Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Imos Tjenesteformidling AS
Juridisk navn:  Imos Tjenesteformidling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41607777
Vestsidevegen 218 Vestsidevegen 218 Fax: 63954566
2090 Hurdal 2090 Hurdal
Fylke: Kommune:
Viken Hurdal
Org.nr: 988325414
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/6/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Plus Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.38%
Resultat  
  
-56.53%
Egenkapital  
  
1.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.648.000 2.859.000 1.820.000 3.062.000 1.975.000
Resultat: 499.000 1.148.000 251.000 1.513.000 491.000
Egenkapital: 729.000 720.000 714.000 714.000 714.000
Regnskap for  Imos Tjenesteformidling AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.648.000 2.859.000 1.820.000 3.062.000 1.975.000
Driftskostnader -2.152.000 -1.714.000 -1.573.000 -1.534.000 -1.462.000
Driftsresultat 496.000 1.144.000 247.000 1.528.000 513.000
Finansinntekter 3.000 3.000 4.000 5.000 5.000
Finanskostnader 1.000 0 -20.000 -27.000
Finans 3.000 4.000 4.000 -15.000 -22.000
Resultat før skatt 499.000 1.148.000 251.000 1.513.000 491.000
Skattekostnad -110.000 -253.000 -55.000 -340.000 -119.000
Årsresultat 390.000 896.000 196.000 1.174.000 372.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 367.000 338.000 348.000 358.000 1.710.000
Sum omløpsmidler 1.708.000 2.174.000 1.137.000 2.153.000 650.000
Sum eiendeler 2.075.000 2.512.000 1.485.000 2.511.000 2.360.000
Sum opptjent egenkapital 17.000 8.000 2.000 2.000 2.000
Sum egenkapital 729.000 720.000 714.000 714.000 714.000
Sum langsiktig gjeld 91.000 117.000 150.000 191.000 951.000
Sum kortsiktig gjeld 1.255.000 1.676.000 621.000 1.605.000 695.000
Sum gjeld og egenkapital 2.075.000 2.513.000 1.485.000 2.510.000 2.360.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.648.000 2.859.000 1.820.000 1.825.000 1.430.000
Andre inntekter 0 1.238.000 545.000
Driftsinntekter 2.648.000 2.859.000 1.820.000 3.062.000 1.975.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.940.000 -1.495.000 -1.385.000 -1.299.000 -1.143.000
Avskrivning -20.000 -10.000 -10.000 -10.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -192.000 -209.000 -178.000 -225.000 -272.000
Driftskostnader -2.152.000 -1.714.000 -1.573.000 -1.534.000 -1.462.000
Driftsresultat 496.000 1.144.000 247.000 1.528.000 513.000
Finansinntekter 3.000 3.000 4.000 5.000 5.000
Finanskostnader 1.000 0 -20.000 -27.000
Finans 3.000 4.000 4.000 -15.000 -22.000
Konsernbidrag 0 -49.000 0
Utbytte -380.000 -890.000 -196.000 -1.125.000 -370.000
Årsresultat 390.000 896.000 196.000 1.174.000 372.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 30.000
Fast eiendom 328.000 338.000 348.000 358.000 1.680.000
Maskiner anlegg 40.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 367.000 338.000 348.000 358.000 1.680.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 367.000 338.000 348.000 358.000 1.710.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 100.000 103.000 103.000 1.430.000 72.000
Andre fordringer 58.000 82.000 123.000 131.000 106.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 384.000 1.825.000 750.000 593.000 472.000
Sum omløpsmidler 1.708.000 2.174.000 1.137.000 2.153.000 650.000
Sum eiendeler 2.075.000 2.512.000 1.485.000 2.511.000 2.360.000
Sum opptjent egenkapital 17.000 8.000 2.000 2.000 2.000
Sum egenkapital 729.000 720.000 714.000 714.000 714.000
Sum avsetninger til forpliktelser 91.000 117.000 150.000 191.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 64.000 0
Sum langsiktig gjeld 91.000 117.000 150.000 191.000 951.000
Leverandørgjeld 6.000 12.000 31.000 46.000 43.000
Betalbar skatt 136.000 286.000 97.000 104.000 37.000
Skyldig offentlige avgifter 518.000 314.000 149.000 123.000 118.000
Utbytte -380.000 -890.000 -196.000 -1.125.000 -370.000
Annen kortsiktig gjeld 215.000 174.000 148.000 144.000 126.000
Sum kortsiktig gjeld 1.255.000 1.676.000 621.000 1.605.000 695.000
Sum gjeld og egenkapital 2.075.000 2.513.000 1.485.000 2.510.000 2.360.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 453.000 498.000 516.000 548.000 -45.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.8 1.3 0.9
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.8 1.3 0.9
Soliditet 35.1 28.7 48.1 28.4 30.3
Resultatgrad 18.7 40.0 13.6 49.9 2
Rentedekningsgrad -1.144.0 76.4 1
Gjeldsgrad 1.8 2.5 1.1 2.5 2.3
Total kapitalrentabilitet 24.0 45.6 16.9 61.1 21.9
Signatur
14.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex