Inmark AS
Juridisk navn:  Inmark AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33382000
Postboks 17 Gunnestadveien 6 Fax: 33382001
3163 Nøtterøy 3140 Nøtterøy
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 913709152
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/1/1976 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-34.18%
Resultat  
  
-187.88%
Egenkapital  
  
-5.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 674.000 1.024.000 374.000 850.000 1.022.000
Resultat: -58.000 66.000 61.000 143.000 203.000
Egenkapital: 928.000 981.000 930.000 883.000 773.000
Regnskap for  Inmark AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 674.000 1.024.000 374.000 850.000 1.022.000
Driftskostnader -722.000 -952.000 -329.000 -720.000 -834.000
Driftsresultat -48.000 72.000 45.000 130.000 189.000
Finansinntekter 3.000 9.000 18.000 18.000 18.000
Finanskostnader -12.000 -15.000 -2.000 -5.000 -3.000
Finans -9.000 -6.000 16.000 13.000 15.000
Resultat før skatt -58.000 66.000 61.000 143.000 203.000
Skattekostnad 5.000 -15.000 -13.000 -33.000 -49.000
Årsresultat -53.000 51.000 47.000 110.000 155.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 382.000 502.000 9.000 9.000 9.000
Sum omløpsmidler 1.216.000 1.349.000 1.149.000 1.074.000 1.298.000
Sum eiendeler 1.598.000 1.851.000 1.158.000 1.083.000 1.307.000
Sum opptjent egenkapital 328.000 381.000 330.000 283.000 173.000
Sum egenkapital 928.000 981.000 930.000 883.000 773.000
Sum langsiktig gjeld 341.000 447.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 329.000 423.000 229.000 200.000 535.000
Sum gjeld og egenkapital 1.598.000 1.851.000 1.159.000 1.083.000 1.308.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 384.000 908.000 324.000 850.000 954.000
Andre inntekter 290.000 116.000 50.000 0 68.000
Driftsinntekter 674.000 1.024.000 374.000 850.000 1.022.000
Varekostnad -312.000 -305.000 -43.000 -413.000 -534.000
Lønninger -20.000 -253.000 -11.000 -21.000 -33.000
Avskrivning -121.000 -100.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -269.000 -294.000 -275.000 -286.000 -267.000
Driftskostnader -722.000 -952.000 -329.000 -720.000 -834.000
Driftsresultat -48.000 72.000 45.000 130.000 189.000
Finansinntekter 3.000 9.000 18.000 18.000 18.000
Finanskostnader -12.000 -15.000 -2.000 -5.000 -3.000
Finans -9.000 -6.000 16.000 13.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -53.000 51.000 47.000 110.000 155.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 382.000 502.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 382.000 502.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 9.000 9.000
Sum anleggsmidler 382.000 502.000 9.000 9.000 9.000
Varebeholdning 73.000 85.000 120.000 114.000 26.000
Kundefordringer 28.000 133.000 246.000 196.000 126.000
Andre fordringer 10.000 79.000 463.000 444.000 466.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.105.000 1.052.000 321.000 320.000 680.000
Sum omløpsmidler 1.216.000 1.349.000 1.149.000 1.074.000 1.298.000
Sum eiendeler 1.598.000 1.851.000 1.158.000 1.083.000 1.307.000
Sum opptjent egenkapital 328.000 381.000 330.000 283.000 173.000
Sum egenkapital 928.000 981.000 930.000 883.000 773.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 341.000 447.000 0 0 0
Leverandørgjeld 22.000 1.000 27.000 39.000 138.000
Betalbar skatt 10.000 13.000 33.000 9.000
Skyldig offentlige avgifter 57.000 187.000 49.000 14.000 3.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 249.000 225.000 140.000 114.000 384.000
Sum kortsiktig gjeld 329.000 423.000 229.000 200.000 535.000
Sum gjeld og egenkapital 1.598.000 1.851.000 1.159.000 1.083.000 1.308.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 887.000 926.000 920.000 874.000 763.000
Likviditetsgrad 1 3.7 3.2 5 5.4 2.4
Likviditetsgrad 2 3.5 3.0 4.5 4.8 2.4
Soliditet 58.1 53.0 80.2 81.5 59.1
Resultatgrad -7.1 7.0 1 15.3 18.5
Rentedekningsgrad -4.0 4.8 22.5 2 6
Gjeldsgrad 0.7 0.9 0.2 0.2 0.7
Total kapitalrentabilitet -2.8 4.4 5.4 13.7 15.8
Signatur
26.01.2022
SIGNATUR
WAHL WILLY
Prokurister
26.01.2022
Prokura hver for seg
Wahl Willy
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex