Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Informa Healthcare AS
Juridisk navn:  Informa Healthcare AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22010670
Fridtjof Nansens Plass 5 c/o Adv Merete Bårdsen Wahl-Larsen Advokatfirma Fridtjof Nansens plass 5 Fax: 22010671
0160 Oslo 160 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 981094514
Aksjekapital: 99.168 NOK
Etableringsdato: 9/2/1999 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: taylor & francis as
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.58%
Resultat  
  
52.73%
Egenkapital  
  
-82.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.069.000 9.920.000 9.236.000 9.804.000 8.380.000
Resultat: 10.619.000 6.953.000 6.047.000 6.739.000 5.191.000
Egenkapital: 99.000 556.000 3.134.000 5.465.000 8.002.000
Regnskap for  Informa Healthcare AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.069.000 9.920.000 9.236.000 9.804.000 8.380.000
Driftskostnader -474.000 -3.047.000 -3.167.000 -3.090.000 -3.044.000
Driftsresultat 10.596.000 6.874.000 6.068.000 6.714.000 5.336.000
Finansinntekter 25.000 79.000 9.000 26.000 8.000
Finanskostnader -2.000 0 -31.000 -1.000 -153.000
Finans 23.000 79.000 -22.000 25.000 -145.000
Resultat før skatt 10.619.000 6.953.000 6.047.000 6.739.000 5.191.000
Skattekostnad -2.336.000 -1.530.000 -1.378.000 -1.583.000 -1.240.000
Årsresultat 8.282.000 5.423.000 4.669.000 5.157.000 3.951.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 165.000 468.000 2.832.000 5.356.000 7.879.000
Sum omløpsmidler 11.505.000 15.676.000 10.247.000 11.496.000 11.316.000
Sum eiendeler 11.670.000 16.144.000 13.079.000 16.852.000 19.195.000
Sum opptjent egenkapital -10.000 447.000 3.024.000 5.356.000 7.893.000
Sum egenkapital 99.000 556.000 3.134.000 5.465.000 8.002.000
Sum langsiktig gjeld 0 540.000 1.105.000 1.487.000
Sum kortsiktig gjeld 11.571.000 15.587.000 9.406.000 10.282.000 9.705.000
Sum gjeld og egenkapital 11.670.000 16.143.000 13.079.000 16.852.000 19.194.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 11.069.000 9.920.000 9.236.000 9.804.000 8.380.000
Driftsinntekter 11.069.000 9.920.000 9.236.000 9.804.000 8.380.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 19.000 -76.000 -178.000 -244.000 -115.000
Avskrivning -308.000 -2.524.000 -2.524.000 -2.524.000 -2.524.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -185.000 -447.000 -465.000 -322.000 -405.000
Driftskostnader -474.000 -3.047.000 -3.167.000 -3.090.000 -3.044.000
Driftsresultat 10.596.000 6.874.000 6.068.000 6.714.000 5.336.000
Finansinntekter 25.000 79.000 9.000 26.000 8.000
Finanskostnader -2.000 0 -31.000 -1.000 -153.000
Finans 23.000 79.000 -22.000 25.000 -145.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -8.739.000 -8.000.000 -7.000.000 -7.694.000 -6.500.000
Årsresultat 8.282.000 5.423.000 4.669.000 5.157.000 3.951.000
Balanse detaljer          
Goodwill 308.000 2.832.000 5.356.000 7.879.000
Sum Immatrielle midler 165.000 468.000 2.832.000 5.356.000 7.879.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 165.000 468.000 2.832.000 5.356.000 7.879.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 11.505.000 15.676.000 10.247.000 11.496.000 11.316.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 11.505.000 15.676.000 10.247.000 11.496.000 11.316.000
Sum eiendeler 11.670.000 16.144.000 13.079.000 16.852.000 19.195.000
Sum opptjent egenkapital -10.000 447.000 3.024.000 5.356.000 7.893.000
Sum egenkapital 99.000 556.000 3.134.000 5.465.000 8.002.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 540.000 1.105.000 1.487.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 540.000 1.105.000 1.487.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 2.497.000 1.967.000 1.894.000 2.176.000 1.666.000
Skyldig offentlige avgifter 109.000 121.000 111.000 128.000 79.000
Utbytte -8.739.000 -8.000.000 -7.000.000 -7.694.000 -6.500.000
Annen kortsiktig gjeld 226.000 5.500.000 401.000 284.000 1.461.000
Sum kortsiktig gjeld 11.571.000 15.587.000 9.406.000 10.282.000 9.705.000
Sum gjeld og egenkapital 11.670.000 16.143.000 13.079.000 16.852.000 19.194.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -66.000 89.000 841.000 1.214.000 1.611.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 1.1 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.0 1 1.1 1.1 1.2
Soliditet 0.8 3.4 2 32.4 41.7
Resultatgrad 95.7 69.3 65.7 68.5 63.7
Rentedekningsgrad 5.298.0 195.7 6 34.9
Gjeldsgrad 116.9 2 3.2 2.1 1.4
Total kapitalrentabilitet 91.0 43.1 46.5 4 27.8
Signatur
25.07.2016
STYRETS LEDER ALENE.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.07.2016
Prokura
Bårdsen Merete
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex