Ilda Design, Jewelry By Camilla As
Juridisk navn:  Ilda Design, Jewelry By Camilla As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Storgata 21B Storgata 21B Fax:
3181 Horten 3181 Horten
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 912297845
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 7/2/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: System Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.68%
Resultat  
  
100%
Egenkapital  
  
9.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 570.000 515.000 548.000 508.000 490.000
Resultat: 8.000 4.000 -13.000 47.000 -140.000
Egenkapital: -65.000 -72.000 -76.000 -63.000 -110.000
Regnskap for  Ilda Design, Jewelry By Camilla As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 570.000 515.000 548.000 508.000 490.000
Driftskostnader -556.000 -502.000 -560.000 -460.000 -630.000
Driftsresultat 14.000 13.000 -13.000 47.000 -140.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -8.000 0 0 0
Finans -5.000 -8.000 0 0 0
Resultat før skatt 8.000 4.000 -13.000 47.000 -140.000
Skattekostnad -2.000 0 0 0
Årsresultat 7.000 4.000 -13.000 47.000 -140.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 10.000 27.000 22.000
Sum omløpsmidler 77.000 71.000 121.000 96.000 42.000
Sum eiendeler 77.000 75.000 131.000 123.000 64.000
Sum opptjent egenkapital -95.000 -102.000 -106.000 -93.000 -140.000
Sum egenkapital -65.000 -72.000 -76.000 -63.000 -110.000
Sum langsiktig gjeld 50.000 50.000 50.000 50.000 66.000
Sum kortsiktig gjeld 91.000 97.000 157.000 135.000 108.000
Sum gjeld og egenkapital 76.000 75.000 131.000 122.000 64.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 506.000 511.000 548.000 494.000 490.000
Andre inntekter 64.000 5.000 0 14.000 0
Driftsinntekter 570.000 515.000 548.000 508.000 490.000
Varekostnad -101.000 -83.000 -133.000 -81.000 -107.000
Lønninger -190.000 -234.000 -236.000 -187.000 -354.000
Avskrivning -4.000 -6.000 0 -1.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -261.000 -179.000 -191.000 -195.000 -154.000
Driftskostnader -556.000 -502.000 -560.000 -460.000 -630.000
Driftsresultat 14.000 13.000 -13.000 47.000 -140.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -8.000 0 0 0
Finans -5.000 -8.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 7.000 4.000 -13.000 47.000 -140.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 4.000 10.000 10.000 11.000
Sum varige driftsmidler 4.000 10.000 10.000 11.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 17.000 11.000
Sum anleggsmidler 4.000 10.000 27.000 22.000
Varebeholdning 62.000 62.000 62.000 57.000 23.000
Kundefordringer 14.000 14.000 5.000 5.000 3.000
Andre fordringer 19.000 19.000 19.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank -18.000 -23.000 36.000 34.000 16.000
Sum omløpsmidler 77.000 71.000 121.000 96.000 42.000
Sum eiendeler 77.000 75.000 131.000 123.000 64.000
Sum opptjent egenkapital -95.000 -102.000 -106.000 -93.000 -140.000
Sum egenkapital -65.000 -72.000 -76.000 -63.000 -110.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 44.000 14.000
Sum langsiktig gjeld 50.000 50.000 50.000 50.000 66.000
Leverandørgjeld 17.000 20.000 27.000 17.000 19.000
Betalbar skatt -1.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 12.000 47.000 38.000 46.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 53.000 66.000 82.000 37.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 91.000 97.000 157.000 135.000 108.000
Sum gjeld og egenkapital 76.000 75.000 131.000 122.000 64.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -14.000 -26.000 -36.000 -39.000 -66.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7 0.8 0.7 0.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.4 0.3 0.2
Soliditet -85.5 -96.0 -51.6 -171.9
Resultatgrad 2.5 2.5 -2.4 9.3 -28.6
Rentedekningsgrad 2.8 1.6
Gjeldsgrad -2.2 -2.0 -2.7 -2.9 -1.6
Total kapitalrentabilitet 18.4 17.3 -9.9 38.5 -218.8
Signatur
11.08.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex