Index Eiendom AS
Juridisk navn:  Index Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Asser Jåttens vei 21 Asser Jåttens vei 21 Fax:
4020 Stavanger 4020 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 911373580
Aksjekapital: 401.400 NOK
Etableringsdato: 3/24/1965
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Kenneth Senland
Regnskapsfører: Xacct Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
27.79%
Resultat  
  
2988.61%
Egenkapital  
  
508.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 4.939.000 3.865.000 3.177.000 2.562.000 2.927.000
Resultat: 9.760.000 316.000 83.000 -345.000 242.000
Egenkapital: 4.384.000 720.000 474.000 408.000 682.000
Regnskap for  Index Eiendom AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 4.939.000 3.865.000 3.177.000 2.562.000 2.927.000
Driftskostnader -4.422.000 -2.891.000 -2.347.000 -2.266.000 -2.327.000
Driftsresultat 516.000 973.000 830.000 296.000 600.000
Finansinntekter 10.106.000 5.000 5.000 2.000 60.000
Finanskostnader -862.000 -662.000 -752.000 -643.000 -418.000
Finans 9.244.000 -657.000 -747.000 -641.000 -358.000
Resultat før skatt 9.760.000 316.000 83.000 -345.000 242.000
Skattekostnad 51.000 -70.000 -17.000 70.000 -24.000
Årsresultat 9.811.000 247.000 66.000 -274.000 217.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.318.000 19.403.000 19.206.000 19.416.000 12.240.000
Sum omløpsmidler 4.203.000 1.174.000 748.000 853.000 3.474.000
Sum eiendeler 29.521.000 20.577.000 19.954.000 20.269.000 15.714.000
Sum opptjent egenkapital 4.126.000 314.000 68.000 2.000 276.000
Sum egenkapital 4.384.000 720.000 474.000 408.000 682.000
Sum langsiktig gjeld 17.767.000 18.631.000 18.918.000 19.081.000 14.284.000
Sum kortsiktig gjeld 7.371.000 1.226.000 563.000 781.000 748.000
Sum gjeld og egenkapital 29.522.000 20.577.000 19.955.000 20.270.000 15.714.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.843.000 1.862.000 1.187.000 789.000 1.238.000
Andre inntekter 2.096.000 2.003.000 1.990.000 1.773.000 1.689.000
Driftsinntekter 4.939.000 3.865.000 3.177.000 2.562.000 2.927.000
Varekostnad -401.000 -253.000 -49.000 -158.000 -290.000
Lønninger -1.950.000 -1.458.000 -1.012.000 -675.000 -600.000
Avskrivning -295.000 -404.000 -404.000 -417.000 -405.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.776.000 -776.000 -882.000 -1.016.000 -1.032.000
Driftskostnader -4.422.000 -2.891.000 -2.347.000 -2.266.000 -2.327.000
Driftsresultat 516.000 973.000 830.000 296.000 600.000
Finansinntekter 10.106.000 5.000 5.000 2.000 60.000
Finanskostnader -862.000 -662.000 -752.000 -643.000 -418.000
Finans 9.244.000 -657.000 -747.000 -641.000 -358.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -6.000.000 0 0 0
Årsresultat 9.811.000 247.000 66.000 -274.000 217.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 25.000 0 0 0
Fast eiendom 15.172.000 18.167.000 17.970.000 18.180.000 10.983.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 46.000 0 0 52.000
Sum varige driftsmidler 15.218.000 18.167.000 17.970.000 18.180.000 11.034.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.074.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.206.000
Sum anleggsmidler 25.318.000 19.403.000 19.206.000 19.416.000 12.240.000
Varebeholdning 397.000 461.000 569.000 569.000 616.000
Kundefordringer 557.000 0 89.000 117.000
Andre fordringer 3.028.000 172.000 158.000 113.000 109.000
Sum investeringer 50.000 50.000 0 0 0
Kasse, bank 171.000 490.000 21.000 82.000 2.632.000
Sum omløpsmidler 4.203.000 1.174.000 748.000 853.000 3.474.000
Sum eiendeler 29.521.000 20.577.000 19.954.000 20.269.000 15.714.000
Sum opptjent egenkapital 4.126.000 314.000 68.000 2.000 276.000
Sum egenkapital 4.384.000 720.000 474.000 408.000 682.000
Sum avsetninger til forpliktelser 558.000 631.000 614.000 684.000
Gjeld til kredittinstitutt 116.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.767.000 18.631.000 18.918.000 19.081.000 14.284.000
Leverandørgjeld 775.000 135.000 121.000 289.000 348.000
Betalbar skatt 21.000 143.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 266.000 243.000 146.000 50.000 216.000
Utbytte -6.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 309.000 704.000 180.000 442.000 184.000
Sum kortsiktig gjeld 7.371.000 1.226.000 563.000 781.000 748.000
Sum gjeld og egenkapital 29.522.000 20.577.000 19.955.000 20.270.000 15.714.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.168.000 -52.000 185.000 72.000 2.726.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.0 1.3 1.1 4.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.3 0.4 3.8
Soliditet 14.8 3.5 2.4 2 4.3
Resultatgrad 10.4 25.2 26.1 11.6 20.5
Rentedekningsgrad 0.6 1.5 1.1 0.5 1.4
Gjeldsgrad 5.7 27.6 41.1 48.7 2
Total kapitalrentabilitet 36.0 4.8 4.2 1.5 4.2
Signatur
16.11.2023
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.11.2023
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex