Idrottslaget I Bul
Juridisk navn:  Idrottslaget I Bul
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23214168
Rosenkrantz' Gate 8 Rosenkrantz' Gate 8 Fax:
0159 Oslo 159 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 969990091
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: FLI
Tidligere navn: bul idrettslaget
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Aider Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
42.48%
Resultat  
  
2591.3%
Egenkapital  
  
23.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2018 2017 2016
Omsetning: 7.564.000 5.309.000 8.842.000 8.330.000 8.403.000
Resultat: 1.146.000 -46.000 1.160.000 406.000 271.000
Egenkapital: 6.060.000 4.913.000 3.225.000 2.065.000 1.659.000
Regnskap for  Idrottslaget I Bul
Resultat 2021 2020 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.564.000 5.309.000 8.842.000 8.330.000 8.403.000
Driftskostnader -6.418.000 -5.355.000 -7.726.000 -7.967.000 -8.168.000
Driftsresultat 1.146.000 -46.000 1.116.000 362.000 235.000
Finansinntekter 44.000 45.000 36.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 44.000 45.000 36.000
Resultat før skatt 1.146.000 -46.000 1.160.000 406.000 271.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 1.146.000 -46.000 1.160.000 406.000 271.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 7.356.000 7.557.000 4.491.000 3.565.000 3.861.000
Sum eiendeler 7.356.000 7.557.000 4.491.000 3.565.000 3.861.000
Sum opptjent egenkapital 6.060.000 4.913.000 3.225.000 2.065.000 1.659.000
Sum egenkapital 6.060.000 4.913.000 3.225.000 2.065.000 1.659.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.296.000 2.644.000 1.267.000 1.500.000 2.202.000
Sum gjeld og egenkapital 7.356.000 7.557.000 4.492.000 3.565.000 3.861.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.042.000 4.771.000 8.842.000 8.330.000 8.403.000
Andre inntekter 522.000 538.000 0 0 0
Driftsinntekter 7.564.000 5.309.000 8.842.000 8.330.000 8.403.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -2.132.000 -2.067.000 -2.252.000 -2.492.000 -1.257.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.286.000 -3.288.000 -5.474.000 -5.475.000 -6.911.000
Driftskostnader -6.418.000 -5.355.000 -7.726.000 -7.967.000 -8.168.000
Driftsresultat 1.146.000 -46.000 1.116.000 362.000 235.000
Finansinntekter 44.000 45.000 36.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 44.000 45.000 36.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.146.000 -46.000 1.160.000 406.000 271.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.047.000 3.322.000 129.000 82.000 572.000
Andre fordringer 0 0 122.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 6.309.000 4.235.000 4.362.000 3.482.000 3.167.000
Sum omløpsmidler 7.356.000 7.557.000 4.491.000 3.565.000 3.861.000
Sum eiendeler 7.356.000 7.557.000 4.491.000 3.565.000 3.861.000
Sum opptjent egenkapital 6.060.000 4.913.000 3.225.000 2.065.000 1.659.000
Sum egenkapital 6.060.000 4.913.000 3.225.000 2.065.000 1.659.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 438.000 529.000 70.000 168.000 222.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 110.000 36.000 135.000 154.000 195.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 748.000 2.079.000 1.061.000 1.178.000 1.785.000
Sum kortsiktig gjeld 1.296.000 2.644.000 1.267.000 1.500.000 2.202.000
Sum gjeld og egenkapital 7.356.000 7.557.000 4.492.000 3.565.000 3.861.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.060.000 4.913.000 3.224.000 2.065.000 1.659.000
Likviditetsgrad 1 5.7 2.9 3.5 2.4 1.8
Likviditetsgrad 2 5.7 2.9 3.5 2.4 1.8
Soliditet 82.4 65.0 71.8 57.9 4
Resultatgrad 15.2 -0.9 12.6 4.3 2.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.5 0.4 0.7 1.3
Total kapitalrentabilitet 15.6 -0.6 25.8 11.4 7
Prokurister
24.05.2022
Styreleiar åleine.
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex