Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ingeniørfirmaet Pål Skomedal As
Juridisk navn:  Ingeniørfirmaet Pål Skomedal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67124900
Høvikveien 11 Høvikveien 11 Fax: 67124899
1363 Høvik 1363 Høvik
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 883181832
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 2/22/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Center Revisjon As
Regnskapsfører: Aut. Regnskapsfører Nina Synnøve Pettersen
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.13%
Resultat  
  
10.93%
Egenkapital  
  
2.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 12.746.000 15.381.000 18.931.000 19.700.000 12.092.000
Resultat: 751.000 677.000 3.075.000 3.085.000 958.000
Egenkapital: 5.022.000 4.903.000 4.402.000 4.054.000 2.836.000
Regnskap for  Ingeniørfirmaet Pål Skomedal As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 12.746.000 15.381.000 18.931.000 19.700.000 12.092.000
Driftskostnader -12.000.000 -14.711.000 -15.847.000 -16.611.000 -11.127.000
Driftsresultat 746.000 670.000 3.083.000 3.089.000 965.000
Finansinntekter 4.000 14.000 3.000 3.000 10.000
Finanskostnader -7.000 -11.000 -7.000 -17.000
Finans 4.000 7.000 -8.000 -4.000 -7.000
Resultat før skatt 751.000 677.000 3.075.000 3.085.000 958.000
Skattekostnad -182.000 -176.000 -728.000 -767.000 -273.000
Årsresultat 569.000 501.000 2.348.000 2.318.000 686.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.758.000 954.000 461.000 227.000 423.000
Sum omløpsmidler 6.089.000 6.738.000 8.330.000 9.489.000 4.684.000
Sum eiendeler 7.847.000 7.692.000 8.791.000 9.716.000 5.107.000
Sum opptjent egenkapital 4.922.000 4.803.000 4.302.000 3.954.000 2.736.000
Sum egenkapital 5.022.000 4.903.000 4.402.000 4.054.000 2.836.000
Sum langsiktig gjeld 583.000 8.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.243.000 2.781.000 4.389.000 5.661.000 2.270.000
Sum gjeld og egenkapital 7.848.000 7.692.000 8.791.000 9.715.000 5.106.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.398.000 15.369.000 18.928.000 19.475.000 12.092.000
Andre inntekter 349.000 13.000 3.000 225.000 0
Driftsinntekter 12.746.000 15.381.000 18.931.000 19.700.000 12.092.000
Varekostnad -5.955.000 -8.518.000 -8.831.000 -10.544.000 -5.992.000
Lønninger -4.809.000 -5.015.000 -5.964.000 -4.995.000 -3.968.000
Avskrivning -245.000 -176.000 -71.000 -150.000 -196.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -991.000 -1.002.000 -981.000 -922.000 -971.000
Driftskostnader -12.000.000 -14.711.000 -15.847.000 -16.611.000 -11.127.000
Driftsresultat 746.000 670.000 3.083.000 3.089.000 965.000
Finansinntekter 4.000 14.000 3.000 3.000 10.000
Finanskostnader -7.000 -11.000 -7.000 -17.000
Finans 4.000 7.000 -8.000 -4.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -450.000 0 -2.000.000 -1.100.000 0
Årsresultat 569.000 501.000 2.348.000 2.318.000 686.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 9.000 4.000 36.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.758.000 954.000 449.000 206.000 356.000
Sum varige driftsmidler 1.758.000 954.000 449.000 206.000 356.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 3.000 17.000 31.000
Sum anleggsmidler 1.758.000 954.000 461.000 227.000 423.000
Varebeholdning 503.000 271.000 155.000 109.000 108.000
Kundefordringer 2.954.000 3.305.000 2.538.000 6.306.000 3.216.000
Andre fordringer 252.000 151.000 213.000 92.000 120.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.380.000 3.011.000 5.424.000 2.982.000 1.239.000
Sum omløpsmidler 6.089.000 6.738.000 8.330.000 9.489.000 4.684.000
Sum eiendeler 7.847.000 7.692.000 8.791.000 9.716.000 5.107.000
Sum opptjent egenkapital 4.922.000 4.803.000 4.302.000 3.954.000 2.736.000
Sum egenkapital 5.022.000 4.903.000 4.402.000 4.054.000 2.836.000
Sum avsetninger til forpliktelser 54.000 8.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 583.000 8.000 0 0 0
Leverandørgjeld 566.000 1.357.000 252.000 2.636.000 787.000
Betalbar skatt 136.000 160.000 732.000 734.000 485.000
Skyldig offentlige avgifter 839.000 725.000 884.000 1.511.000 582.000
Utbytte -450.000 0 -2.000.000 -1.100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 702.000 539.000 521.000 780.000 417.000
Sum kortsiktig gjeld 2.243.000 2.781.000 4.389.000 5.661.000 2.270.000
Sum gjeld og egenkapital 7.848.000 7.692.000 8.791.000 9.715.000 5.106.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.846.000 3.957.000 3.941.000 3.828.000 2.414.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.4 1.9 1.7 2
Likviditetsgrad 2 2.5 2.3 1.9 1.7 2
Soliditet 64.0 63.7 50.1 41.7 55.5
Resultatgrad 5.9 4.4 16.3 15.7 8
Rentedekningsgrad 95.7 280.3 441.3 56.8
Gjeldsgrad 0.6 0.6 1 1.4 0.8
Total kapitalrentabilitet 9.6 8.9 35.1 31.8 19.1
Signatur
05.01.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
05.01.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex