Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Industriservice Ing Yngve Midtfjell As
Juridisk navn:  Industriservice Ing Yngve Midtfjell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rønnerudsvingen 14 Rønnerudsvingen 14 Fax: 22622433
3520 Jevnaker 3520 Jevnaker
Fylke: Kommune:
Viken Jevnaker
Org.nr: 980785424
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/12/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.68%
Resultat  
  
16.34%
Egenkapital  
  
17.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.936.000 3.847.000 2.727.000 4.534.000 2.272.000
Resultat: 299.000 257.000 -12.000 203.000 174.000
Egenkapital: 1.602.000 1.368.000 1.361.000 1.373.000 1.214.000
Regnskap for  Industriservice Ing Yngve Midtfjell As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.936.000 3.847.000 2.727.000 4.534.000 2.272.000
Driftskostnader -2.635.000 -3.565.000 -2.734.000 -4.332.000 -2.098.000
Driftsresultat 301.000 282.000 -6.000 202.000 173.000
Finansinntekter 6.000 15.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -9.000 -40.000 -7.000 0 0
Finans -3.000 -25.000 -5.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 299.000 257.000 -12.000 203.000 174.000
Skattekostnad -64.000 -50.000 0 -44.000 -37.000
Årsresultat 234.000 206.000 -12.000 159.000 137.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 75.000 75.000 76.000 75.000 15.000
Sum omløpsmidler 2.103.000 1.880.000 1.430.000 2.656.000 1.368.000
Sum eiendeler 2.178.000 1.955.000 1.506.000 2.731.000 1.383.000
Sum opptjent egenkapital 1.502.000 1.268.000 1.261.000 1.273.000 1.114.000
Sum egenkapital 1.602.000 1.368.000 1.361.000 1.373.000 1.214.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 576.000 587.000 144.000 1.357.000 168.000
Sum gjeld og egenkapital 2.178.000 1.955.000 1.505.000 2.730.000 1.382.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.936.000 3.847.000 2.727.000 4.534.000 2.272.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.936.000 3.847.000 2.727.000 4.534.000 2.272.000
Varekostnad -1.711.000 -2.649.000 -1.616.000 -3.335.000 -1.341.000
Lønninger -661.000 -627.000 -814.000 -710.000 -419.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -263.000 -289.000 -304.000 -287.000 -338.000
Driftskostnader -2.635.000 -3.565.000 -2.734.000 -4.332.000 -2.098.000
Driftsresultat 301.000 282.000 -6.000 202.000 173.000
Finansinntekter 6.000 15.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -9.000 -40.000 -7.000 0 0
Finans -3.000 -25.000 -5.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 0
Årsresultat 234.000 206.000 -12.000 159.000 137.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 60.000 60.000 60.000 60.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum varige driftsmidler 75.000 75.000 75.000 75.000 15.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 0 0
Sum anleggsmidler 75.000 75.000 76.000 75.000 15.000
Varebeholdning 105.000 124.000 124.000 69.000 88.000
Kundefordringer 529.000 246.000 208.000 1.122.000 294.000
Andre fordringer 11.000 39.000 9.000 5.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.457.000 1.471.000 1.089.000 1.461.000 982.000
Sum omløpsmidler 2.103.000 1.880.000 1.430.000 2.656.000 1.368.000
Sum eiendeler 2.178.000 1.955.000 1.506.000 2.731.000 1.383.000
Sum opptjent egenkapital 1.502.000 1.268.000 1.261.000 1.273.000 1.114.000
Sum egenkapital 1.602.000 1.368.000 1.361.000 1.373.000 1.214.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 337.000 194.000 57.000 1.090.000 79.000
Betalbar skatt 64.000 50.000 0 44.000 37.000
Skyldig offentlige avgifter 174.000 143.000 87.000 207.000 36.000
Utbytte -200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 16.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 576.000 587.000 144.000 1.357.000 168.000
Sum gjeld og egenkapital 2.178.000 1.955.000 1.505.000 2.730.000 1.382.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.527.000 1.293.000 1.286.000 1.299.000 1.200.000
Likviditetsgrad 1 3.7 3.2 9.9 2 8.1
Likviditetsgrad 2 3.5 3.0 9.1 1.9 7.6
Soliditet 73.6 70.0 90.4 50.3 87.8
Resultatgrad 10.3 7.3 -0.2 4.5 7.6
Rentedekningsgrad 33.4 7.1 -0.9
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.1 1 0.1
Total kapitalrentabilitet 14.1 15.2 -0.3 7.4 12.6
Signatur
19.01.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex