Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ingrid Remø Bistand
Juridisk navn:  Ingrid Remø Bistand
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41637114
Holsekervegen 60 Holsekervegen 60 Fax:
6065 Ulsteinvik 6065 Ulsteinvik
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ulstein
Org.nr: 992933615
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 7/29/2008
Foretakstype: ENK
Revisor: A-Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.45%
Resultat  
  
-3.68%
Egenkapital  
  
1350%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 290.000 310.000
Resultat: 183.000 190.000
Egenkapital: 58.000 4.000
Regnskap for  Ingrid Remø Bistand
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 290.000 310.000
Driftskostnader -107.000 -119.000
Driftsresultat 183.000 190.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 183.000 190.000
Skattekostnad
Årsresultat 183.000 190.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 73.000 55.000
Sum eiendeler 73.000 55.000
Sum opptjent egenkapital 58.000 4.000
Sum egenkapital 58.000 4.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 15.000 51.000
Sum gjeld og egenkapital 73.000 55.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 290.000 310.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 290.000 310.000
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -107.000 -119.000
Driftskostnader -107.000 -119.000
Driftsresultat 183.000 190.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 183.000 190.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer 35.000 47.000
Andre fordringer 7.000 8.000
Sum investeringer
Kasse, bank 31.000
Sum omløpsmidler 73.000 55.000
Sum eiendeler 73.000 55.000
Sum opptjent egenkapital 58.000 4.000
Sum egenkapital 58.000 4.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 10.000 17.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 5.000 14.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 21.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 51.000
Sum gjeld og egenkapital 73.000 55.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 58.000 4.000
Likviditetsgrad 1 4.9 1.1
Likviditetsgrad 2 4.9 1.1
Soliditet 79.5 7.3
Resultatgrad 63.1 61.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 12.8
Total kapitalrentabilitet 250.7 345.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex