Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ingeniør Kjeld W Eriksen As
Juridisk navn:  Ingeniør Kjeld W Eriksen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92089465
Danmarks Gate 52 Danmarks Gate 52 Fax:
0658 Oslo 658 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 911488264
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/14/1962
Foretakstype: AS
Revisor: Erfa Revisjon Follo As
Regnskapsfører: Lou Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.7%
Resultat  
  
-88.76%
Egenkapital  
  
-39.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.579.000 3.096.000 2.589.000 2.557.000 2.853.000
Resultat: 60.000 534.000 87.000 51.000 244.000
Egenkapital: 2.202.000 3.655.000 3.238.000 3.170.000 3.131.000
Regnskap for  Ingeniør Kjeld W Eriksen As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.579.000 3.096.000 2.589.000 2.557.000 2.853.000
Driftskostnader -2.518.000 -2.559.000 -2.500.000 -2.505.000 -2.609.000
Driftsresultat 62.000 537.000 88.000 52.000 244.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 -2.000 -3.000 -2.000
Finans -2.000 -4.000 0 -2.000 -1.000
Resultat før skatt 60.000 534.000 87.000 51.000 244.000
Skattekostnad -13.000 -117.000 -19.000 -12.000 -59.000
Årsresultat 47.000 416.000 68.000 39.000 185.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.582.000 1.404.000 1.443.000 1.532.000 1.707.000
Sum omløpsmidler 4.110.000 4.559.000 3.918.000 3.943.000 3.845.000
Sum eiendeler 5.692.000 5.963.000 5.361.000 5.475.000 5.552.000
Sum opptjent egenkapital 2.102.000 3.555.000 3.138.000 3.070.000 3.031.000
Sum egenkapital 2.202.000 3.655.000 3.238.000 3.170.000 3.131.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.490.000 2.308.000 2.123.000 2.305.000 2.420.000
Sum gjeld og egenkapital 5.692.000 5.963.000 5.361.000 5.475.000 5.551.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.911.000 2.447.000 1.940.000 1.908.000 2.178.000
Andre inntekter 669.000 649.000 649.000 649.000 675.000
Driftsinntekter 2.579.000 3.096.000 2.589.000 2.557.000 2.853.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.341.000 -1.232.000 -1.249.000 -1.241.000 -1.293.000
Avskrivning -303.000 -272.000 -215.000 -244.000 -251.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -792.000 -688.000 -700.000 -725.000 -772.000
Driftskostnader -2.518.000 -2.559.000 -2.500.000 -2.505.000 -2.609.000
Driftsresultat 62.000 537.000 88.000 52.000 244.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 -2.000 -3.000 -2.000
Finans -2.000 -4.000 0 -2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 47.000 416.000 68.000 39.000 185.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 29.000 37.000 25.000 16.000 8.000
Fast eiendom 683.000 716.000 748.000 748.000 780.000
Maskiner anlegg 430.000 29.000 71.000 119.000 110.000
Driftsløsøre 251.000 377.000 504.000 638.000 771.000
Sum varige driftsmidler 1.553.000 1.367.000 1.419.000 1.516.000 1.698.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.582.000 1.404.000 1.443.000 1.532.000 1.707.000
Varebeholdning 340.000 222.000 88.000 69.000 148.000
Kundefordringer 775.000 713.000 683.000 830.000 861.000
Andre fordringer 111.000 19.000 0 90.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.884.000 3.604.000 3.146.000 2.955.000 2.836.000
Sum omløpsmidler 4.110.000 4.559.000 3.918.000 3.943.000 3.845.000
Sum eiendeler 5.692.000 5.963.000 5.361.000 5.475.000 5.552.000
Sum opptjent egenkapital 2.102.000 3.555.000 3.138.000 3.070.000 3.031.000
Sum egenkapital 2.202.000 3.655.000 3.238.000 3.170.000 3.131.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 122.000 236.000 12.000 87.000 53.000
Betalbar skatt 6.000 130.000 28.000 20.000 49.000
Skyldig offentlige avgifter 168.000 205.000 203.000 202.000 207.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.195.000 1.738.000 1.879.000 1.996.000 2.111.000
Sum kortsiktig gjeld 3.490.000 2.308.000 2.123.000 2.305.000 2.420.000
Sum gjeld og egenkapital 5.692.000 5.963.000 5.361.000 5.475.000 5.551.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 620.000 2.251.000 1.795.000 1.638.000 1.425.000
Likviditetsgrad 1 1.2 2.0 1.8 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 1.1 1.9 1.8 1.7 1.5
Soliditet 38.7 61.3 60.4 57.9 56.4
Resultatgrad 2.4 17.3 3.4 2 8.6
Rentedekningsgrad 31.0 134.3 4 17.3 1
Gjeldsgrad 1.6 0.6 0.7 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 1.1 9.0 1.7 1 4.4
Signatur
02.05.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex