Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ikea AS
Juridisk navn:  Ikea AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 81544000
Postboks 54 Nesbruveien 42 Fax: 66985070
1375 Billingstad 1396 Billingstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 914787521
Aksjekapital: 10.000.000 NOK
Antall ansatte: 3260
Etableringsdato: 3/18/1976
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.29%
Resultat  
  
188.97%
Egenkapital  
  
124.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.754.836.000 8.314.902.000 7.894.028.000 8.007.577.000 7.604.078.000
Resultat: 476.455.000 164.880.000 116.715.000 -98.870.000 65.639.000
Egenkapital: 348.140.000 155.242.000 151.339.000 84.383.000 161.428.000
Regnskap for  Ikea AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.754.836.000 8.314.902.000 7.894.028.000 8.007.577.000 7.604.078.000
Driftskostnader -8.309.592.000 -8.171.443.000 -7.793.126.000 -8.124.041.000 -7.556.119.000
Driftsresultat 445.244.000 143.459.000 100.902.000 -116.464.000 47.958.000
Finansinntekter 39.424.000 34.269.000 27.190.000 27.928.000 29.815.000
Finanskostnader -8.212.000 -12.847.000 -11.376.000 -10.333.000 -12.135.000
Finans 31.212.000 21.422.000 15.814.000 17.595.000 17.680.000
Resultat før skatt 476.455.000 164.880.000 116.715.000 -98.870.000 65.639.000
Skattekostnad -107.771.000 -38.633.000 -30.134.000 21.825.000 -19.142.000
Årsresultat 368.684.000 126.247.000 86.581.000 -77.044.000 46.497.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 299.419.000 318.747.000 342.851.000 369.636.000 362.949.000
Sum omløpsmidler 2.440.691.000 2.363.195.000 2.015.867.000 1.859.264.000 2.062.287.000
Sum eiendeler 2.740.110.000 2.681.942.000 2.358.718.000 2.228.900.000 2.425.236.000
Sum opptjent egenkapital 338.140.000 145.242.000 141.339.000 74.383.000 151.428.000
Sum egenkapital 348.140.000 155.242.000 151.339.000 84.383.000 161.428.000
Sum langsiktig gjeld 46.835.000 44.078.000 37.087.000 3.822.000 690.000
Sum kortsiktig gjeld 2.345.134.000 2.482.621.000 2.170.293.000 2.140.694.000 2.263.119.000
Sum gjeld og egenkapital 2.740.109.000 2.681.941.000 2.358.719.000 2.228.899.000 2.425.237.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.735.768.000 8.288.985.000 7.870.966.000 7.984.051.000 7.586.147.000
Andre inntekter 19.067.000 25.916.000 23.063.000 23.526.000 17.931.000
Driftsinntekter 8.754.836.000 8.314.902.000 7.894.028.000 8.007.577.000 7.604.078.000
Varekostnad -5.195.669.000 -5.083.551.000 -4.856.313.000 -5.183.303.000 -5.113.170.000
Lønninger -1.450.573.000 -1.416.420.000 -1.293.340.000 -1.268.652.000 -1.219.793.000
Avskrivning -87.111.000 -81.978.000 -100.311.000 -160.904.000 -112.604.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.576.239.000 -1.589.494.000 -1.543.162.000 -1.511.182.000 -1.110.552.000
Driftskostnader -8.309.592.000 -8.171.443.000 -7.793.126.000 -8.124.041.000 -7.556.119.000
Driftsresultat 445.244.000 143.459.000 100.902.000 -116.464.000 47.958.000
Finansinntekter 39.424.000 34.269.000 27.190.000 27.928.000 29.815.000
Finanskostnader -8.212.000 -12.847.000 -11.376.000 -10.333.000 -12.135.000
Finans 31.212.000 21.422.000 15.814.000 17.595.000 17.680.000
Konsernbidrag -175.786.000 -122.343.000 -19.626.000 0 -60.093.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 368.684.000 126.247.000 86.581.000 -77.044.000 46.497.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 31.836.000 38.433.000 42.559.000 51.174.000 29.348.000
Fast eiendom 22.000 195.000 208.000 221.000 235.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 267.561.000 280.119.000 294.303.000 312.544.000 327.615.000
Sum varige driftsmidler 267.583.000 280.314.000 294.511.000 312.765.000 327.849.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 5.781.000 5.697.000 5.752.000
Sum anleggsmidler 299.419.000 318.747.000 342.851.000 369.636.000 362.949.000
Varebeholdning 342.774.000 363.395.000 377.465.000 363.868.000 374.847.000
Kundefordringer 6.339.000 9.917.000 3.124.000 4.474.000 4.384.000
Andre fordringer 80.559.000 105.330.000 55.227.000 57.739.000 50.877.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 16.896.000 8.258.000 12.529.000 10.238.000 14.476.000
Sum omløpsmidler 2.440.691.000 2.363.195.000 2.015.867.000 1.859.264.000 2.062.287.000
Sum eiendeler 2.740.110.000 2.681.942.000 2.358.718.000 2.228.900.000 2.425.236.000
Sum opptjent egenkapital 338.140.000 145.242.000 141.339.000 74.383.000 151.428.000
Sum egenkapital 348.140.000 155.242.000 151.339.000 84.383.000 161.428.000
Sum avsetninger til forpliktelser 46.145.000 43.388.000 34.125.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 849.387.000 1.097.094.000 847.556.000 813.128.000 1.512.725.000
Sum langsiktig gjeld 46.835.000 44.078.000 37.087.000 3.822.000 690.000
Leverandørgjeld 681.830.000 684.233.000 692.903.000 739.426.000 122.501.000
Betalbar skatt 51.593.000 0 15.657.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 120.425.000 93.963.000 92.615.000 89.608.000 83.677.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 641.899.000 607.331.000 521.563.000 498.533.000 544.216.000
Sum kortsiktig gjeld 2.345.134.000 2.482.621.000 2.170.293.000 2.140.694.000 2.263.119.000
Sum gjeld og egenkapital 2.740.109.000 2.681.941.000 2.358.719.000 2.228.899.000 2.425.237.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 95.557.000 -119.426.000 -154.426.000 -281.430.000 -200.832.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 0.9 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7
Soliditet 12.7 5.8 6.4 3.8 6.7
Resultatgrad 5.1 1.7 1.3 -1.5 0.6
Rentedekningsgrad 54.2 11.2 8.9 -11.3 4
Gjeldsgrad 6.9 16.3 14.6 25.4 1
Total kapitalrentabilitet 17.7 6.6 5.4 3.2
Signatur
28.03.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP, HVORAV MINST ETT
MÅ VÆRE AKSJONÆRVALGT.
Prokurister
28.03.2022
Prokura i fellesskap
Midttun Lars
Prokura i fellesskap
Østby Inger-Helene
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex