Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Inside Interiör Partner Scandinavia Ab
Juridisk navn:  Inside Interiör Partner Scandinavia Ab
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Ybin As Apalstien 43 Björkdals väg 5 Fax:
1387 Asker 9999 Utlandet
Fylke: Kommune:
Utlandet Sverige
Org.nr: 893204822
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10/27/2008
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Ybin As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 4.994.000
Resultat: 353.000
Egenkapital: 275.000
Regnskap for  Inside Interiör Partner Scandinavia Ab
Resultat 2020
Driftsinntekter 4.994.000
Driftskostnader -4.642.000
Driftsresultat 353.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 353.000
Skattekostnad -78.000
Årsresultat 275.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 353.000
Sum eiendeler 353.000
Sum opptjent egenkapital 275.000
Sum egenkapital 275.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 78.000
Sum gjeld og egenkapital 353.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.994.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 4.994.000
Varekostnad -4.147.000
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -495.000
Driftskostnader -4.642.000
Driftsresultat 353.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 275.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank
Sum omløpsmidler 353.000
Sum eiendeler 353.000
Sum opptjent egenkapital 275.000
Sum egenkapital 275.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt 78.000
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 78.000
Sum gjeld og egenkapital 353.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 275.000
Likviditetsgrad 1 4.5
Likviditetsgrad 2 4.5
Soliditet 77.9
Resultatgrad 7.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet 100.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex