Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Inspirasjon Forlag AS
Juridisk navn:  Inspirasjon Forlag AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69361860
Postboks 17 Sivløkka 6 Fax: 69361061
1720 Greåker 1664 Rolvsøy
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 819045402
Aksjekapital: 734.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 9/1/1977 1
Foretakstype: AS
Revisor: Plankebyen Revisjon V/ Roy Egil Johansen
Utvikling:
Omsetning  
  
45.09%
Resultat  
  
91.64%
Egenkapital  
  
27.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 35.826.000 24.693.000 20.808.000 21.589.000 16.466.000
Resultat: 2.499.000 1.304.000 626.000 1.119.000 193.000
Egenkapital: 8.907.000 6.964.000 5.951.000 5.468.000 4.616.000
Regnskap for  Inspirasjon Forlag AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 35.826.000 24.693.000 20.808.000 21.589.000 16.466.000
Driftskostnader -33.145.000 -23.266.000 -20.037.000 -20.388.000 -16.211.000
Driftsresultat 2.680.000 1.427.000 772.000 1.200.000 255.000
Finansinntekter 68.000 155.000 28.000 8.000 6.000
Finanskostnader -250.000 -279.000 -174.000 -89.000 -69.000
Finans -182.000 -124.000 -146.000 -81.000 -63.000
Resultat før skatt 2.499.000 1.304.000 626.000 1.119.000 193.000
Skattekostnad -555.000 -290.000 -143.000 -267.000 -52.000
Årsresultat 1.944.000 1.013.000 482.000 853.000 141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.687.000 726.000 1.177.000 652.000 482.000
Sum omløpsmidler 15.623.000 12.025.000 9.757.000 8.468.000 6.598.000
Sum eiendeler 17.310.000 12.751.000 10.934.000 9.120.000 7.080.000
Sum opptjent egenkapital 8.173.000 6.230.000 5.217.000 4.734.000 3.882.000
Sum egenkapital 8.907.000 6.964.000 5.951.000 5.468.000 4.616.000
Sum langsiktig gjeld 2.961.000 2.415.000 2.290.000 426.000 128.000
Sum kortsiktig gjeld 5.442.000 3.373.000 2.694.000 3.226.000 2.337.000
Sum gjeld og egenkapital 17.310.000 12.752.000 10.935.000 9.120.000 7.081.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.702.000 24.581.000 20.768.000 21.575.000 16.466.000
Andre inntekter 124.000 112.000 40.000 14.000 0
Driftsinntekter 35.826.000 24.693.000 20.808.000 21.589.000 16.466.000
Varekostnad -18.213.000 -13.363.000 -10.420.000 -10.624.000 -7.755.000
Lønninger -6.952.000 -4.111.000 -4.790.000 -4.542.000 -4.137.000
Avskrivning -372.000 -264.000 -302.000 -235.000 -148.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.608.000 -5.528.000 -4.525.000 -4.987.000 -4.171.000
Driftskostnader -33.145.000 -23.266.000 -20.037.000 -20.388.000 -16.211.000
Driftsresultat 2.680.000 1.427.000 772.000 1.200.000 255.000
Finansinntekter 68.000 155.000 28.000 8.000 6.000
Finanskostnader -250.000 -279.000 -174.000 -89.000 -69.000
Finans -182.000 -124.000 -146.000 -81.000 -63.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.944.000 1.013.000 482.000 853.000 141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 19.000 49.000 40.000 49.000 44.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.644.000 652.000 1.112.000 566.000 390.000
Sum varige driftsmidler 1.644.000 652.000 1.112.000 566.000 390.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 25.000 25.000 37.000 49.000
Sum anleggsmidler 1.687.000 726.000 1.177.000 652.000 482.000
Varebeholdning 5.741.000 4.830.000 4.558.000 4.445.000 3.558.000
Kundefordringer 3.678.000 2.594.000 2.461.000 2.235.000 1.685.000
Andre fordringer 31.000 31.000 75.000 422.000 412.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.173.000 4.569.000 2.663.000 1.366.000 942.000
Sum omløpsmidler 15.623.000 12.025.000 9.757.000 8.468.000 6.598.000
Sum eiendeler 17.310.000 12.751.000 10.934.000 9.120.000 7.080.000
Sum opptjent egenkapital 8.173.000 6.230.000 5.217.000 4.734.000 3.882.000
Sum egenkapital 8.907.000 6.964.000 5.951.000 5.468.000 4.616.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.961.000 2.415.000 2.290.000 426.000 128.000
Leverandørgjeld 2.566.000 1.608.000 999.000 1.572.000 1.209.000
Betalbar skatt 524.000 300.000 134.000 272.000 48.000
Skyldig offentlige avgifter 1.676.000 1.043.000 1.057.000 934.000 687.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 675.000 421.000 503.000 448.000 392.000
Sum kortsiktig gjeld 5.442.000 3.373.000 2.694.000 3.226.000 2.337.000
Sum gjeld og egenkapital 17.310.000 12.752.000 10.935.000 9.120.000 7.081.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.181.000 8.652.000 7.063.000 5.242.000 4.261.000
Likviditetsgrad 1 2.9 3.6 3.6 2.6 2.8
Likviditetsgrad 2 1.8 2.1 1.9 1.2 1.3
Soliditet 51.5 54.6 54.4 6 65.2
Resultatgrad 7.5 5.8 3.7 5.6 1.5
Rentedekningsgrad 10.7 5.1 4.4 13.5 3.7
Gjeldsgrad 0.9 0.8 0.8 0.7 0.5
Total kapitalrentabilitet 15.9 12.4 7.3 13.2 3.7
Signatur
02.10.2012
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG
LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex