Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Indris Pro AS
Juridisk navn:  Indris Pro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91170582
Grønvoll allé 15C Grønvoll allé 15C Fax:
0663 Oslo 663 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 983739520
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/1/2001 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
126.78%
Resultat  
  
2743.75%
Egenkapital  
  
20.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.592.000 702.000 1.605.000 954.000 1.075.000
Resultat: 423.000 -16.000 355.000 230.000 345.000
Egenkapital: 1.921.000 1.588.000 1.604.000 1.327.000 1.150.000
Regnskap for  Indris Pro AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.592.000 702.000 1.605.000 954.000 1.075.000
Driftskostnader -1.172.000 -722.000 -1.255.000 -729.000 -736.000
Driftsresultat 421.000 -20.000 350.000 225.000 339.000
Finansinntekter 2.000 6.000 6.000 6.000 7.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 0
Finans 1.000 5.000 4.000 5.000 7.000
Resultat før skatt 423.000 -16.000 355.000 230.000 345.000
Skattekostnad -90.000 -78.000 -53.000 -83.000
Årsresultat 333.000 -16.000 277.000 177.000 262.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.092.000 1.782.000 1.948.000 1.545.000 1.746.000
Sum eiendeler 2.092.000 1.782.000 1.948.000 1.545.000 1.746.000
Sum opptjent egenkapital 1.814.000 1.481.000 1.497.000 1.220.000 1.043.000
Sum egenkapital 1.921.000 1.588.000 1.604.000 1.327.000 1.150.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 171.000 195.000 344.000 218.000 596.000
Sum gjeld og egenkapital 2.092.000 1.783.000 1.948.000 1.545.000 1.746.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.420.000 661.000 1.582.000 911.000 1.046.000
Andre inntekter 172.000 41.000 22.000 42.000 30.000
Driftsinntekter 1.592.000 702.000 1.605.000 954.000 1.075.000
Varekostnad -534.000 -206.000 -486.000 -141.000 -220.000
Lønninger -428.000 -337.000 -428.000 -346.000 -272.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -210.000 -179.000 -341.000 -242.000 -244.000
Driftskostnader -1.172.000 -722.000 -1.255.000 -729.000 -736.000
Driftsresultat 421.000 -20.000 350.000 225.000 339.000
Finansinntekter 2.000 6.000 6.000 6.000 7.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 0
Finans 1.000 5.000 4.000 5.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 333.000 -16.000 277.000 177.000 262.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 14.000 20.000 43.000 146.000 128.000
Andre fordringer 14.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.063.000 1.762.000 1.905.000 1.399.000 1.618.000
Sum omløpsmidler 2.092.000 1.782.000 1.948.000 1.545.000 1.746.000
Sum eiendeler 2.092.000 1.782.000 1.948.000 1.545.000 1.746.000
Sum opptjent egenkapital 1.814.000 1.481.000 1.497.000 1.220.000 1.043.000
Sum egenkapital 1.921.000 1.588.000 1.604.000 1.327.000 1.150.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 79.000 75.000 22.000 76.000
Betalbar skatt 90.000 78.000 53.000 83.000
Skyldig offentlige avgifter 36.000 34.000 39.000 19.000 23.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 81.000 152.000 125.000 414.000
Sum kortsiktig gjeld 171.000 195.000 344.000 218.000 596.000
Sum gjeld og egenkapital 2.092.000 1.783.000 1.948.000 1.545.000 1.746.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.921.000 1.587.000 1.604.000 1.327.000 1.150.000
Likviditetsgrad 1 12.2 9.1 5.7 7.1 2.9
Likviditetsgrad 2 12.2 9.1 5.7 7.1 2.9
Soliditet 91.8 89.1 82.3 85.9 65.9
Resultatgrad 26.4 -2.8 21.8 23.6 31.5
Rentedekningsgrad 421.0 -20.0 1 2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.2 0.5
Total kapitalrentabilitet 20.2 -0.8 18.3 1 19.8
Signatur
10.05.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.05.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex