Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Industriteam Øst As
Juridisk navn:  Industriteam Øst As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69921105
Hobølveien 58 Hobølveien 58 Fax: 69921004
1825 Tomter 1825 Tomter
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 945647655
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/26/1987
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Råde Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-70.87%
Resultat  
  
-102.03%
Egenkapital  
  
-43.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 647.000 2.221.000 1.155.000 1.436.000 1.698.000
Resultat: -7.000 344.000 -92.000 -3.000 -95.000
Egenkapital: -23.000 -16.000 -360.000 -268.000 -266.000
Regnskap for  Industriteam Øst As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 647.000 2.221.000 1.155.000 1.436.000 1.698.000
Driftskostnader -652.000 -1.853.000 -1.224.000 -1.419.000 -1.761.000
Driftsresultat -4.000 368.000 -69.000 16.000 -64.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -23.000 -24.000 -20.000 -32.000
Finans -3.000 -23.000 -24.000 -19.000 -31.000
Resultat før skatt -7.000 344.000 -92.000 -3.000 -95.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -7.000 344.000 -92.000 -3.000 -95.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 170.000 249.000 328.000 265.000 110.000
Sum omløpsmidler 187.000 176.000 156.000 197.000 262.000
Sum eiendeler 357.000 425.000 484.000 462.000 372.000
Sum opptjent egenkapital -123.000 -116.000 -460.000 -368.000 -366.000
Sum egenkapital -23.000 -16.000 -360.000 -268.000 -266.000
Sum langsiktig gjeld 391.000 284.000 152.000
Sum kortsiktig gjeld 380.000 441.000 454.000 446.000 485.000
Sum gjeld og egenkapital 357.000 425.000 485.000 462.000 371.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 647.000 2.221.000 1.153.000 1.405.000 1.698.000
Andre inntekter 2.000 31.000 0
Driftsinntekter 647.000 2.221.000 1.155.000 1.436.000 1.698.000
Varekostnad -374.000 -1.485.000 -776.000 -841.000 -1.024.000
Lønninger -18.000 -18.000 -19.000 -13.000 -89.000
Avskrivning -79.000 -79.000 -81.000 -55.000 -73.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -181.000 -271.000 -348.000 -474.000 -575.000
Driftskostnader -652.000 -1.853.000 -1.224.000 -1.419.000 -1.761.000
Driftsresultat -4.000 368.000 -69.000 16.000 -64.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -23.000 -24.000 -20.000 -32.000
Finans -3.000 -23.000 -24.000 -19.000 -31.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -7.000 344.000 -92.000 -3.000 -95.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 170.000 249.000 328.000 265.000 110.000
Sum varige driftsmidler 170.000 249.000 328.000 265.000 110.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 170.000 249.000 328.000 265.000 110.000
Varebeholdning 37.000 0 76.000 112.000
Kundefordringer 28.000 51.000 49.000 105.000 131.000
Andre fordringer 11.000 16.000 6.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 112.000 125.000 91.000 10.000 10.000
Sum omløpsmidler 187.000 176.000 156.000 197.000 262.000
Sum eiendeler 357.000 425.000 484.000 462.000 372.000
Sum opptjent egenkapital -123.000 -116.000 -460.000 -368.000 -366.000
Sum egenkapital -23.000 -16.000 -360.000 -268.000 -266.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 2.000 123.000
Sum langsiktig gjeld 391.000 284.000 152.000
Leverandørgjeld 14.000 51.000 37.000 63.000 122.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 11.000 27.000 6.000 4.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 360.000 379.000 390.000 376.000 236.000
Sum kortsiktig gjeld 380.000 441.000 454.000 446.000 485.000
Sum gjeld og egenkapital 357.000 425.000 485.000 462.000 371.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -193.000 -265.000 -298.000 -249.000 -223.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4 0.3 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Soliditet -6.4 -3.8 -74.2 -71.7
Resultatgrad -0.6 16.6 1.1 -3.8
Rentedekningsgrad -1.3 16.0 -2.9 0.8
Gjeldsgrad -16.5 -27.6 -2.3 -2.7 -2.4
Total kapitalrentabilitet -1.1 86.6 -14.2 3.7
Signatur
21.12.2021
SIGNATUR
JENSEN KJELL HÅVARD
Prokurister
21.12.2021
Prokura hver for seg
Jensen Kjell Håvard
Prokura hver for seg
Jensen Astrid Gunda
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex