Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Industritoppen Eiendom AS
Juridisk navn:  Industritoppen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37005880
c/o Mobile AS Stasjonsveien 18 Industriveien 11 Stoa Fax:
1396 Billingstad 4848 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 992138696
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 11/5/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bedøk As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.47%
Resultat  
  
-422.86%
Egenkapital  
  
-42.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 216.000 236.000 221.000 229.000 433.000
Resultat: -113.000 35.000 82.000 116.000 -539.000
Egenkapital: 516.000 902.000 1.052.000 988.000 903.000
Regnskap for  Industritoppen Eiendom AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 216.000 236.000 221.000 229.000 433.000
Driftskostnader -329.000 -201.000 -138.000 -113.000 -972.000
Driftsresultat -113.000 35.000 82.000 116.000 -539.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -113.000 35.000 82.000 116.000 -539.000
Skattekostnad -23.000 -85.000 -18.000 -31.000 124.000
Årsresultat -136.000 -50.000 64.000 85.000 -415.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 274.000 521.000 674.000 732.000 825.000
Sum omløpsmidler 545.000 511.000 463.000 446.000 376.000
Sum eiendeler 819.000 1.032.000 1.137.000 1.178.000 1.201.000
Sum opptjent egenkapital 316.000 702.000 852.000 788.000 703.000
Sum egenkapital 516.000 902.000 1.052.000 988.000 903.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 303.000 129.000 85.000 189.000 298.000
Sum gjeld og egenkapital 819.000 1.031.000 1.137.000 1.177.000 1.201.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 216.000 236.000 221.000 0 0
Andre inntekter 0 229.000 433.000
Driftsinntekter 216.000 236.000 221.000 229.000 433.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -296.000 -168.000 -105.000 -80.000 -939.000
Driftskostnader -329.000 -201.000 -138.000 -113.000 -972.000
Driftsresultat -113.000 35.000 82.000 116.000 -539.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -250.000 -100.000 0 0 0
Årsresultat -136.000 -50.000 64.000 85.000 -415.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 10.000 81.000 99.000 131.000
Fast eiendom 260.000 293.000 326.000 360.000 393.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 260.000 293.000 326.000 360.000 393.000
Sum finansielle anleggsmidler 217.000 266.000 273.000 302.000
Sum anleggsmidler 274.000 521.000 674.000 732.000 825.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 58.000 32.000 126.000 54.000 36.000
Andre fordringer 27.000 128.000 24.000 24.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 461.000 351.000 313.000 368.000 316.000
Sum omløpsmidler 545.000 511.000 463.000 446.000 376.000
Sum eiendeler 819.000 1.032.000 1.137.000 1.178.000 1.201.000
Sum opptjent egenkapital 316.000 702.000 852.000 788.000 703.000
Sum egenkapital 516.000 902.000 1.052.000 988.000 903.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 0 0 0
Betalbar skatt 27.000 11.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -250.000 -100.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 18.000 85.000 189.000 298.000
Sum kortsiktig gjeld 303.000 129.000 85.000 189.000 298.000
Sum gjeld og egenkapital 819.000 1.031.000 1.137.000 1.177.000 1.201.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 242.000 382.000 378.000 257.000 78.000
Likviditetsgrad 1 1.8 4.0 5.4 2.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.8 4.0 5.4 2.4 1.3
Soliditet 63.0 87.5 92.5 83.9 75.2
Resultatgrad -52.3 14.8 37.1 50.7 -124.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.1 0.1 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet -13.8 3.4 7.2 9.9 -44.9
Signatur
12.05.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
12.05.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex