Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Inspirator Investment Network AS
Juridisk navn:  Inspirator Investment Network AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95117083
Eckersbergs gate 59A Eckersbergs Gate 59A Fax:
0260 Oslo 260 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 982345995
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/23/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
66.67%
Resultat  
  
88.65%
Egenkapital  
  
-0.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.000 6.000 901.000 918.000 400.000
Resultat: -26.000 -229.000 7.076.000 876.000 322.000
Egenkapital: 5.756.000 5.770.000 5.959.000 1.199.000 635.000
Regnskap for  Inspirator Investment Network AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.000 6.000 901.000 918.000 400.000
Driftskostnader -93.000 -176.000 -182.000 -96.000 -73.000
Driftsresultat -83.000 -170.000 719.000 821.000 327.000
Finansinntekter 57.000 59.000 6.361.000 87.000 0
Finanskostnader -118.000 -3.000 -33.000 -5.000
Finans 57.000 -59.000 6.358.000 54.000 -5.000
Resultat før skatt -26.000 -229.000 7.076.000 876.000 322.000
Skattekostnad 12.000 40.000 -166.000 -189.000 -81.000
Årsresultat -14.000 -188.000 6.910.000 687.000 241.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.441.000 3.871.000 151.000 763.000 778.000
Sum omløpsmidler 1.445.000 2.028.000 7.642.000 677.000 215.000
Sum eiendeler 5.886.000 5.899.000 7.793.000 1.440.000 993.000
Sum opptjent egenkapital 5.726.000 5.740.000 5.929.000 1.169.000 482.000
Sum egenkapital 5.756.000 5.770.000 5.959.000 1.199.000 635.000
Sum langsiktig gjeld 0 8.000 10.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 129.000 129.000 1.827.000 230.000 345.000
Sum gjeld og egenkapital 5.885.000 5.899.000 7.794.000 1.439.000 993.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.000 6.000 901.000 918.000 627.000
Andre inntekter 0 0 0 -227.000
Driftsinntekter 10.000 6.000 901.000 918.000 400.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -93.000 -176.000 -182.000 -96.000 -73.000
Driftskostnader -93.000 -176.000 -182.000 -96.000 -73.000
Driftsresultat -83.000 -170.000 719.000 821.000 327.000
Finansinntekter 57.000 59.000 6.361.000 87.000 0
Finanskostnader -118.000 -3.000 -33.000 -5.000
Finans 57.000 -59.000 6.358.000 54.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -320.000
Årsresultat -14.000 -188.000 6.910.000 687.000 241.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 44.000 33.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.396.000 3.839.000 151.000 763.000 778.000
Sum anleggsmidler 4.441.000 3.871.000 151.000 763.000 778.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer -125.000 -89.000 227.000 40.000 136.000
Andre fordringer 50.000 50.000 57.000 21.000 15.000
Sum investeringer 44.000 1.979.000 5.505.000 7.000 11.000
Kasse, bank 1.476.000 88.000 1.852.000 609.000 51.000
Sum omløpsmidler 1.445.000 2.028.000 7.642.000 677.000 215.000
Sum eiendeler 5.886.000 5.899.000 7.793.000 1.440.000 993.000
Sum opptjent egenkapital 5.726.000 5.740.000 5.929.000 1.169.000 482.000
Sum egenkapital 5.756.000 5.770.000 5.959.000 1.199.000 635.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 8.000 10.000 13.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 8.000 10.000 13.000
Leverandørgjeld 15.000 11.000 16.000 2.000 13.000
Betalbar skatt 0 169.000 192.000 85.000
Skyldig offentlige avgifter 0 24.000 37.000 137.000
Utbytte 0 0 0 -320.000
Annen kortsiktig gjeld 114.000 118.000 118.000 0 111.000
Sum kortsiktig gjeld 129.000 129.000 1.827.000 230.000 345.000
Sum gjeld og egenkapital 5.885.000 5.899.000 7.794.000 1.439.000 993.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.316.000 1.899.000 5.815.000 447.000 -130.000
Likviditetsgrad 1 11.2 15.7 4.2 2.9 0.6
Likviditetsgrad 2 11.2 15.7 4.2 2.9 0.6
Soliditet 97.8 97.8 76.5 83.3 63.9
Resultatgrad -830.0 -2833.3 79.8 89.4 81.8
Rentedekningsgrad -1.4 239.7 24.9 65.4
Gjeldsgrad 0 0.3 0.2 0.6
Total kapitalrentabilitet -0.4 -1.9 90.8 63.1 32.9
Signatur
10.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex