Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Innovest AS
Juridisk navn:  Innovest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55970950
Postboks 2302 Møllendal Møllendalsbakken 9 Fax: 55970951
5867 Bergen 5009 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 983636713
Aksjekapital: 14.000.000 NOK
Etableringsdato: 6/5/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-78.29%
Resultat  
  
-476.12%
Egenkapital  
  
-28.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 778.000 3.584.000 571.000 1.732.000 3.631.000
Resultat: -1.764.000 469.000 -5.091.000 -2.236.000 159.000
Egenkapital: -7.938.000 -6.173.000 -6.642.000 -1.551.000 685.000
Regnskap for  Innovest AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 778.000 3.584.000 571.000 1.732.000 3.631.000
Driftskostnader -2.944.000 -3.479.000 -5.998.000 -4.089.000 -5.283.000
Driftsresultat -2.167.000 105.000 -5.427.000 -2.357.000 -1.652.000
Finansinntekter 494.000 469.000 451.000 289.000 2.192.000
Finanskostnader -92.000 -106.000 -115.000 -169.000 -381.000
Finans 402.000 363.000 336.000 120.000 1.811.000
Resultat før skatt -1.764.000 469.000 -5.091.000 -2.236.000 159.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -1.764.000 469.000 -5.091.000 -2.236.000 159.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.068.000 4.068.000 4.068.000 12.877.000 4.068.000
Sum omløpsmidler 12.935.000 15.330.000 19.869.000 31.779.000 45.548.000
Sum eiendeler 17.003.000 19.398.000 23.937.000 44.656.000 49.616.000
Sum opptjent egenkapital -21.938.000 -20.173.000 -20.642.000 -15.551.000 -13.315.000
Sum egenkapital -7.938.000 -6.173.000 -6.642.000 -1.551.000 685.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Sum kortsiktig gjeld 24.941.000 25.571.000 27.579.000 43.208.000 45.931.000
Sum gjeld og egenkapital 17.003.000 19.398.000 23.937.000 44.657.000 49.616.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 2.000 67.000 1.435.000
Andre inntekter 778.000 3.584.000 569.000 1.665.000 2.196.000
Driftsinntekter 778.000 3.584.000 571.000 1.732.000 3.631.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -347.000 -243.000 -224.000 -315.000 -711.000
Avskrivning 0 0 0 -93.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.597.000 -3.236.000 -5.774.000 -3.774.000 -4.479.000
Driftskostnader -2.944.000 -3.479.000 -5.998.000 -4.089.000 -5.283.000
Driftsresultat -2.167.000 105.000 -5.427.000 -2.357.000 -1.652.000
Finansinntekter 494.000 469.000 451.000 289.000 2.192.000
Finanskostnader -92.000 -106.000 -115.000 -169.000 -381.000
Finans 402.000 363.000 336.000 120.000 1.811.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.764.000 469.000 -5.091.000 -2.236.000 159.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.068.000 4.068.000 4.068.000 12.877.000 4.068.000
Sum anleggsmidler 4.068.000 4.068.000 4.068.000 12.877.000 4.068.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 384.000 195.000 868.000 476.000 390.000
Andre fordringer 10.445.000 10.146.000 9.569.000 1.083.000 7.590.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.106.000 4.988.000 9.432.000 30.220.000 37.568.000
Sum omløpsmidler 12.935.000 15.330.000 19.869.000 31.779.000 45.548.000
Sum eiendeler 17.003.000 19.398.000 23.937.000 44.656.000 49.616.000
Sum opptjent egenkapital -21.938.000 -20.173.000 -20.642.000 -15.551.000 -13.315.000
Sum egenkapital -7.938.000 -6.173.000 -6.642.000 -1.551.000 685.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.000.000 3.000.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Leverandørgjeld 584.000 359.000 396.000 11.224.000 2.502.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 17.000 17.000 18.000 74.000 52.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.339.000 22.194.000 27.165.000 31.910.000 43.378.000
Sum kortsiktig gjeld 24.941.000 25.571.000 27.579.000 43.208.000 45.931.000
Sum gjeld og egenkapital 17.003.000 19.398.000 23.937.000 44.657.000 49.616.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -12.006.000 -10.241.000 -7.710.000 -11.429.000 -383.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 0.7 0.7 1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.7 0.7 1
Soliditet -46.7 -31.8 -27.7 -3.5 1.4
Resultatgrad -278.5 2.9 -950.4 -136.1 -45.5
Rentedekningsgrad -23.6 1 -47.2 -13.9 -4.3
Gjeldsgrad -3.1 -4.1 -4.6 -29.8 71.4
Total kapitalrentabilitet -9.8 3 -20.8 -4.6 1.1
Signatur
23.12.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex