Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ik-Norway As
Juridisk navn:  Ik-Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51443200
Christian August Thorings veg 9 Christian August Thorings Veg 9 Fax: 51443201
4033 Stavanger 4033 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 945914777
Aksjekapital: 1.071.000 NOK
Antall ansatte: 69
Etableringsdato: 11/5/1987
Foretakstype: AS
Tidligere navn: industrikonsult as
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.26%
Resultat  
  
-134.94%
Egenkapital  
  
-27.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 169.476.000 199.989.000 128.001.000 83.580.000 84.549.000
Resultat: -11.462.000 32.805.000 16.742.000 7.812.000 -5.055.000
Egenkapital: 51.432.000 70.899.000 51.769.000 48.249.000 41.923.000
Regnskap for  Ik-Norway As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 169.476.000 199.989.000 128.001.000 83.580.000 84.549.000
Driftskostnader -177.974.000 -167.684.000 -111.038.000 -76.123.000 -88.487.000
Driftsresultat -8.498.000 32.305.000 16.963.000 7.457.000 -3.938.000
Finansinntekter 8.078.000 4.426.000 1.923.000 2.532.000 3.530.000
Finanskostnader -11.042.000 -3.926.000 -2.143.000 -2.177.000 -4.647.000
Finans -2.964.000 500.000 -220.000 355.000 -1.117.000
Resultat før skatt -11.462.000 32.805.000 16.742.000 7.812.000 -5.055.000
Skattekostnad 2.669.000 -7.123.000 -3.576.000 -1.486.000 1.165.000
Årsresultat -8.793.000 25.682.000 13.166.000 6.326.000 -3.891.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.989.000 42.880.000 34.536.000 34.425.000 24.858.000
Sum omløpsmidler 84.029.000 98.062.000 67.888.000 40.215.000 37.263.000
Sum eiendeler 111.018.000 140.942.000 102.424.000 74.640.000 62.121.000
Sum opptjent egenkapital 50.258.000 69.726.000 50.596.000 47.076.000 40.750.000
Sum egenkapital 51.432.000 70.899.000 51.769.000 48.249.000 41.923.000
Sum langsiktig gjeld 7.997.000 7.520.000 7.687.000 3.598.000 1.774.000
Sum kortsiktig gjeld 51.590.000 62.523.000 42.968.000 22.792.000 18.424.000
Sum gjeld og egenkapital 111.018.000 140.942.000 102.424.000 74.639.000 62.121.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 167.629.000 199.499.000 125.900.000 82.314.000 84.301.000
Andre inntekter 1.847.000 490.000 2.101.000 1.266.000 248.000
Driftsinntekter 169.476.000 199.989.000 128.001.000 83.580.000 84.549.000
Varekostnad -56.285.000 -64.634.000 -34.426.000 -19.627.000 -24.624.000
Lønninger -72.095.000 -73.299.000 -51.436.000 -37.341.000 -44.403.000
Avskrivning -9.510.000 -7.215.000 -5.263.000 -3.605.000 -3.317.000
Nedskrivning -10.567.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.517.000 -22.536.000 -19.913.000 -15.550.000 -16.143.000
Driftskostnader -177.974.000 -167.684.000 -111.038.000 -76.123.000 -88.487.000
Driftsresultat -8.498.000 32.305.000 16.963.000 7.457.000 -3.938.000
Finansinntekter 8.078.000 4.426.000 1.923.000 2.532.000 3.530.000
Finanskostnader -11.042.000 -3.926.000 -2.143.000 -2.177.000 -4.647.000
Finans -2.964.000 500.000 -220.000 355.000 -1.117.000
Konsernbidrag -10.675.000 -7.753.000 -9.646.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -8.793.000 25.682.000 13.166.000 6.326.000 -3.891.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.383.000 15.809.000 15.405.000 10.498.000 2.867.000
Fast eiendom 3.605.000 4.610.000 5.524.000 6.588.000 7.686.000
Maskiner anlegg 4.152.000 11.040.000 2.980.000 3.086.000 1.149.000
Driftsløsøre 2.849.000 2.645.000 2.249.000 3.115.000 4.904.000
Sum varige driftsmidler 10.606.000 18.296.000 10.753.000 12.789.000 13.739.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.775.000 8.378.000 11.138.000 8.253.000
Sum anleggsmidler 26.989.000 42.880.000 34.536.000 34.425.000 24.858.000
Varebeholdning 666.000 562.000 363.000 355.000 315.000
Kundefordringer 27.392.000 49.872.000 35.670.000 28.324.000 20.621.000
Andre fordringer 53.433.000 44.603.000 7.222.000 6.266.000 3.364.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.538.000 3.024.000 24.634.000 5.269.000 12.962.000
Sum omløpsmidler 84.029.000 98.062.000 67.888.000 40.215.000 37.263.000
Sum eiendeler 111.018.000 140.942.000 102.424.000 74.640.000 62.121.000
Sum opptjent egenkapital 50.258.000 69.726.000 50.596.000 47.076.000 40.750.000
Sum egenkapital 51.432.000 70.899.000 51.769.000 48.249.000 41.923.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 10.865.000 0 2.525.000 63.000 3.931.000
Sum langsiktig gjeld 7.997.000 7.520.000 7.687.000 3.598.000 1.774.000
Leverandørgjeld 16.213.000 30.704.000 13.429.000 9.972.000 7.479.000
Betalbar skatt 4.622.000 694.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.809.000 5.638.000 4.518.000 3.292.000 2.792.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.703.000 11.618.000 9.274.000 9.465.000 4.223.000
Sum kortsiktig gjeld 51.590.000 62.523.000 42.968.000 22.792.000 18.424.000
Sum gjeld og egenkapital 111.018.000 140.942.000 102.424.000 74.639.000 62.121.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 32.439.000 35.539.000 24.920.000 17.423.000 18.839.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.6 1.8 2
Likviditetsgrad 2 1.6 1.6 1.6 1.7 2
Soliditet 46.3 50.3 50.5 64.6 67.5
Resultatgrad -5.0 16.2 13.3 8.9 -4.7
Rentedekningsgrad -0.8 8.2 7.9 3.4 -0.8
Gjeldsgrad 1.2 1 1 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet -0.4 26.1 18.4 13.4 -0.7
Signatur
08.03.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.03.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex