Informedia - Grafisk Miljø As
Juridisk navn:  Informedia - Grafisk Miljø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35900090
Rødmyrsvingen 90 Rødmyrsvingen 90 Fax: 35900080
3735 Skien 3735 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 971063955
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 6/29/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bjørn Håkonsen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.13%
Resultat  
  
21.46%
Egenkapital  
  
-72.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.303.000 4.093.000 3.649.000 3.962.000 3.530.000
Resultat: 900.000 741.000 516.000 748.000 464.000
Egenkapital: 227.000 819.000 750.000 854.000 922.000
Regnskap for  Informedia - Grafisk Miljø As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.303.000 4.093.000 3.649.000 3.962.000 3.530.000
Driftskostnader -3.399.000 -3.350.000 -3.128.000 -3.208.000 -3.048.000
Driftsresultat 904.000 744.000 522.000 753.000 482.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -4.000 -4.000 -7.000 -6.000 -18.000
Finans -4.000 -3.000 -6.000 -6.000 -18.000
Resultat før skatt 900.000 741.000 516.000 748.000 464.000
Skattekostnad -193.000 -172.000 -120.000 -16.000 0
Årsresultat 708.000 569.000 396.000 732.000 464.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 153.000 284.000 286.000 412.000 322.000
Sum omløpsmidler 1.966.000 1.582.000 1.464.000 1.021.000 1.295.000
Sum eiendeler 2.119.000 1.866.000 1.750.000 1.433.000 1.617.000
Sum opptjent egenkapital 27.000 619.000 550.000 654.000 722.000
Sum egenkapital 227.000 819.000 750.000 854.000 922.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.893.000 1.047.000 1.001.000 578.000 695.000
Sum gjeld og egenkapital 2.120.000 1.866.000 1.751.000 1.432.000 1.617.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.295.000 4.093.000 3.649.000 3.962.000 3.530.000
Andre inntekter 8.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.303.000 4.093.000 3.649.000 3.962.000 3.530.000
Varekostnad -1.000.000 -946.000 -805.000 -1.046.000 -902.000
Lønninger -1.227.000 -1.235.000 -1.246.000 -1.440.000 -1.390.000
Avskrivning -63.000 -104.000 -125.000 -136.000 -143.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.109.000 -1.065.000 -952.000 -586.000 -613.000
Driftskostnader -3.399.000 -3.350.000 -3.128.000 -3.208.000 -3.048.000
Driftsresultat 904.000 744.000 522.000 753.000 482.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -4.000 -4.000 -7.000 -6.000 -18.000
Finans -4.000 -3.000 -6.000 -6.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.300.000 -500.000 -500.000 -800.000 0
Årsresultat 708.000 569.000 396.000 732.000 464.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 79.000 89.000 159.000 227.000
Driftsløsøre 153.000 205.000 197.000 252.000 95.000
Sum varige driftsmidler 153.000 284.000 286.000 412.000 322.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 153.000 284.000 286.000 412.000 322.000
Varebeholdning 284.000 286.000 281.000 352.000 411.000
Kundefordringer 271.000 301.000 211.000 254.000 303.000
Andre fordringer 394.000 258.000 108.000 13.000 350.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.017.000 738.000 864.000 402.000 231.000
Sum omløpsmidler 1.966.000 1.582.000 1.464.000 1.021.000 1.295.000
Sum eiendeler 2.119.000 1.866.000 1.750.000 1.433.000 1.617.000
Sum opptjent egenkapital 27.000 619.000 550.000 654.000 722.000
Sum egenkapital 227.000 819.000 750.000 854.000 922.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 90.000 114.000 132.000 60.000 169.000
Betalbar skatt 193.000 172.000 120.000 16.000 0
Skyldig offentlige avgifter 201.000 159.000 146.000 184.000 168.000
Utbytte -1.300.000 -500.000 -500.000 -800.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.409.000 602.000 602.000 318.000 358.000
Sum kortsiktig gjeld 1.893.000 1.047.000 1.001.000 578.000 695.000
Sum gjeld og egenkapital 2.120.000 1.866.000 1.751.000 1.432.000 1.617.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 73.000 535.000 463.000 443.000 600.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.5 1.5 1.8 1.9
Likviditetsgrad 2 0.9 1.2 1.2 1.2 1.3
Soliditet 10.7 43.9 42.8 59.6 5
Resultatgrad 21.0 18.2 14.3 1 13.7
Rentedekningsgrad 226.0 1 74.6 125.5 26.8
Gjeldsgrad 8.3 1.3 1.3 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 42.6 39.9 29.9 52.6 29.8
Signatur
10.06.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
10.06.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex