Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Indre Østfold Hotelldrift As
Juridisk navn:  Indre Østfold Hotelldrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64879000
c/o Scandic Brennemoen Brennemoveien 20 c/o Scandic Brennemoen Brennemoveien 20 Fax: 75171326
1850 Mysen 1850 Mysen
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 966937335
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 42
Etableringsdato: 6/1/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-48.14%
Resultat  
  
-230.22%
Egenkapital  
  
-96.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 15.255.000 29.418.000 7.128.000 0 5.082.000
Resultat: -3.128.000 2.402.000 -1.271.000 -70.000 0
Egenkapital: 132.000 3.985.000 1.583.000 1.477.000 1.594.000
Regnskap for  Indre Østfold Hotelldrift As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 15.255.000 29.418.000 7.128.000 0 5.082.000
Driftskostnader -18.367.000 -27.014.000 -8.395.000 -70.000 -5.095.000
Driftsresultat -3.113.000 2.404.000 -1.267.000 -69.000 -13.000
Finansinntekter 5.000 7.000 1.000 0 14.000
Finanskostnader -20.000 -10.000 -5.000 -1.000 0
Finans -15.000 -3.000 -4.000 -1.000 14.000
Resultat før skatt -3.128.000 2.402.000 -1.271.000 -70.000 0
Skattekostnad 0 317.000 0 0
Årsresultat -3.128.000 2.402.000 -954.000 -70.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 580.000 801.000 962.000 0 0
Sum omløpsmidler 7.442.000 8.412.000 5.251.000 2.499.000 2.117.000
Sum eiendeler 8.022.000 9.213.000 6.213.000 2.499.000 2.117.000
Sum opptjent egenkapital 32.000 3.885.000 1.483.000 1.377.000 1.494.000
Sum egenkapital 132.000 3.985.000 1.583.000 1.477.000 1.594.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.890.000 5.228.000 4.630.000 1.022.000 524.000
Sum gjeld og egenkapital 8.022.000 9.213.000 6.213.000 2.499.000 2.118.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.252.000 29.404.000 7.120.000 0 5.082.000
Andre inntekter 3.000 14.000 8.000 0 0
Driftsinntekter 15.255.000 29.418.000 7.128.000 0 5.082.000
Varekostnad -2.303.000 -4.630.000 -1.335.000 0 -395.000
Lønninger -6.107.000 -9.766.000 -3.776.000 0 -1.530.000
Avskrivning -221.000 -187.000 -33.000 0 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 -42.000
Andre driftskostnader -9.736.000 -12.431.000 -3.251.000 -70.000 -3.114.000
Driftskostnader -18.367.000 -27.014.000 -8.395.000 -70.000 -5.095.000
Driftsresultat -3.113.000 2.404.000 -1.267.000 -69.000 -13.000
Finansinntekter 5.000 7.000 1.000 0 14.000
Finanskostnader -20.000 -10.000 -5.000 -1.000 0
Finans -15.000 -3.000 -4.000 -1.000 14.000
Konsernbidrag -725.000 0 1.060.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -3.128.000 2.402.000 -954.000 -70.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 580.000 801.000 962.000 0 0
Sum varige driftsmidler 580.000 801.000 962.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 580.000 801.000 962.000 0 0
Varebeholdning 272.000 405.000 303.000 0 0
Kundefordringer 555.000 1.300.000 1.835.000 0 0
Andre fordringer 1.271.000 90.000 83.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 736.000 2.408.000 1.654.000 44.000 14.000
Sum omløpsmidler 7.442.000 8.412.000 5.251.000 2.499.000 2.117.000
Sum eiendeler 8.022.000 9.213.000 6.213.000 2.499.000 2.117.000
Sum opptjent egenkapital 32.000 3.885.000 1.483.000 1.377.000 1.494.000
Sum egenkapital 132.000 3.985.000 1.583.000 1.477.000 1.594.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 725.000 0 567.000 1.000.000 419.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.006.000 1.906.000 931.000 -1.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 380.000 938.000 534.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.778.000 2.384.000 2.598.000 23.000 103.000
Sum kortsiktig gjeld 7.890.000 5.228.000 4.630.000 1.022.000 524.000
Sum gjeld og egenkapital 8.022.000 9.213.000 6.213.000 2.499.000 2.118.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -448.000 3.184.000 621.000 1.477.000 1.593.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.6 1.1 2.4 4
Likviditetsgrad 2 0.9 1.5 1.1 2.4 4
Soliditet 1.6 43.3 25.5 59.1 75.3
Resultatgrad -20.4 8.2 -17.8 -0.3
Rentedekningsgrad -155.7 240.4 -253.4
Gjeldsgrad 59.8 1.3 2.9 0.7 0.3
Total kapitalrentabilitet -38.7 26.2 -20.4 -2.8 0
Signatur
18.11.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR HVER FOR SEG
ADOLFSEN KRISTIAN ARNE
SIGNATUR HVER FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex