Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Pb Luft As
Juridisk navn:  Ingeniørfirmaet Per Birkeland Jensen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92207496
Lindbäckveien 3B Lindbäckveien 3B Fax: 22291670
1163 Oslo 1163 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971211725
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/10/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Langseth Services AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.31%
Resultat  
  
4.26%
Egenkapital  
  
-92.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 543.000 727.000 836.000 7.485.000 1.383.000
Resultat: 196.000 188.000 -891.000 1.693.000 165.000
Egenkapital: 305.000 4.009.000 3.821.000 5.912.000 4.607.000
Regnskap for  Pb Luft As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 543.000 727.000 836.000 7.485.000 1.383.000
Driftskostnader -442.000 -569.000 -1.769.000 -5.813.000 -1.248.000
Driftsresultat 102.000 158.000 -933.000 1.671.000 134.000
Finansinntekter 95.000 30.000 44.000 23.000 32.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -1.000 -1.000
Finans 94.000 30.000 41.000 22.000 31.000
Resultat før skatt 196.000 188.000 -891.000 1.693.000 165.000
Skattekostnad 0 -389.000 -38.000
Årsresultat 196.000 188.000 -891.000 1.305.000 127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.244.000 5.618.000 5.629.000 6.909.000 5.340.000
Sum eiendeler 1.244.000 5.618.000 5.629.000 6.909.000 5.340.000
Sum opptjent egenkapital 205.000 3.909.000 3.721.000 5.812.000 4.507.000
Sum egenkapital 305.000 4.009.000 3.821.000 5.912.000 4.607.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 939.000 1.609.000 1.808.000 997.000 733.000
Sum gjeld og egenkapital 1.244.000 5.618.000 5.629.000 6.909.000 5.340.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 543.000 727.000 836.000 7.485.000 1.383.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 543.000 727.000 836.000 7.485.000 1.383.000
Varekostnad -279.000 -478.000 -503.000 -4.810.000 -735.000
Lønninger -10.000 86.000 -1.074.000 -793.000 -295.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -153.000 -177.000 -192.000 -210.000 -218.000
Driftskostnader -442.000 -569.000 -1.769.000 -5.813.000 -1.248.000
Driftsresultat 102.000 158.000 -933.000 1.671.000 134.000
Finansinntekter 95.000 30.000 44.000 23.000 32.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -1.000 -1.000
Finans 94.000 30.000 41.000 22.000 31.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -3.900.000 -1.200.000 0 0
Årsresultat 196.000 188.000 -891.000 1.305.000 127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 142.000 73.000 287.000 307.000 767.000
Andre fordringer 0 22.000 0
Sum investeringer 61.000 60.000 48.000 34.000 29.000
Kasse, bank 1.041.000 5.484.000 5.295.000 6.546.000 4.544.000
Sum omløpsmidler 1.244.000 5.618.000 5.629.000 6.909.000 5.340.000
Sum eiendeler 1.244.000 5.618.000 5.629.000 6.909.000 5.340.000
Sum opptjent egenkapital 205.000 3.909.000 3.721.000 5.812.000 4.507.000
Sum egenkapital 305.000 4.009.000 3.821.000 5.912.000 4.607.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 107.000 177.000 216.000 321.000
Betalbar skatt 0 389.000 38.000
Skyldig offentlige avgifter 46.000 33.000 61.000 74.000 144.000
Utbytte -3.900.000 -1.200.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 887.000 1.468.000 370.000 319.000 231.000
Sum kortsiktig gjeld 939.000 1.609.000 1.808.000 997.000 733.000
Sum gjeld og egenkapital 1.244.000 5.618.000 5.629.000 6.909.000 5.340.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 305.000 4.009.000 3.821.000 5.912.000 4.607.000
Likviditetsgrad 1 1.3 3.5 3.1 6.9 7.3
Likviditetsgrad 2 1.3 3.5 3.1 6.9 7.3
Soliditet 24.5 71.4 67.9 85.6 86.3
Resultatgrad 18.8 21.7 -111.6 22.3 9.7
Rentedekningsgrad 102.0 1 1
Gjeldsgrad 3.1 0.4 0.5 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 15.8 3.3 -15.8 24.5 3.1
Signatur
22.11.2021
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex