Innlandet Travforbund
Juridisk navn:  Innlandet Travforbund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61187888
Postboks 124 Biri Travbane Fax:
2832 Biri 2836 Biri
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 970042830
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/5/1983 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.29%
Resultat  
  
38.78%
Egenkapital  
  
-13.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 1.842.000 1.584.000 1.397.000 1.805.000 1.491.000
Resultat: -90.000 -147.000 183.000 -49.000 81.000
Egenkapital: 587.000 677.000 684.000 500.000 383.000
Regnskap for  Innlandet Travforbund
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.842.000 1.584.000 1.397.000 1.805.000 1.491.000
Driftskostnader -1.772.000 -1.724.000 -1.107.000 -1.710.000 -1.250.000
Driftsresultat 70.000 -139.000 291.000 96.000 241.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -161.000 -9.000 -109.000 -145.000 -160.000
Finans -161.000 -8.000 -109.000 -145.000 -160.000
Resultat før skatt -90.000 -147.000 183.000 -49.000 81.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -90.000 -147.000 183.000 -49.000 81.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.121.000 4.632.000 5.178.000 5.761.000 6.386.000
Sum omløpsmidler 630.000 500.000 99.000 23.000 1.000
Sum eiendeler 4.751.000 5.132.000 5.277.000 5.784.000 6.387.000
Sum opptjent egenkapital 587.000 677.000 684.000 500.000 383.000
Sum egenkapital 587.000 677.000 684.000 500.000 383.000
Sum langsiktig gjeld 4.082.000 4.376.000 2.967.000 4.399.000 5.832.000
Sum kortsiktig gjeld 81.000 79.000 1.626.000 884.000 172.000
Sum gjeld og egenkapital 4.750.000 5.132.000 5.277.000 5.783.000 6.387.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 1.842.000 1.584.000 1.397.000 1.805.000 1.491.000
Driftsinntekter 1.842.000 1.584.000 1.397.000 1.805.000 1.491.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -134.000 -14.000 -162.000 -136.000
Avskrivning -511.000 -546.000 -584.000 -625.000 -669.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.127.000 -1.178.000 -509.000 -923.000 -445.000
Driftskostnader -1.772.000 -1.724.000 -1.107.000 -1.710.000 -1.250.000
Driftsresultat 70.000 -139.000 291.000 96.000 241.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -161.000 -9.000 -109.000 -145.000 -160.000
Finans -161.000 -8.000 -109.000 -145.000 -160.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -90.000 -147.000 183.000 -49.000 81.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 4.121.000 4.632.000 5.178.000 5.761.000 6.386.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 4.121.000 4.632.000 5.178.000 5.761.000 6.386.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 4.121.000 4.632.000 5.178.000 5.761.000 6.386.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 13.000 310.000 14.000 22.000 0
Andre fordringer 441.000 19.000 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 177.000 171.000 85.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 630.000 500.000 99.000 23.000 1.000
Sum eiendeler 4.751.000 5.132.000 5.277.000 5.784.000 6.387.000
Sum opptjent egenkapital 587.000 677.000 684.000 500.000 383.000
Sum egenkapital 587.000 677.000 684.000 500.000 383.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.082.000 4.376.000 2.967.000 4.399.000 5.832.000
Leverandørgjeld 81.000 56.000 72.000 1.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 23.000 1.554.000 883.000 172.000
Sum kortsiktig gjeld 81.000 79.000 1.626.000 884.000 172.000
Sum gjeld og egenkapital 4.750.000 5.132.000 5.277.000 5.783.000 6.387.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 549.000 421.000 -1.527.000 -861.000 -171.000
Likviditetsgrad 1 7.8 6.3 0.1 0 0
Likviditetsgrad 2 7.8 6.3 0.1 0 0
Soliditet 12.4 13.2 13.0 8.6 6
Resultatgrad 3.8 -8.8 20.8 5.3 16.2
Rentedekningsgrad 0.4 -15.4 2.7 0.7 1.5
Gjeldsgrad 7.1 6.6 6.7 10.6 15.7
Total kapitalrentabilitet 1.5 -2.7 5.5 1.7 3.8
Signatur
22.11.2023
STYRETS LEDER OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.12.2014
Daglig leder alene.
Prokura
Hansen Bjørg
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex