftskostnader -15.000 -14.000 -36.000 -51.000 -87.000
Driftsresultat 86.000 -15.000 -36.000 -51.000 -78.000
Finansinntekter 255.000 222.000 301.000 129.000 242.000
Finanskostnader 0 0 -8.000 0
Finans 255.000 222.000 301.000 121.000 242.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -395.000 0 0 0 0
Årsresultat 340.000 207.000 265.000 69.000 164.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 8.000 11.000 15.000 22.000
Sum varige driftsmidler 8.000 11.000 15.000 22.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 10.000 18.000 21.000 25.000 32.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 12.000 134.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 986.000 734.000 524.000 243.000 157.000
Sum omløpsmidler 986.000 734.000 524.000 254.000 291.000
Sum eiendeler 996.000 752.000 545.000 279.000 323.000
Sum opptjent egenkapital 368.000 424.000 217.000 -48.000 -118.000
Sum egenkapital 492.000 547.000 340.000 75.000 6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 100.000 100.000 100.000 100.000
Leverandørgjeld 0 0 0 16.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -395.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 105.000 105.000 105.000 105.000 202.000
Sum kortsiktig gjeld 504.000 105.000 105.000 105.000 217.000
Sum gjeld og egenkapital 996.000 753.000 546.000 281.000 323.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 482.000 629.000 419.000 149.000 74.000
Likviditetsgrad 1 2.0 7 5 2.4 1.3
Likviditetsgrad 2 2.0 7 5 2.4 1.3
Soliditet 49.4 72.7 62.4 26.8 1.9
Resultatgrad 86.0
Rentedekningsgrad -6.4
Gjeldsgrad 1.0 0.4 0.6 2.7 52.8
Total kapitalrentabilitet 34.2 27.5 48.6 27.9 50.8
Signatur
02.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.11.2021
Daglig leder alene eller styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex