Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Industri Og Kompressor Tjenester AS
Juridisk navn:  Industri Og Kompressor Tjenester AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32813271
Kleivene 26 Kleivene 26 Fax: 32818546
3041 Drammen 3041 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 981941934
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/7/2000 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nettverk Regnskap Heidi M Hansen
Utvikling:
Omsetning  
  
-38.05%
Resultat  
  
-111.69%
Egenkapital  
  
-6.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.293.000 5.316.000 5.180.000 3.570.000 2.272.000
Resultat: -58.000 496.000 531.000 327.000 295.000
Egenkapital: 1.186.000 1.267.000 904.000 521.000 281.000
Regnskap for  Industri Og Kompressor Tjenester AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.293.000 5.316.000 5.180.000 3.570.000 2.272.000
Driftskostnader -3.271.000 -4.771.000 -4.592.000 -3.195.000 -1.914.000
Driftsresultat 23.000 545.000 588.000 376.000 358.000
Finansinntekter 0 0 0 13.000
Finanskostnader -81.000 -50.000 -57.000 -49.000 -77.000
Finans -81.000 -50.000 -57.000 -49.000 -64.000
Resultat før skatt -58.000 496.000 531.000 327.000 295.000
Skattekostnad -23.000 -133.000 -148.000 -87.000 -12.000
Årsresultat -81.000 363.000 383.000 240.000 283.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 223.000 274.000 106.000 124.000 53.000
Sum omløpsmidler 1.918.000 1.707.000 1.402.000 1.643.000 1.341.000
Sum eiendeler 2.141.000 1.981.000 1.508.000 1.767.000 1.394.000
Sum opptjent egenkapital 1.086.000 1.167.000 804.000 0 181.000
Sum egenkapital 1.186.000 1.267.000 904.000 521.000 281.000
Sum langsiktig gjeld 38.000 86.000 0 3.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 917.000 629.000 604.000 1.242.000 1.075.000
Sum gjeld og egenkapital 2.141.000 1.982.000 1.508.000 1.766.000 1.394.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.094.000 5.306.000 5.152.000 3.534.000 2.235.000
Andre inntekter 199.000 10.000 27.000 36.000 36.000
Driftsinntekter 3.293.000 5.316.000 5.180.000 3.570.000 2.272.000
Varekostnad -1.586.000 -3.604.000 -3.512.000 -2.064.000 -832.000
Lønninger -641.000 -190.000 -175.000 -453.000 -502.000
Avskrivning -68.000 -31.000 -18.000 -9.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -976.000 -946.000 -887.000 -669.000 -574.000
Driftskostnader -3.271.000 -4.771.000 -4.592.000 -3.195.000 -1.914.000
Driftsresultat 23.000 545.000 588.000 376.000 358.000
Finansinntekter 0 0 0 13.000
Finanskostnader -81.000 -50.000 -57.000 -49.000 -77.000
Finans -81.000 -50.000 -57.000 -49.000 -64.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -81.000 363.000 383.000 240.000 283.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 223.000 229.000 61.000 79.000 23.000
Sum varige driftsmidler 223.000 229.000 61.000 79.000 23.000
Sum finansielle anleggsmidler 45.000 45.000 45.000 30.000
Sum anleggsmidler 223.000 274.000 106.000 124.000 53.000
Varebeholdning 799.000 762.000 732.000 1.031.000 700.000
Kundefordringer 936.000 699.000 385.000 432.000 517.000
Andre fordringer 30.000 233.000 170.000 149.000 120.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 153.000 13.000 116.000 30.000 3.000
Sum omløpsmidler 1.918.000 1.707.000 1.402.000 1.643.000 1.341.000
Sum eiendeler 2.141.000 1.981.000 1.508.000 1.767.000 1.394.000
Sum opptjent egenkapital 1.086.000 1.167.000 804.000 0 181.000
Sum egenkapital 1.186.000 1.267.000 904.000 521.000 281.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 94.000 0 95.000 151.000
Sum langsiktig gjeld 38.000 86.000 0 3.000 38.000
Leverandørgjeld 216.000 125.000 159.000 501.000 340.000
Betalbar skatt 23.000 133.000 148.000 87.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 348.000 194.000 188.000 267.000 107.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 330.000 82.000 109.000 293.000 465.000
Sum kortsiktig gjeld 917.000 629.000 604.000 1.242.000 1.075.000
Sum gjeld og egenkapital 2.141.000 1.982.000 1.508.000 1.766.000 1.394.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.001.000 1.078.000 798.000 401.000 266.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.7 2.3 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.5 1.1 0.5 0.6
Soliditet 55.4 63.9 59.9 29.5 20.2
Resultatgrad 0.7 10.3 11.4 10.5 15.8
Rentedekningsgrad 0.3 10.9 10.3 7.7 4.6
Gjeldsgrad 0.8 0.6 0.7 2.4 4
Total kapitalrentabilitet 1.1 27.5 3 21.3 26.6
Signatur
09.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.06.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex