Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Inatur Norge AS
Juridisk navn:  Inatur Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74213090
Postboks 63 Sentrum Søren R Thornæs veg 10 Fax: 74213091
7801 Namsos 7800 Namsos
Fylke: Kommune:
Trøndelag Namsos 
Org.nr: 984252757
Aksjekapital: 615.600 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 1/31/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
27.49%
Resultat  
  
81.81%
Egenkapital  
  
12.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 23.673.000 18.569.000 17.268.000 15.625.000 13.109.000
Resultat: 3.289.000 1.809.000 3.357.000 2.141.000 447.000
Egenkapital: 13.541.000 12.038.000 10.209.000 8.780.000 7.338.000
Regnskap for  Inatur Norge AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 23.673.000 18.569.000 17.268.000 15.625.000 13.109.000
Driftskostnader -20.517.000 -17.070.000 -14.071.000 -13.631.000 -12.864.000
Driftsresultat 3.156.000 1.499.000 3.196.000 1.993.000 245.000
Finansinntekter 134.000 310.000 162.000 149.000 208.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -1.000 -5.000
Finans 133.000 310.000 161.000 148.000 203.000
Resultat før skatt 3.289.000 1.809.000 3.357.000 2.141.000 447.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 3.289.000 1.809.000 3.357.000 2.141.000 447.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.802.000 5.949.000 3.935.000 3.424.000 4.098.000
Sum omløpsmidler 9.734.000 9.268.000 12.359.000 8.435.000 7.566.000
Sum eiendeler 18.536.000 15.217.000 16.294.000 11.859.000 11.664.000
Sum opptjent egenkapital 1.687.000 184.000 -1.645.000 -3.028.000 -4.520.000
Sum egenkapital 13.541.000 12.038.000 10.209.000 8.780.000 7.338.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.995.000 3.179.000 6.085.000 3.079.000 4.326.000
Sum gjeld og egenkapital 18.536.000 15.217.000 16.294.000 11.859.000 11.664.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.673.000 18.569.000 17.268.000 15.625.000 13.109.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 23.673.000 18.569.000 17.268.000 15.625.000 13.109.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -8.328.000 -8.300.000 -6.559.000 -6.191.000 -4.965.000
Avskrivning -2.888.000 -2.420.000 -2.208.000 -2.413.000 -2.105.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.301.000 -6.350.000 -5.304.000 -5.027.000 -5.794.000
Driftskostnader -20.517.000 -17.070.000 -14.071.000 -13.631.000 -12.864.000
Driftsresultat 3.156.000 1.499.000 3.196.000 1.993.000 245.000
Finansinntekter 134.000 310.000 162.000 149.000 208.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -1.000 -5.000
Finans 133.000 310.000 161.000 148.000 203.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -3.078.000 0 0
Årsresultat 3.289.000 1.809.000 3.357.000 2.141.000 447.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.441.000 5.888.000 3.873.000 3.363.000 4.037.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 361.000 61.000 61.000 61.000 61.000
Sum anleggsmidler 8.802.000 5.949.000 3.935.000 3.424.000 4.098.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.109.000 2.106.000 961.000 691.000 58.000
Andre fordringer 141.000 686.000 177.000 187.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 7.484.000 6.476.000 11.220.000 7.557.000 7.508.000
Sum omløpsmidler 9.734.000 9.268.000 12.359.000 8.435.000 7.566.000
Sum eiendeler 18.536.000 15.217.000 16.294.000 11.859.000 11.664.000
Sum opptjent egenkapital 1.687.000 184.000 -1.645.000 -3.028.000 -4.520.000
Sum egenkapital 13.541.000 12.038.000 10.209.000 8.780.000 7.338.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 894.000 504.000 618.000 855.000 87.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 472.000 447.000 449.000 399.000 479.000
Utbytte 0 -3.078.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.629.000 2.227.000 1.940.000 1.825.000 3.760.000
Sum kortsiktig gjeld 4.995.000 3.179.000 6.085.000 3.079.000 4.326.000
Sum gjeld og egenkapital 18.536.000 15.217.000 16.294.000 11.859.000 11.664.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.739.000 6.089.000 6.274.000 5.356.000 3.240.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.9 2 2.7 1.7
Likviditetsgrad 2 1.9 2.9 2 2.7 1.7
Soliditet 73.1 79.1 62.7 7 62.9
Resultatgrad 13.3 8.1 18.5 12.8 1.9
Rentedekningsgrad 3.156.0 3 1 4
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.6 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 17.7 11.9 20.6 18.1 3.9
Signatur
07.06.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG
STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex