Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Iglo Mano As
Juridisk navn:  Iglo Mano As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93006040
Postboks 9130 Kongshaugstranda 1 Fax: 70125017
6023 Ålesund 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sula
Org.nr: 992805587
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 112
Etableringsdato: 6/2/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Numero Consultants As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.63%
Resultat  
  
331.54%
Egenkapital  
  
64.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 29.511.000 26.676.000 25.293.000 20.988.000 18.998.000
Resultat: 643.000 149.000 350.000 118.000 39.000
Egenkapital: 1.166.000 708.000 596.000 597.000 710.000
Regnskap for  Iglo Mano As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 29.511.000 26.676.000 25.293.000 20.988.000 18.998.000
Driftskostnader -28.646.000 -26.497.000 -24.928.000 -20.853.000 -18.959.000
Driftsresultat 865.000 179.000 366.000 135.000 38.000
Finansinntekter 3.000 3.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader -225.000 -33.000 -17.000 -18.000 -2.000
Finans -222.000 -30.000 -16.000 -17.000 1.000
Resultat før skatt 643.000 149.000 350.000 118.000 39.000
Skattekostnad -185.000 -37.000 -85.000 -30.000 -18.000
Årsresultat 458.000 112.000 265.000 87.000 21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 638.000 528.000 621.000 737.000 637.000
Sum omløpsmidler 4.898.000 4.433.000 4.230.000 3.737.000 3.559.000
Sum eiendeler 5.536.000 4.961.000 4.851.000 4.474.000 4.196.000
Sum opptjent egenkapital 1.066.000 608.000 496.000 497.000 610.000
Sum egenkapital 1.166.000 708.000 596.000 597.000 710.000
Sum langsiktig gjeld 117.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.253.000 4.254.000 4.255.000 3.877.000 3.486.000
Sum gjeld og egenkapital 5.536.000 4.962.000 4.851.000 4.474.000 4.196.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.511.000 25.446.000 24.817.000 21.108.000 18.758.000
Andre inntekter 0 1.229.000 477.000 -120.000 240.000
Driftsinntekter 29.511.000 26.676.000 25.293.000 20.988.000 18.998.000
Varekostnad -2.726.000 -2.594.000 -2.139.000 -150.000 -1.000
Lønninger -22.379.000 -20.518.000 -19.850.000 -18.313.000 -16.737.000
Avskrivning -128.000 -134.000 -152.000 -126.000 -122.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.413.000 -3.251.000 -2.932.000 -2.264.000 -2.099.000
Driftskostnader -28.646.000 -26.497.000 -24.928.000 -20.853.000 -18.959.000
Driftsresultat 865.000 179.000 366.000 135.000 38.000
Finansinntekter 3.000 3.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader -225.000 -33.000 -17.000 -18.000 -2.000
Finans -222.000 -30.000 -16.000 -17.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -200.000 0 -200.000
Årsresultat 458.000 112.000 265.000 87.000 21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 60.000 34.000 31.000 22.000 21.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 104.000 164.000 109.000
Driftsløsøre 478.000 159.000 150.000 116.000 172.000
Sum varige driftsmidler 478.000 159.000 255.000 280.000 281.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 335.000 335.000 435.000 335.000
Sum anleggsmidler 638.000 528.000 621.000 737.000 637.000
Varebeholdning 380.000 470.000 501.000 40.000 40.000
Kundefordringer 2.915.000 2.532.000 2.109.000 2.274.000 1.977.000
Andre fordringer 1.143.000 1.193.000 1.137.000 885.000 1.017.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 461.000 239.000 483.000 539.000 525.000
Sum omløpsmidler 4.898.000 4.433.000 4.230.000 3.737.000 3.559.000
Sum eiendeler 5.536.000 4.961.000 4.851.000 4.474.000 4.196.000
Sum opptjent egenkapital 1.066.000 608.000 496.000 497.000 610.000
Sum egenkapital 1.166.000 708.000 596.000 597.000 710.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 79.000 243.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 117.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 283.000 1.283.000 362.000 57.000 94.000
Betalbar skatt 210.000 40.000 94.000 31.000 24.000
Skyldig offentlige avgifter 1.544.000 1.021.000 1.707.000 1.901.000 1.638.000
Utbytte 0 0 -200.000 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 2.138.000 1.666.000 1.892.000 1.888.000 1.730.000
Sum kortsiktig gjeld 4.253.000 4.254.000 4.255.000 3.877.000 3.486.000
Sum gjeld og egenkapital 5.536.000 4.962.000 4.851.000 4.474.000 4.196.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 645.000 179.000 -25.000 -140.000 73.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 1 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 0.9 1 1.1
Soliditet 21.1 14.3 12.3 13.3 16.9
Resultatgrad 2.9 0.7 1.4 0.6 0.2
Rentedekningsgrad 3.8 5.4 21.5 7.5 20.5
Gjeldsgrad 3.7 6 7.1 6.5 4.9
Total kapitalrentabilitet 15.7 3.7 7.6 3 1.0
Signatur
28.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex