Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Inosa AS
Juridisk navn:  Inosa AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52785070
Stokkastrandvegen 85 Stokkastrandvegen 85 Fax:
5578 Nedre Vats 5578 Nedre Vats
Fylke: Kommune:
Rogaland Vindafjord
Org.nr: 989643037
Aksjekapital: 249.946 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 3/17/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Proplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.14%
Resultat  
  
-25130.77%
Egenkapital  
  
310.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.229.000 6.685.000 6.788.000 7.122.000 7.552.000
Resultat: -3.254.000 13.000 942.000 -463.000 42.000
Egenkapital: 11.447.000 2.788.000 2.778.000 1.641.000 1.797.000
Regnskap for  Inosa AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.229.000 6.685.000 6.788.000 7.122.000 7.552.000
Driftskostnader -10.411.000 -6.629.000 -5.843.000 -7.613.000 -7.521.000
Driftsresultat -3.183.000 56.000 944.000 -491.000 31.000
Finansinntekter 9.000 11.000 21.000 32.000 22.000
Finanskostnader -79.000 -54.000 -23.000 -4.000 -10.000
Finans -70.000 -43.000 -2.000 28.000 12.000
Resultat før skatt -3.254.000 13.000 942.000 -463.000 42.000
Skattekostnad 716.000 -3.000 -340.000 308.000 0
Årsresultat -2.538.000 10.000 1.137.000 -156.000 42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.540.000 6.238.000 2.842.000 321.000 13.000
Sum omløpsmidler 2.768.000 1.354.000 2.291.000 2.603.000 3.057.000
Sum eiendeler 14.308.000 7.592.000 5.133.000 2.924.000 3.070.000
Sum opptjent egenkapital -742.000 1.796.000 1.786.000 649.000 805.000
Sum egenkapital 11.447.000 2.788.000 2.778.000 1.641.000 1.797.000
Sum langsiktig gjeld 1.350.000 1.500.000 1.500.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.510.000 3.304.000 855.000 1.283.000 1.273.000
Sum gjeld og egenkapital 14.307.000 7.592.000 5.133.000 2.924.000 3.070.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.225.000 6.684.000 5.391.000 7.153.000 7.520.000
Andre inntekter 4.000 0 1.397.000 -31.000 33.000
Driftsinntekter 7.229.000 6.685.000 6.788.000 7.122.000 7.552.000
Varekostnad -197.000 -566.000 -54.000 -533.000 -155.000
Lønninger -4.155.000 -4.769.000 -4.888.000 -6.000.000 -5.966.000
Avskrivning -1.919.000 -34.000 -10.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.140.000 -1.260.000 -891.000 -1.080.000 -1.400.000
Driftskostnader -10.411.000 -6.629.000 -5.843.000 -7.613.000 -7.521.000
Driftsresultat -3.183.000 56.000 944.000 -491.000 31.000
Finansinntekter 9.000 11.000 21.000 32.000 22.000
Finanskostnader -79.000 -54.000 -23.000 -4.000 -10.000
Finans -70.000 -43.000 -2.000 28.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -2.538.000 10.000 1.137.000 -156.000 42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.497.000 6.206.000 2.800.000 308.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 30.000 19.000 30.000 0 0
Sum varige driftsmidler 30.000 19.000 30.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
Sum anleggsmidler 11.540.000 6.238.000 2.842.000 321.000 13.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 269.000 1.022.000 363.000 480.000 589.000
Andre fordringer 1.733.000 76.000 35.000 261.000 136.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 766.000 257.000 1.893.000 1.862.000 2.332.000
Sum omløpsmidler 2.768.000 1.354.000 2.291.000 2.603.000 3.057.000
Sum eiendeler 14.308.000 7.592.000 5.133.000 2.924.000 3.070.000
Sum opptjent egenkapital -742.000 1.796.000 1.786.000 649.000 805.000
Sum egenkapital 11.447.000 2.788.000 2.778.000 1.641.000 1.797.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 44.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.350.000 1.500.000 1.500.000 0 0
Leverandørgjeld 801.000 499.000 262.000 193.000 176.000
Betalbar skatt 0 40.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 307.000 393.000 415.000 423.000 486.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 358.000 2.412.000 138.000 667.000 611.000
Sum kortsiktig gjeld 1.510.000 3.304.000 855.000 1.283.000 1.273.000
Sum gjeld og egenkapital 14.307.000 7.592.000 5.133.000 2.924.000 3.070.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.258.000 -1.950.000 1.436.000 1.320.000 1.784.000
Likviditetsgrad 1 1.8 0.4 2.7 2 2.4
Likviditetsgrad 2 1.8 0.4 2.7 2 2.4
Soliditet 80.0 36.7 54.1 56.1 58.5
Resultatgrad -44.0 0.8 13.9 -6.9 0.4
Rentedekningsgrad -40.3 1 4 -122.8 3.1
Gjeldsgrad 0.2 1.7 0.8 0.8 0.7
Total kapitalrentabilitet -22.2 0.9 18.8 -15.7 1.7
Signatur
04.07.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.07.2017
Daglig leder alene.
Prokura
Baugstø Bente Sølvi
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex