Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Softtrade AS
Juridisk navn:  Inlead As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45809000
Luramyrveien 40 Luramyrveien 40 Fax: 45256748
4313 Sandnes 4313 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 881403722
Aksjekapital: 402.100 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 12/9/1999
Foretakstype: AS
Tidligere navn: international softtrade as
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Sum As
Utvikling:
Omsetning  
  
52.6%
Resultat  
  
72.53%
Egenkapital  
  
38.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 22.131.000 14.503.000 13.285.000 11.107.000 11.635.000
Resultat: 7.488.000 4.340.000 4.225.000 3.391.000 1.297.000
Egenkapital: 3.502.000 2.534.000 2.505.000 2.508.000 2.502.000
Regnskap for  Softtrade AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 22.131.000 14.503.000 13.285.000 11.107.000 11.635.000
Driftskostnader -14.637.000 -10.153.000 -9.097.000 -7.696.000 -10.341.000
Driftsresultat 7.493.000 4.351.000 4.188.000 3.411.000 1.293.000
Finansinntekter 37.000 30.000 47.000 25.000 23.000
Finanskostnader -42.000 -40.000 -10.000 -45.000 -19.000
Finans -5.000 -10.000 37.000 -20.000 4.000
Resultat før skatt 7.488.000 4.340.000 4.225.000 3.391.000 1.297.000
Skattekostnad -1.651.000 -957.000 -935.000 -782.000 -243.000
Årsresultat 5.837.000 3.383.000 3.289.000 2.609.000 1.054.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 163.000 33.000 51.000 29.000 46.000
Sum omløpsmidler 9.976.000 9.341.000 9.104.000 7.541.000 6.917.000
Sum eiendeler 10.139.000 9.374.000 9.155.000 7.570.000 6.963.000
Sum opptjent egenkapital 1.865.000 816.000 791.000 819.000 813.000
Sum egenkapital 3.502.000 2.534.000 2.505.000 2.508.000 2.502.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.637.000 6.841.000 6.650.000 5.062.000 4.461.000
Sum gjeld og egenkapital 10.139.000 9.375.000 9.155.000 7.571.000 6.964.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.095.000 14.493.000 13.277.000 11.105.000 11.635.000
Andre inntekter 36.000 10.000 8.000 2.000 0
Driftsinntekter 22.131.000 14.503.000 13.285.000 11.107.000 11.635.000
Varekostnad -4.435.000 -2.928.000 -3.013.000 -2.459.000 -4.028.000
Lønninger -8.592.000 -6.184.000 -4.802.000 -3.895.000 -4.815.000
Avskrivning -45.000 -18.000 -11.000 -3.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.565.000 -1.023.000 -1.271.000 -1.339.000 -1.494.000
Driftskostnader -14.637.000 -10.153.000 -9.097.000 -7.696.000 -10.341.000
Driftsresultat 7.493.000 4.351.000 4.188.000 3.411.000 1.293.000
Finansinntekter 37.000 30.000 47.000 25.000 23.000
Finanskostnader -42.000 -40.000 -10.000 -45.000 -19.000
Finans -5.000 -10.000 37.000 -20.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.769.000 -3.381.000 0 -2.570.000 -999.000
Årsresultat 5.837.000 3.383.000 3.289.000 2.609.000 1.054.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 3.000 3.000 13.000 46.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 155.000 30.000 48.000 16.000 0
Sum varige driftsmidler 155.000 30.000 48.000 16.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 163.000 33.000 51.000 29.000 46.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.590.000 1.704.000 2.313.000 2.082.000 2.858.000
Andre fordringer 537.000 267.000 175.000 135.000 386.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 6.848.000 7.370.000 6.616.000 5.324.000 3.673.000
Sum omløpsmidler 9.976.000 9.341.000 9.104.000 7.541.000 6.917.000
Sum eiendeler 10.139.000 9.374.000 9.155.000 7.570.000 6.963.000
Sum opptjent egenkapital 1.865.000 816.000 791.000 819.000 813.000
Sum egenkapital 3.502.000 2.534.000 2.505.000 2.508.000 2.502.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 275.000 297.000 558.000 424.000 1.655.000
Betalbar skatt 1.655.000 957.000 925.000 749.000 224.000
Skyldig offentlige avgifter 1.990.000 1.453.000 1.251.000 758.000 878.000
Utbytte -1.769.000 -3.381.000 0 -2.570.000 -999.000
Annen kortsiktig gjeld 947.000 753.000 473.000 562.000 705.000
Sum kortsiktig gjeld 6.637.000 6.841.000 6.650.000 5.062.000 4.461.000
Sum gjeld og egenkapital 10.139.000 9.375.000 9.155.000 7.571.000 6.964.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.339.000 2.500.000 2.454.000 2.479.000 2.456.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.4 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.4 1.5 1.6
Soliditet 34.5 27.0 27.4 33.1 35.9
Resultatgrad 33.9 30.0 31.5 30.7 11.1
Rentedekningsgrad 178.4 108.8 418.8 75.8 68.1
Gjeldsgrad 1.9 2.7 2.7 2 1.8
Total kapitalrentabilitet 74.3 46.7 46.3 45.4 18.9
Signatur
28.03.2022
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP
Prokurister
23.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex