Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ingeniør Chr F Grøners Stiftelse
Juridisk navn:  Ingeniør Chr F Grøners Stiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67128000
Postboks 312 c/o Sweco Drammensveien 260 Fax: 67125840
1326 Lysaker 283 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 931210114
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Etableringsdato: 6/17/1981
Foretakstype: STI
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Tandem As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.14%
Resultat  
  
-711.54%
Egenkapital  
  
-2.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 169.000 182.000 184.000 77.000 91.000
Resultat: -159.000 26.000 -206.000 -460.000 -702.000
Egenkapital: 6.959.000 7.124.000 7.105.000 7.317.000 7.784.000
Regnskap for  Ingeniør Chr F Grøners Stiftelse
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 169.000 182.000 184.000 77.000 91.000
Driftskostnader -470.000 -429.000 -583.000 -586.000 -669.000
Driftsresultat -301.000 -247.000 -399.000 -509.000 -579.000
Finansinntekter 302.000 319.000 211.000 165.000 243.000
Finanskostnader -161.000 -46.000 -18.000 -117.000 -366.000
Finans 141.000 273.000 193.000 48.000 -123.000
Resultat før skatt -159.000 26.000 -206.000 -460.000 -702.000
Skattekostnad -6.000 -6.000 -6.000 -7.000 13.000
Årsresultat -165.000 19.000 -213.000 -467.000 -690.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.220.000 3.364.000 3.312.000 3.310.000 3.377.000
Sum omløpsmidler 3.878.000 3.811.000 3.841.000 4.145.000 4.492.000
Sum eiendeler 7.098.000 7.175.000 7.153.000 7.455.000 7.869.000
Sum opptjent egenkapital 1.959.000 2.124.000 2.105.000 2.317.000 2.784.000
Sum egenkapital 6.959.000 7.124.000 7.105.000 7.317.000 7.784.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 139.000 51.000 48.000 138.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 7.098.000 7.175.000 7.153.000 7.455.000 7.868.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 169.000 182.000 184.000 77.000 91.000
Driftsinntekter 169.000 182.000 184.000 77.000 91.000
Varekostnad -35.000 -46.000 -45.000 -48.000 -39.000
Lønninger -180.000 -180.000 -198.000 -237.000 -317.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -255.000 -203.000 -340.000 -301.000 -313.000
Driftskostnader -470.000 -429.000 -583.000 -586.000 -669.000
Driftsresultat -301.000 -247.000 -399.000 -509.000 -579.000
Finansinntekter 302.000 319.000 211.000 165.000 243.000
Finanskostnader -161.000 -46.000 -18.000 -117.000 -366.000
Finans 141.000 273.000 193.000 48.000 -123.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -165.000 19.000 -213.000 -467.000 -690.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.209.000 3.209.000 3.209.000 3.209.000 3.209.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.209.000 3.209.000 3.209.000 3.209.000 3.209.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 155.000 103.000 101.000 168.000
Sum anleggsmidler 3.220.000 3.364.000 3.312.000 3.310.000 3.377.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 73.000 23.000 23.000 25.000 32.000
Andre fordringer 7.000 0 14.000 0
Sum investeringer 3.599.000 3.627.000 3.703.000 3.953.000 4.324.000
Kasse, bank 206.000 154.000 115.000 154.000 136.000
Sum omløpsmidler 3.878.000 3.811.000 3.841.000 4.145.000 4.492.000
Sum eiendeler 7.098.000 7.175.000 7.153.000 7.455.000 7.869.000
Sum opptjent egenkapital 1.959.000 2.124.000 2.105.000 2.317.000 2.784.000
Sum egenkapital 6.959.000 7.124.000 7.105.000 7.317.000 7.784.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 27.000 21.000 3.000 5.000 6.000
Betalbar skatt 5.000 6.000 6.000 6.000 9.000
Skyldig offentlige avgifter 96.000 24.000 24.000 127.000 50.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 0 15.000 0 19.000
Sum kortsiktig gjeld 139.000 51.000 48.000 138.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 7.098.000 7.175.000 7.153.000 7.455.000 7.868.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.739.000 3.760.000 3.793.000 4.007.000 4.408.000
Likviditetsgrad 1 27.9 74.7 8 3 53.5
Likviditetsgrad 2 27.9 74.7 8 3 53.5
Soliditet 98.0 99.3 99.3 98.1 98.9
Resultatgrad -178.1 -135.7 -216.8 -636.3
Rentedekningsgrad -1.9 -5.4 -22.2 -4.4 -1.6
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 1 -2.6 -4.6 -4.3
Signatur
26.12.2019
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.12.2019
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex