Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Inge Martinsen Transport AS
Juridisk navn:  Inge Martinsen Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32787835
Borgenhovet Borgenhovet Fax:
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 951541796
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/3/1989 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Modum Regnskap Og Data AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.34%
Resultat  
  
-85.64%
Egenkapital  
  
3.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.910.000 5.866.000 5.286.000 3.967.000 3.667.000
Resultat: 315.000 2.194.000 1.510.000 1.150.000 788.000
Egenkapital: 7.533.000 7.288.000 5.576.000 4.404.000 3.524.000
Regnskap for  Inge Martinsen Transport AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.910.000 5.866.000 5.286.000 3.967.000 3.667.000
Driftskostnader -3.650.000 -3.731.000 -3.814.000 -2.850.000 -2.900.000
Driftsresultat 259.000 2.135.000 1.472.000 1.117.000 768.000
Finansinntekter 62.000 59.000 38.000 34.000 21.000
Finanskostnader -6.000 0 0 -1.000 0
Finans 56.000 59.000 38.000 33.000 21.000
Resultat før skatt 315.000 2.194.000 1.510.000 1.150.000 788.000
Skattekostnad -70.000 -483.000 -338.000 -271.000 -191.000
Årsresultat 246.000 1.711.000 1.172.000 880.000 597.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.280.000 2.569.000 3.046.000 1.464.000 1.891.000
Sum omløpsmidler 6.347.000 6.225.000 3.589.000 4.084.000 2.745.000
Sum eiendeler 8.627.000 8.794.000 6.635.000 5.548.000 4.636.000
Sum opptjent egenkapital 7.433.000 7.188.000 5.476.000 4.304.000 3.424.000
Sum egenkapital 7.533.000 7.288.000 5.576.000 4.404.000 3.524.000
Sum langsiktig gjeld 188.000 210.000 208.000 96.000 134.000
Sum kortsiktig gjeld 907.000 1.297.000 850.000 1.048.000 978.000
Sum gjeld og egenkapital 8.628.000 8.795.000 6.634.000 5.548.000 4.636.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.910.000 5.866.000 4.901.000 3.967.000 3.667.000
Andre inntekter 0 385.000 0 0
Driftsinntekter 3.910.000 5.866.000 5.286.000 3.967.000 3.667.000
Varekostnad 0 -2.000 0 0
Lønninger -1.489.000 -1.484.000 -1.448.000 -1.003.000 -878.000
Avskrivning -485.000 -477.000 -491.000 -427.000 -468.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.676.000 -1.770.000 -1.873.000 -1.420.000 -1.554.000
Driftskostnader -3.650.000 -3.731.000 -3.814.000 -2.850.000 -2.900.000
Driftsresultat 259.000 2.135.000 1.472.000 1.117.000 768.000
Finansinntekter 62.000 59.000 38.000 34.000 21.000
Finanskostnader -6.000 0 0 -1.000 0
Finans 56.000 59.000 38.000 33.000 21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -800.000
Årsresultat 246.000 1.711.000 1.172.000 880.000 597.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 92.000 98.000 105.000 111.000 117.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.189.000 2.471.000 2.942.000 1.353.000 1.774.000
Sum varige driftsmidler 2.280.000 2.569.000 3.046.000 1.464.000 1.891.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.280.000 2.569.000 3.046.000 1.464.000 1.891.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 283.000 411.000 346.000 292.000 211.000
Andre fordringer 11.000 0 37.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.057.000 5.818.000 3.204.000 3.790.000 2.532.000
Sum omløpsmidler 6.347.000 6.225.000 3.589.000 4.084.000 2.745.000
Sum eiendeler 8.627.000 8.794.000 6.635.000 5.548.000 4.636.000
Sum opptjent egenkapital 7.433.000 7.188.000 5.476.000 4.304.000 3.424.000
Sum egenkapital 7.533.000 7.288.000 5.576.000 4.404.000 3.524.000
Sum avsetninger til forpliktelser 188.000 210.000 208.000 96.000 134.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 188.000 210.000 208.000 96.000 134.000
Leverandørgjeld 21.000 357.000 62.000 27.000 51.000
Betalbar skatt 92.000 481.000 226.000 308.000 233.000
Skyldig offentlige avgifter 260.000 212.000 318.000 297.000 193.000
Utbytte 0 0 0 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 534.000 247.000 244.000 416.000 201.000
Sum kortsiktig gjeld 907.000 1.297.000 850.000 1.048.000 978.000
Sum gjeld og egenkapital 8.628.000 8.795.000 6.634.000 5.548.000 4.636.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.440.000 4.928.000 2.739.000 3.036.000 1.767.000
Likviditetsgrad 1 7.0 4.8 4.2 3.9 2.8
Likviditetsgrad 2 7.0 4.8 4.2 3.9 2.8
Soliditet 87.3 82.9 84.1 79.4 7
Resultatgrad 6.6 36.4 27.8 28.2 20.9
Rentedekningsgrad 43.2 1
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 3.7 24.9 22.8 20.7 1
Signatur
20.12.2011
LEIF INGE MARTINSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex