Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ikma AS
Juridisk navn:  Ikma AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32873059
Bakkeveien 19 Bakkeveien 19 Fax:
3055 Krokstadelva 3055 Krokstadelva
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 986963251
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/28/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Teamøkonomi Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-89.06%
Resultat  
  
-379.26%
Egenkapital  
  
-17.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 137.000 1.252.000 1.628.000 1.087.000 0
Resultat: -377.000 135.000 223.000 290.000 -509.000
Egenkapital: 1.435.000 1.730.000 1.625.000 1.451.000 1.235.000
Regnskap for  Ikma AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 137.000 1.252.000 1.628.000 1.087.000 0
Driftskostnader -514.000 -1.121.000 -1.405.000 -810.000 -521.000
Driftsresultat -377.000 131.000 223.000 278.000 -521.000
Finansinntekter 4.000 13.000 13.000 13.000
Finanskostnader -13.000 0 0
Finans 4.000 0 13.000 13.000
Resultat før skatt -377.000 135.000 223.000 290.000 -509.000
Skattekostnad 83.000 -30.000 -49.000 -75.000 111.000
Årsresultat -294.000 105.000 174.000 215.000 -398.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.536.000 603.000 832.000 1.041.000 1.246.000
Sum omløpsmidler 279.000 1.708.000 1.002.000 644.000 8.000
Sum eiendeler 1.815.000 2.311.000 1.834.000 1.685.000 1.254.000
Sum opptjent egenkapital 1.335.000 1.630.000 1.525.000 1.351.000 1.135.000
Sum egenkapital 1.435.000 1.730.000 1.625.000 1.451.000 1.235.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 379.000 581.000 209.000 235.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 1.814.000 2.311.000 1.834.000 1.686.000 1.254.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 137.000 1.252.000 1.628.000 1.087.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 137.000 1.252.000 1.628.000 1.087.000 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -143.000 -717.000 -855.000 -299.000 -172.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -371.000 -404.000 -550.000 -511.000 -349.000
Driftskostnader -514.000 -1.121.000 -1.405.000 -810.000 -521.000
Driftsresultat -377.000 131.000 223.000 278.000 -521.000
Finansinntekter 4.000 13.000 13.000 13.000
Finanskostnader -13.000 0 0
Finans 4.000 0 13.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -294.000 105.000 174.000 215.000 -398.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 186.000 103.000 132.000 181.000 256.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.350.000 500.000 700.000 860.000 990.000
Sum anleggsmidler 1.536.000 603.000 832.000 1.041.000 1.246.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 172.000 164.000 191.000 0
Andre fordringer 6.000 48.000 14.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 107.000 1.702.000 790.000 440.000 8.000
Sum omløpsmidler 279.000 1.708.000 1.002.000 644.000 8.000
Sum eiendeler 1.815.000 2.311.000 1.834.000 1.685.000 1.254.000
Sum opptjent egenkapital 1.335.000 1.630.000 1.525.000 1.351.000 1.135.000
Sum egenkapital 1.435.000 1.730.000 1.625.000 1.451.000 1.235.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 8.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 156.000 186.000 95.000 192.000 1.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 223.000 396.000 104.000 35.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 379.000 581.000 209.000 235.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 1.814.000 2.311.000 1.834.000 1.686.000 1.254.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -100.000 1.127.000 793.000 409.000 -11.000
Likviditetsgrad 1 0.7 2.9 4.8 2.7 0.4
Likviditetsgrad 2 0.7 2.9 4.8 2.7 0.4
Soliditet 79.1 74.9 88.6 86.1 98.5
Resultatgrad -275.2 10.5 13.7 25.6
Rentedekningsgrad 17.2
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.1 0.2 0
Total kapitalrentabilitet -20.8 5.8 12.9 17.3 -40.5
Signatur
29.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
29.12.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex