Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ingeniørfirma N. Sontum As
Juridisk navn:  Ingeniørfirma N. Sontum As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55102010
Johan Blytts Vei 46 Johan Blytts Vei 46 Fax: 55102011
5096 Bergen 5096 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 980696898
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 12/24/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
56.31%
Resultat  
  
4877.27%
Egenkapital  
  
60.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 161.000 103.000 90.000 96.000 109.000
Resultat: 3.285.000 66.000 26.000 17.000 56.000
Egenkapital: 8.572.000 5.329.000 5.277.000 5.257.000 5.239.000
Regnskap for  Ingeniørfirma N. Sontum As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 161.000 103.000 90.000 96.000 109.000
Driftskostnader -43.000 -103.000 -125.000 -140.000 -113.000
Driftsresultat 118.000 -1.000 -35.000 -44.000 -4.000
Finansinntekter 3.167.000 70.000 71.000 76.000 80.000
Finanskostnader -4.000 -10.000 -15.000 -19.000
Finans 3.167.000 66.000 61.000 61.000 61.000
Resultat før skatt 3.285.000 66.000 26.000 17.000 56.000
Skattekostnad -41.000 -15.000 -5.000 0 0
Årsresultat 3.243.000 52.000 21.000 17.000 56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.683.000 5.167.000 5.267.000 5.417.000 5.480.000
Sum omløpsmidler 2.947.000 182.000 242.000 6.000 161.000
Sum eiendeler 8.630.000 5.349.000 5.509.000 5.423.000 5.641.000
Sum opptjent egenkapital 6.572.000 3.329.000 3.277.000 3.257.000 3.239.000
Sum egenkapital 8.572.000 5.329.000 5.277.000 5.257.000 5.239.000
Sum langsiktig gjeld 0 131.000 213.000 291.000
Sum kortsiktig gjeld 58.000 20.000 101.000 -47.000 111.000
Sum gjeld og egenkapital 8.630.000 5.349.000 5.509.000 5.423.000 5.641.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 79.000 23.000 12.000 19.000 34.000
Andre inntekter 82.000 80.000 78.000 77.000 74.000
Driftsinntekter 161.000 103.000 90.000 96.000 109.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -11.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -92.000 -125.000 -140.000 -113.000
Driftskostnader -43.000 -103.000 -125.000 -140.000 -113.000
Driftsresultat 118.000 -1.000 -35.000 -44.000 -4.000
Finansinntekter 3.167.000 70.000 71.000 76.000 80.000
Finanskostnader -4.000 -10.000 -15.000 -19.000
Finans 3.167.000 66.000 61.000 61.000 61.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.243.000 52.000 21.000 17.000 56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.634.000 1.634.000 1.634.000 1.634.000 1.634.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 632.000 182.000 182.000 182.000 182.000
Sum varige driftsmidler 2.265.000 1.815.000 1.815.000 1.815.000 1.815.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.418.000 3.352.000 3.452.000 3.601.000 3.664.000
Sum anleggsmidler 5.683.000 5.167.000 5.267.000 5.417.000 5.480.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 84.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.863.000 182.000 242.000 6.000 161.000
Sum omløpsmidler 2.947.000 182.000 242.000 6.000 161.000
Sum eiendeler 8.630.000 5.349.000 5.509.000 5.423.000 5.641.000
Sum opptjent egenkapital 6.572.000 3.329.000 3.277.000 3.257.000 3.239.000
Sum egenkapital 8.572.000 5.329.000 5.277.000 5.257.000 5.239.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 73.000 -50.000 108.000
Sum langsiktig gjeld 0 131.000 213.000 291.000
Leverandørgjeld 4.000 21.000 1.000 0
Betalbar skatt 41.000 15.000 5.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 16.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 2.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 58.000 20.000 101.000 -47.000 111.000
Sum gjeld og egenkapital 8.630.000 5.349.000 5.509.000 5.423.000 5.641.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.889.000 162.000 141.000 53.000 50.000
Likviditetsgrad 1 50.8 9.1 2.4 -0.1 1.5
Likviditetsgrad 2 50.8 9.1 2.4 -0.1 1.5
Soliditet 99.3 99.6 95.8 96.9 92.9
Resultatgrad 73.3 -38.9 -45.8 -3.7
Rentedekningsgrad -0.3 -3.5 -2.9 -0.2
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 38.1 1.3 0.7 0.6 1.3
Signatur
17.12.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex