Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ineos E&P Norge AS
Juridisk navn:  Ineos E&P Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51910060
c/o INOVYN Norge AS Postboks 300 c/o INOVYN Norge AS Rafnes Fax: 51506251
3966 Stathelle 3966 Stathelle
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Bamble
Org.nr: 931713671
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/14/1971
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Kjell Haver Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.1%
Resultat  
  
-70.74%
Egenkapital  
  
-8.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.692.709.000 4.280.806.000 6.908.600.000 5.489.432.000 8.372.826.000
Resultat: 519.520.000 1.775.833.000 4.296.930.000 2.471.441.000 4.329.530.000
Egenkapital: 980.827.000 1.068.001.000 804.948.000 804.948.000 1.232.962.000
Regnskap for  Ineos E&P Norge AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.692.709.000 4.280.806.000 6.908.600.000 5.489.432.000 8.372.826.000
Driftskostnader -2.090.391.000 -2.495.432.000 -2.643.963.000 -2.815.543.000 -3.677.185.000
Driftsresultat 602.318.000 1.785.374.000 4.264.637.000 2.673.889.000 4.695.641.000
Finansinntekter 5.042.000 74.220.000 155.052.000 103.366.000 55.655.000
Finanskostnader -87.840.000 -83.761.000 -122.759.000 -305.814.000 -421.766.000
Finans -82.798.000 -9.541.000 32.293.000 -202.448.000 -366.111.000
Resultat før skatt 519.520.000 1.775.833.000 4.296.930.000 2.471.441.000 4.329.530.000
Skattekostnad -606.696.000 -1.512.778.000 -3.494.442.000 -2.129.455.000 -4.571.461.000
Årsresultat -87.176.000 263.055.000 802.488.000 341.986.000 -241.931.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.111.961.000 4.803.870.000 5.166.756.000 5.970.870.000 7.040.912.000
Sum omløpsmidler 2.355.452.000 1.943.319.000 3.632.971.000 3.177.876.000 2.902.272.000
Sum eiendeler 6.467.413.000 6.747.189.000 8.799.727.000 9.148.746.000 9.943.184.000
Sum opptjent egenkapital 721.067.000 808.241.000 545.188.000 545.188.000 973.202.000
Sum egenkapital 980.827.000 1.068.001.000 804.948.000 804.948.000 1.232.962.000
Sum langsiktig gjeld 3.266.479.000 3.591.697.000 3.769.830.000 5.355.416.000 5.726.597.000
Sum kortsiktig gjeld 2.220.105.000 2.087.493.000 4.224.949.000 2.988.382.000 2.983.625.000
Sum gjeld og egenkapital 6.467.411.000 6.747.191.000 8.799.727.000 9.148.746.000 9.943.184.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.265.292.000 3.400.558.000 6.509.827.000 5.370.789.000 6.434.731.000
Andre inntekter 427.417.000 880.248.000 398.773.000 118.643.000 1.938.095.000
Driftsinntekter 2.692.709.000 4.280.806.000 6.908.600.000 5.489.432.000 8.372.826.000
Varekostnad 1.060.000 0 -1.869.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -875.966.000 -1.061.726.000 -1.451.619.000 -1.724.891.000
Nedskrivning -76.627.000 0 137.875.000 0
Andre driftskostnader -2.091.451.000 -1.545.615.000 -1.580.368.000 -1.454.918.000 -1.933.142.000
Driftskostnader -2.090.391.000 -2.495.432.000 -2.643.963.000 -2.815.543.000 -3.677.185.000
Driftsresultat 602.318.000 1.785.374.000 4.264.637.000 2.673.889.000 4.695.641.000
Finansinntekter 5.042.000 74.220.000 155.052.000 103.366.000 55.655.000
Finanskostnader -87.840.000 -83.761.000 -122.759.000 -305.814.000 -421.766.000
Finans -82.798.000 -9.541.000 32.293.000 -202.448.000 -366.111.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -802.488.000 0 0
Årsresultat -87.176.000 263.055.000 802.488.000 341.986.000 -241.931.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 191.266.000 135.622.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 4.552.173.000 0 5.955.670.000 0
Driftsløsøre 151.000 644.000 976.000 84.000 84.000
Sum varige driftsmidler 3.806.901.000 4.552.817.000 5.060.712.000 5.955.754.000 7.025.819.000
Sum finansielle anleggsmidler 113.794.000 115.431.000 106.044.000 15.116.000 15.093.000
Sum anleggsmidler 4.111.961.000 4.803.870.000 5.166.756.000 5.970.870.000 7.040.912.000
Varebeholdning 7.947.000 6.886.000 4.110.000 5.980.000 52.861.000
Kundefordringer 39.713.000 758.000 39.674.000 458.700.000
Andre fordringer 87.271.000 266.384.000 135.434.000 2.455.365.000 210.860.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 8.250.000 6.468.000 525.125.000 676.857.000 68.224.000
Sum omløpsmidler 2.355.452.000 1.943.319.000 3.632.971.000 3.177.876.000 2.902.272.000
Sum eiendeler 6.467.413.000 6.747.189.000 8.799.727.000 9.148.746.000 9.943.184.000
Sum opptjent egenkapital 721.067.000 808.241.000 545.188.000 545.188.000 973.202.000
Sum egenkapital 980.827.000 1.068.001.000 804.948.000 804.948.000 1.232.962.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.173.846.000 2.527.348.000 2.746.571.000 3.198.765.000 3.584.287.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.017.000 14.598.000 8.233.000 23.972.000 0
Sum langsiktig gjeld 3.266.479.000 3.591.697.000 3.769.830.000 5.355.416.000 5.726.597.000
Leverandørgjeld 8.695.000 1.761.000 1.640.000 2.496.000 7.165.000
Betalbar skatt 1.430.539.000 1.180.125.000 2.606.924.000 2.392.799.000 2.509.851.000
Skyldig offentlige avgifter 6.554.000 6.781.000 5.638.000 4.592.000 8.269.000
Utbytte 0 -802.488.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 772.300.000 884.228.000 800.026.000 564.523.000 458.340.000
Sum kortsiktig gjeld 2.220.105.000 2.087.493.000 4.224.949.000 2.988.382.000 2.983.625.000
Sum gjeld og egenkapital 6.467.411.000 6.747.191.000 8.799.727.000 9.148.746.000 9.943.184.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 135.347.000 -144.174.000 -591.978.000 189.494.000 -81.353.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 0.9 1.1 1
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 0.9 1.1 1
Soliditet 15.2 15.8 9.1 8.8 12.4
Resultatgrad 22.4 41.7 61.7 48.7 56.1
Rentedekningsgrad 6.9 21.3 34.7 8.7 11.1
Gjeldsgrad 5.6 5.3 9.9 10.4 7.1
Total kapitalrentabilitet 9.4 27.6 50.2 30.4 47.8
Signatur
17.11.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.11.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex