Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Indseth Transport AS
Juridisk navn:  Indseth Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64913860
Postboks 36 Verkstedveien 17 Fax: 64873855
1401 Ski 1424 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 930330507
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 49
Etableringsdato: 8/3/1981 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Vestby Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.39%
Resultat  
  
-1.97%
Egenkapital  
  
14.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 79.313.000 84.731.000 81.915.000 75.843.000 63.320.000
Resultat: 4.223.000 4.308.000 5.672.000 5.502.000 4.842.000
Egenkapital: 10.252.000 8.961.000 7.603.000 10.251.000 9.076.000
Regnskap for  Indseth Transport AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 79.313.000 84.731.000 81.915.000 75.843.000 63.320.000
Driftskostnader -74.800.000 -80.090.000 -76.008.000 -70.182.000 -58.381.000
Driftsresultat 4.513.000 4.641.000 5.907.000 5.662.000 4.939.000
Finansinntekter 9.000 8.000 7.000 19.000 46.000
Finanskostnader -299.000 -341.000 -242.000 -179.000 -143.000
Finans -290.000 -333.000 -235.000 -160.000 -97.000
Resultat før skatt 4.223.000 4.308.000 5.672.000 5.502.000 4.842.000
Skattekostnad -932.000 -950.000 -1.319.000 -1.327.000 -1.218.000
Årsresultat 3.292.000 3.358.000 4.352.000 4.175.000 3.624.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.930.000 8.438.000 7.592.000 6.077.000 5.231.000
Sum omløpsmidler 25.581.000 23.731.000 24.071.000 25.020.000 22.243.000
Sum eiendeler 32.511.000 32.169.000 31.663.000 31.097.000 27.474.000
Sum opptjent egenkapital 9.452.000 8.161.000 6.803.000 9.451.000 8.276.000
Sum egenkapital 10.252.000 8.961.000 7.603.000 10.251.000 9.076.000
Sum langsiktig gjeld 5.175.000 7.160.000 6.678.000 2.878.000 3.674.000
Sum kortsiktig gjeld 17.084.000 16.048.000 17.382.000 17.969.000 14.724.000
Sum gjeld og egenkapital 32.511.000 32.169.000 31.663.000 31.098.000 27.474.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 79.093.000 84.378.000 81.365.000 75.687.000 62.479.000
Andre inntekter 220.000 353.000 550.000 156.000 841.000
Driftsinntekter 79.313.000 84.731.000 81.915.000 75.843.000 63.320.000
Varekostnad -37.247.000 -39.474.000 -37.269.000 -34.438.000 -29.148.000
Lønninger -32.456.000 -35.463.000 -33.938.000 -31.490.000 -25.772.000
Avskrivning -2.322.000 -2.370.000 -1.836.000 -1.681.000 -1.332.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.775.000 -2.783.000 -2.965.000 -2.573.000 -2.129.000
Driftskostnader -74.800.000 -80.090.000 -76.008.000 -70.182.000 -58.381.000
Driftsresultat 4.513.000 4.641.000 5.907.000 5.662.000 4.939.000
Finansinntekter 9.000 8.000 7.000 19.000 46.000
Finanskostnader -299.000 -341.000 -242.000 -179.000 -143.000
Finans -290.000 -333.000 -235.000 -160.000 -97.000
Konsernbidrag -2.000.000 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Årsresultat 3.292.000 3.358.000 4.352.000 4.175.000 3.624.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 48.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.930.000 8.438.000 7.592.000 6.077.000 5.183.000
Sum varige driftsmidler 6.930.000 8.438.000 7.592.000 6.077.000 5.183.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.930.000 8.438.000 7.592.000 6.077.000 5.231.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 13.439.000 15.958.000 17.507.000 16.303.000 12.833.000
Andre fordringer 1.271.000 1.328.000 711.000 725.000 672.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 10.871.000 6.444.000 5.853.000 7.993.000 8.738.000
Sum omløpsmidler 25.581.000 23.731.000 24.071.000 25.020.000 22.243.000
Sum eiendeler 32.511.000 32.169.000 31.663.000 31.097.000 27.474.000
Sum opptjent egenkapital 9.452.000 8.161.000 6.803.000 9.451.000 8.276.000
Sum egenkapital 10.252.000 8.961.000 7.603.000 10.251.000 9.076.000
Sum avsetninger til forpliktelser 177.000 267.000 185.000 19.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.175.000 7.160.000 6.678.000 2.878.000 3.674.000
Leverandørgjeld 3.616.000 3.404.000 3.705.000 5.281.000 3.468.000
Betalbar skatt 1.022.000 869.000 1.153.000 1.260.000 1.141.000
Skyldig offentlige avgifter 3.676.000 3.284.000 3.606.000 2.604.000 2.170.000
Utbytte -2.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 8.771.000 6.491.000 5.917.000 5.824.000 4.944.000
Sum kortsiktig gjeld 17.084.000 16.048.000 17.382.000 17.969.000 14.724.000
Sum gjeld og egenkapital 32.511.000 32.169.000 31.663.000 31.098.000 27.474.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.497.000 7.683.000 6.689.000 7.051.000 7.519.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.4 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.4 1.4 1.5
Soliditet 31.5 27.9 2 3 3
Resultatgrad 5.7 5.5 7.2 7.5 7.8
Rentedekningsgrad 15.1 13.6 24.4 31.6 34.5
Gjeldsgrad 2.2 2.6 3.2 2 2
Total kapitalrentabilitet 13.9 14.5 18.7 18.3 18.1
Signatur
09.12.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex