Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Imi-Kirken
Juridisk navn:  Imi-Kirken
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51842160
Gunnar Warebergs Gate 15 Gunnar Warebergs Gate 15 Fax: 51842161
4021 Stavanger 4021 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 971078855
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 58
Etableringsdato: 11/11/1876
Foretakstype: FLI
Revisor: Erga Revisjon AS
Regnskapsfører: Knif Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.72%
Resultat  
  
-11.08%
Egenkapital  
  
-25.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 22.204.000 24.326.000 21.310.000 21.570.000 19.625.000
Resultat: -2.205.000 -1.985.000 -2.866.000 -1.760.000 -2.329.000
Egenkapital: 7.771.000 10.497.000 13.682.000 17.353.000 19.112.000
Regnskap for  Imi-Kirken
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 22.204.000 24.326.000 21.310.000 21.570.000 19.625.000
Driftskostnader -25.260.000 -26.538.000 -23.530.000 -23.415.000 -22.190.000
Driftsresultat -3.056.000 -2.211.000 -2.220.000 -1.845.000 -2.565.000
Finansinntekter 2.971.000 1.184.000 270.000 292.000 442.000
Finanskostnader -2.120.000 -957.000 -915.000 -208.000 -206.000
Finans 851.000 227.000 -645.000 84.000 236.000
Resultat før skatt -2.205.000 -1.985.000 -2.866.000 -1.760.000 -2.329.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -2.205.000 -3.185.000 -3.670.000 -1.760.000 -2.329.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.642.000 40.332.000 23.135.000 19.800.000 20.780.000
Sum omløpsmidler 10.824.000 7.505.000 3.614.000 3.947.000 3.285.000
Sum eiendeler 53.466.000 47.837.000 26.749.000 23.747.000 24.065.000
Sum opptjent egenkapital 7.771.000 0 13.682.000 17.353.000 19.112.000
Sum egenkapital 7.771.000 10.497.000 13.682.000 17.353.000 19.112.000
Sum langsiktig gjeld 38.250.000 30.250.000 8.350.000 1.750.000 1.650.000
Sum kortsiktig gjeld 7.444.000 7.090.000 4.717.000 4.644.000 3.303.000
Sum gjeld og egenkapital 53.465.000 47.837.000 26.749.000 23.747.000 24.065.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.961.000 20.716.000 17.921.000 17.853.000 16.401.000
Andre inntekter 3.243.000 3.610.000 3.388.000 3.717.000 3.224.000
Driftsinntekter 22.204.000 24.326.000 21.310.000 21.570.000 19.625.000
Varekostnad -1.318.000 -2.551.000 -2.017.000 -2.186.000 -2.488.000
Lønninger -11.851.000 -12.507.000 -10.789.000 -10.432.000 -10.391.000
Avskrivning -639.000 -470.000 -425.000 -418.000 -410.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.452.000 -11.010.000 -10.299.000 -10.379.000 -8.901.000
Driftskostnader -25.260.000 -26.538.000 -23.530.000 -23.415.000 -22.190.000
Driftsresultat -3.056.000 -2.211.000 -2.220.000 -1.845.000 -2.565.000
Finansinntekter 2.971.000 1.184.000 270.000 292.000 442.000
Finanskostnader -2.120.000 -957.000 -915.000 -208.000 -206.000
Finans 851.000 227.000 -645.000 84.000 236.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -2.205.000 -3.185.000 -3.670.000 -1.760.000 -2.329.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 12.558.000 12.794.000 13.030.000 13.265.000 13.257.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.650.000 1.438.000 706.000 581.000 614.000
Sum varige driftsmidler 14.208.000 14.231.000 13.736.000 13.846.000 13.872.000
Sum finansielle anleggsmidler 28.434.000 26.101.000 9.399.000 5.954.000 6.908.000
Sum anleggsmidler 42.642.000 40.332.000 23.135.000 19.800.000 20.780.000
Varebeholdning 136.000 384.000 199.000 230.000 223.000
Kundefordringer 227.000 651.000 346.000 329.000 310.000
Andre fordringer 905.000 652.000 813.000 1.001.000 755.000
Sum investeringer 4.052.000 0 0 0 0
Kasse, bank 5.504.000 5.639.000 2.221.000 2.387.000 1.997.000
Sum omløpsmidler 10.824.000 7.505.000 3.614.000 3.947.000 3.285.000
Sum eiendeler 53.466.000 47.837.000 26.749.000 23.747.000 24.065.000
Sum opptjent egenkapital 7.771.000 0 13.682.000 17.353.000 19.112.000
Sum egenkapital 7.771.000 10.497.000 13.682.000 17.353.000 19.112.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 561.000 492.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 38.250.000 30.250.000 8.350.000 1.750.000 1.650.000
Leverandørgjeld 1.640.000 2.144.000 937.000 1.655.000 679.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 852.000 891.000 707.000 782.000 708.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.390.000 3.563.000 3.073.000 2.207.000 1.916.000
Sum kortsiktig gjeld 7.444.000 7.090.000 4.717.000 4.644.000 3.303.000
Sum gjeld og egenkapital 53.465.000 47.837.000 26.749.000 23.747.000 24.065.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.380.000 415.000 -1.103.000 -697.000 -18.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1 0.8 0.8 1
Likviditetsgrad 2 1.4 1 0.7 0.8 0.9
Soliditet 14.5 21.9 51.1 73.1 79.4
Resultatgrad -13.8 -9.1 -10.4 -8.6 -13.1
Rentedekningsgrad -1.4 -2.3 -2.4 -8.9 -12.5
Gjeldsgrad 5.9 3.6 1 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet -0.2 -2.1 -7.3 -6.5 -8.8
Signatur
09.04.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP, ELLER DAGLIG LEDER OG
ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.04.2021
Prokura hver for seg
Ellingsen Egil Elling
Prokura hver for seg
Stople Urdal Margrete
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex