Industri & Eiendomservice As
Juridisk navn:  Industri & Eiendomservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93237429
Statsminister Kolstads vei 51 Statsminister Kolstads vei 51 Fax:
1711 Sarpsborg 1711 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 921653360
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/16/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alva Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
123.88%
Resultat  
  
83.33%
Egenkapital  
  
-78.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 1.941.000 867.000 482.000 5.000
Resultat: -19.000 -114.000 128.000 -13.000
Egenkapital: 5.000 23.000 114.000 10.000
Regnskap for  Industri & Eiendomservice As
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.941.000 867.000 482.000 5.000
Driftskostnader -1.950.000 -971.000 -353.000 -18.000
Driftsresultat -9.000 -105.000 128.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -10.000 0 0
Finans -10.000 -10.000 0 0
Resultat før skatt -19.000 -114.000 128.000 -13.000
Skattekostnad 24.000 -24.000 0
Årsresultat -19.000 -91.000 104.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.000 75.000 0 0
Sum omløpsmidler 305.000 192.000 262.000 24.000
Sum eiendeler 347.000 267.000 262.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -18.000 0 91.000 -13.000
Sum egenkapital 5.000 23.000 114.000 10.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 342.000 244.000 148.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 347.000 267.000 262.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.941.000 867.000 482.000 5.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.941.000 867.000 482.000 5.000
Varekostnad -360.000 -204.000 -30.000 -8.000
Lønninger -1.118.000 -475.000 -198.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -472.000 -292.000 -125.000 -10.000
Driftskostnader -1.950.000 -971.000 -353.000 -18.000
Driftsresultat -9.000 -105.000 128.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -10.000 0 0
Finans -10.000 -10.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -19.000 -91.000 104.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 42.000 75.000 0 0
Sum anleggsmidler 42.000 75.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 195.000 90.000 27.000 0
Andre fordringer 62.000 62.000 37.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 48.000 40.000 198.000 19.000
Sum omløpsmidler 305.000 192.000 262.000 24.000
Sum eiendeler 347.000 267.000 262.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -18.000 0 91.000 -13.000
Sum egenkapital 5.000 23.000 114.000 10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 25.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 94.000 102.000 9.000 14.000
Betalbar skatt 0 24.000 0
Skyldig offentlige avgifter 107.000 55.000 93.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 116.000 87.000 21.000 0
Sum kortsiktig gjeld 342.000 244.000 148.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 347.000 267.000 262.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -37.000 -52.000 114.000 10.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 1.8 1.7
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 1.8 1.7
Soliditet 1.4 8.6 43.5 41.7
Resultatgrad -0.5 -12.1 26.6 -
Rentedekningsgrad -0.9 -10.5
Gjeldsgrad 68.4 10.6 1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet -2.6 -39.3 48.9 -54.2
Signatur
06.09.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex