Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Infostation AS
Juridisk navn:  Infostation AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33426080
Nordre Kullerød 17C Nordre Kullerød 17C Fax: 33426081
3241 Sandefjord 3241 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 981633814
Aksjekapital: 198.700 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/20/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Henka Revisjon As
Regnskapsfører: Saga Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
74.9%
Resultat  
  
567.57%
Egenkapital  
  
-56.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 22.744.000 13.004.000 11.417.000 8.239.000 8.318.000
Resultat: 13.278.000 1.989.000 875.000 515.000 559.000
Egenkapital: 2.526.000 5.752.000 5.905.000 5.126.000 5.324.000
Regnskap for  Infostation AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 22.744.000 13.004.000 11.417.000 8.239.000 8.318.000
Driftskostnader -12.056.000 -11.020.000 -10.562.000 -7.740.000 -7.760.000
Driftsresultat 10.688.000 1.985.000 856.000 498.000 558.000
Finansinntekter 2.647.000 16.000 20.000 17.000 32.000
Finanskostnader -58.000 -12.000 0 0 -31.000
Finans 2.589.000 4.000 20.000 17.000 1.000
Resultat før skatt 13.278.000 1.989.000 875.000 515.000 559.000
Skattekostnad -2.781.000 -384.000 -104.000 -98.000 -189.000
Årsresultat 10.497.000 1.605.000 772.000 416.000 371.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.409.000 14.543.000 13.998.000 13.679.000 13.319.000
Sum omløpsmidler 10.433.000 8.821.000 8.935.000 7.341.000 7.162.000
Sum eiendeler 18.842.000 23.364.000 22.933.000 21.020.000 20.481.000
Sum opptjent egenkapital 2.341.000 4.649.000 4.791.000 4.012.000 4.207.000
Sum egenkapital 2.526.000 5.752.000 5.905.000 5.126.000 5.324.000
Sum langsiktig gjeld 8.178.000 5.420.000 4.804.000 4.775.000
Sum kortsiktig gjeld 16.316.000 9.434.000 11.609.000 11.090.000 10.383.000
Sum gjeld og egenkapital 18.842.000 23.364.000 22.933.000 21.019.000 20.481.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.744.000 13.004.000 11.417.000 8.239.000 8.318.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 22.744.000 13.004.000 11.417.000 8.239.000 8.318.000
Varekostnad -8.109.000 -4.610.000 -5.842.000 -3.437.000 -3.061.000
Lønninger -2.518.000 -5.207.000 -3.370.000 -2.795.000 -3.218.000
Avskrivning -94.000 -94.000 -113.000 -62.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.335.000 -1.109.000 -1.237.000 -1.446.000 -1.445.000
Driftskostnader -12.056.000 -11.020.000 -10.562.000 -7.740.000 -7.760.000
Driftsresultat 10.688.000 1.985.000 856.000 498.000 558.000
Finansinntekter 2.647.000 16.000 20.000 17.000 32.000
Finanskostnader -58.000 -12.000 0 0 -31.000
Finans 2.589.000 4.000 20.000 17.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -8.600.000 0 -500.000 0
Årsresultat 10.497.000 1.605.000 772.000 416.000 371.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 43.000 1.818.000 1.247.000 1.106.000 1.114.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 147.000 241.000 295.000 407.000 68.000
Sum varige driftsmidler 147.000 241.000 295.000 407.000 68.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.218.000 12.485.000 12.456.000 12.166.000 12.138.000
Sum anleggsmidler 8.409.000 14.543.000 13.998.000 13.679.000 13.319.000
Varebeholdning 279.000 317.000 39.000 44.000 52.000
Kundefordringer 4.873.000 1.421.000 1.852.000 1.505.000 1.856.000
Andre fordringer 30.000 77.000 187.000 231.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.251.000 6.976.000 6.859.000 5.561.000 5.239.000
Sum omløpsmidler 10.433.000 8.821.000 8.935.000 7.341.000 7.162.000
Sum eiendeler 18.842.000 23.364.000 22.933.000 21.020.000 20.481.000
Sum opptjent egenkapital 2.341.000 4.649.000 4.791.000 4.012.000 4.207.000
Sum egenkapital 2.526.000 5.752.000 5.905.000 5.126.000 5.324.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.178.000 5.420.000 4.804.000 4.775.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.645.000 126.000 164.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.178.000 5.420.000 4.804.000 4.775.000
Leverandørgjeld 775.000 464.000 520.000 810.000 1.186.000
Betalbar skatt 2.127.000 712.000 0 0 273.000
Skyldig offentlige avgifter 596.000 183.000 611.000 312.000 408.000
Utbytte -8.600.000 0 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.574.000 7.950.000 10.314.000 9.468.000 8.515.000
Sum kortsiktig gjeld 16.316.000 9.434.000 11.609.000 11.090.000 10.383.000
Sum gjeld og egenkapital 18.842.000 23.364.000 22.933.000 21.019.000 20.481.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.883.000 -613.000 -2.674.000 -3.749.000 -3.221.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.9 0.8 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0.6 0.9 0.8 0.7 0.7
Soliditet 13.4 24.6 25.7 24.4 2
Resultatgrad 47.0 15.3 7.5 6 6.7
Rentedekningsgrad 184.3 165.4 1
Gjeldsgrad 6.5 3.1 2.9 3.1 2.8
Total kapitalrentabilitet 70.8 8.6 3.8 2.5 2.9
Signatur
23.11.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.11.2020
Styrets leder og daglig leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex